Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Будова молекули МетануЕлектронна будова атома вуглецю: 1s22s22p2

6С ––† 6С*

збуджений стан

При "змішуванні" чотирьох орбіталей збудженого атома вуглецю (однієї 2s- і трьох 2p- орбіталей) утворюються чотири рівноцінні sp3- гібридні орбіталі.

sp3- ГІБРИДИЗАЦІЯ характерна для атомів вуглецю в насичених вуглеводнях (алканах) – зокрема, в Метані.

Рис.1. Схема електронної будови молекули Метану

 

Рис.2. Утворення молекули Етану за рахунок перекривання двох гібридних електронних хмар атомів вуглецю.

Ізомерія

Перші алкани в гомологічному ряді – метан, етан, пропан – не мають ізомерів. Четвертий – Бутан C4H10 має два ізомери:

● з нерозгалуженим вуглецевим ланцюгом

(нормальний Бутан)

● з розгалуженим ланцюгом

Ізобутан (2-метил-пропан)

Ізомерія, при якій речовини відрізняються одна від одної порядком зв'язку атомів в молекулі, називається СТРУКТУРНОЮ або ізомерією вуглецевого скелету.

Фізичні властивості

У звичайних умовах перші чотири алкани – гази, C5–C17 – рідини, а починаючи з C18 – тверді речовини. Таким чином, із збільшенням молекулярної маси підвищується густина алканів, збільшується температура плавлення і кипіння. Всі алкани легші за воду, в ній не розчиняються, але розчиняються в органічних розчинниках.

Хімічні властивості

Оскільки зв’язки С-Н в насичених вуглеводнях міцні, їх важко розірвати, то для алканів найбільш характерні реакції заміщення водневих атомів, а також реакції розщеплення С-С зв’язку, окиснення та ізомеризації.

· Реакції заміщення:

1) галогенування. Алкани легко реагують з галогенами, крім йоду. Реакція проходить при УФ-опроміненні або нагріванні (300°С) за ланцюговим вільно радикальним механізмом.

CH4 + Сl2һνg CH3Сl+ HСl

хлорметан

CH3Сl + Сl2һνg CH2Сl2 + HСl

дихлорметан

CH2Сl2 + Сl2һνg CHСl3 + HСl

трихлорметан

CHСl3 + Сl2һνg CСl4 + HСl

тетрахлоретан

Тетрахлорметан – продукт повного хлорування метану (всі чотири атоми водню замістилися на атоми хлору.

У ланцюговому процесі виділяють три стадії:

2) нітрування(реакція Коновалова). Під дією розбавленої нітратної кислоти атоми водню в алканах заміщаються на нітрогрупу:

C3H7−Н + НО−NO2 g C3H7−NO2 + H2O

пропан нітропропан

· Реакції відщеплення:

3) крекінг –розпад алканів при високій температурі та присутності каталізаторів (утворюються насичені і ненасичені вуглеводні з більш короткими ланцюгами).

CH3–CH2–CH2–CH3 400°g CH3–CH3 + CH2=CH2

бутан етан етилен

2CH41500°g H–C≡C–H + 3H2

метан ацетилен

4) дегідрогенізація –реакція відщеплення водню від молекули органічної сполуки в присутності каталізатора, що веде до утворення подвійного або потрійного зв’язку:

CH3–CH2–CH2–CH3 t°,катg CH3–CH=CH–CH3

бутан бутен

· Реакції окиснення:

В звичних умовах алкани стійкі до дії кисню і окисників.

5) горіння на повітрі

CH4 + 2O2полум’яg CO2↑ + 2H2O, ∆Н = -890 кДж/моль

вуглекислий вода

газ

Якщо реакція відбувається при недостачі кисню, то утворюється продукт неповного горіння карбон (ІІ) оксид.

CH4 + O2g CO + 2H2O

чадний газ вода

6) ізомеризація. При нагріванні в присутності каталізаторів у вуглеводнях нормальної будови відбувається перебудова вуглецевого скелету з утворенням алканів розгалуженої будови:

 

  пентан g 2- метилбутан

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.