Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робота1. Порівняння кислотних властивостей спиртів та фенолівНаписати структурні формули метанолу, етанолу, пропанову, 2-метилпропанолу, бутанолу-2, бутанолу-1, етандіолу, гліцерину та фенолу. Вказати характер замісників, розчинність їх у воді і розставити ці речовини в порядку зростання їх кислотності.

Робота2. Одержання гліцерату міді (ІІ).

В пробірку внести 2-3 краплі 0,2 М розчину гідроксиду натрію і 5% розчину сульфату міді. Спостерігаємо за випаданням блакитного драглистого осаду гідроксиду міді (ІІ). У ту саму пробірку добавити 1-2 краплі гліцерину, збовтати. Що спостерігається? Записати рівняння реакції.

Робота 3.Реакція фенолу з хлоридом заліза.

У пробірку внести 3 краплі розчину фенолу і додати 1 краплю 0,1 н розчину хлориду заліза (ІІІ). Що спостерігаємо? Записати рівняння реакції та назвати одержаний продукт. Це якісна реакція на фенол! Де використовується дана реакція?

До одержаного розчину додати 1 краплю 2 н соляної кислоти. Що відбувається. Чому? Записати рівняння реакції


РОЗДІЛ 13.

КАРБОНІЛЬНІ СПОЛУКИ. АЛЬДЕГІДИ і КЕТОНИ.

Альдегіди та кетони – це похідні вуглеводнів, які містять в своїй структурі
карбонільну групу . Тому вони ще мають назву карбонільні сполуки.

Номенклатура альдегідів і кетонів.

Загальні формули
АЛЬДЕГІДИ КЕТОНИ
Назви
-суфікс -аль -суфікс -он
метаналь, формальдегід пропанон, диметилкетон, ацетон
етаналь, ацетальдегід
пропаналь,пропіоновий альдегід бутанон-2

Одержання

1. Окиснення спиртів:

При окисненні первинних спиртів утворюються альдегіди:

при окисненні вторинних спиртів – кетони:

2. Гідратація алкінів:

Хімічні властивості

Хімічні властивості альдегідів та кетонів визначаються наявністю в їх молекулі карбонільної групи, будову якої зображено на рис.5.

Будова карбонільної групи

 

Атом вуглецю карбонільної групи знаходиться в стані sp2 – гібридизації і зв’язаний з оточуючими його атомами трьома s-зв’язками, розташованими в одній площині під кутом ~120°. Не гібридизована р-орбіталь атома вуглецю перекривається з р – орбіталлю атома кисню, утворюючи π – зв’язок. Атом кисню як більш електронегативний елемент притягує до себе s- та π-електрони (останні більш рухливі, тому що значно слабше утримуються ядрами). В результаті цього подвійний зв’язок карбонільної групи сильно поляризований, на атомі кисню виникає частковий негативний заряд, а на атомі вуглецю – частковий позитивний:

Реакційна здатність карбонільних сполук визначається величиною позитивного заряду на атомі вуглецю СО-групи. Альдегіди, як правило, більш реакційно здатні, ніж кетони.

Реакції приєднання

а) приєднання водню до альдегідів та кетонів за присутності каталізаторів (Ni, Co, Pd і ін.) і приводить до утворення спиртів:

первинний спирт

 

вторинний спирт

 

б) приєдання синильної кислоти:

нітрил α-оксопропіонової

кислоти

нітрил α-метил- α-оксимасляної

кислоти

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.