Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Номенклатура органічних сполукХімічна номенклатура - це сукупність правил назвоутворень окремих сполук та їх класів.

Є три види номенклатур: 1) тривіальна; 2) раціональна; 3) систематична або міжнародна (IUPAC).

1. Тривіальна(емпірична) назва, яка надавалася сполукам згідно з:

а) природним джерелом одержання (яблучна, молочна, бурштинова кислоти, сечовина);

б) методом одержання: піровиноградна кислота, яку добували піролізом;

в) ім'ям першовідкривача (реактив Гріньяра, спирти Фаворського, кетон Міхлера).

2. Раціональна враховує будову сполук. В її основу покладено поділ органічних сполук на певні класи у вигляді гомологічних рядів. Наприклад, для насичених вуглеводнів :

Для ненасичених вуглеводнів:

 

Однак, для утворення назв складніших сполук раціональна номенклатура непридатна і тепер не рекомендована.

3. Систематична-(IUPAC*) номенклатура утворює найбільш правильні назви.

*(IUPAC)- міжнародна спілка теоретичної, і практичної хімії.

Номенклатура IUPAC допускає декілька варіантів утворення назв органічних сполук, з яких найбільшої уваги заслуговують замісникова та раціонально-функціональна номенклатура.

Замісникова номенклатура IUPAC використовується при заміні атома або атомів водню у головній структурі найпростіших вуглеводнів іншими залишками або функціональними групами, які називаються замісниками. При складанні назв необхідно визначити всі функціональні групи, що входять до складу сполуки, і вибрати серед них головну(старшу).

У табл. 3.1 наведені функціональні групи, які розташовані за порядком зменшення старшинства. Головна група при цьому позначається в суфіксі, а решта- в префіксі. За правилами IUPAC деякі другорядні функціональні групи завжди позначаються в префіксі (табл. 2). Вважають, що такі сполуки, як вуглеводні галагенопохідні, етери, тіоетери, нітро- і нітрозосполуки, азосполуки, діалкілпероксиди, не відносяться до головних функціональних груп.

Послідовність складання назви включає:

1) визначення головної (старшої) функціональної групи;

2) вибір родоначальної структури (найдовший вуглецевий ланцюг);

3) нумерація родоначальної структури (ланцюг нумерують, починаючи з того кінця, до якого ближче функціональна група, кратний зв'язок або розгалуження);

4) послідовність складання назви в загальному вигляді:

 

Назва = префікс + корінь + суфікс

Приклади:

2-метил-пропанол-1 3,5-диметил-гексен-1

Головні функціональні групи у замісниковій номенклатурі та їх позначення за порядком зменшення старшинства

Клас сполук Загальна формула Функціональна група Позначення
у префіксі у суфіксі
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ Карбокси-   - -карбонова кислота -ова кислота
СУЛЬФОНОВІ КИСЛОТИ R-SO2-OH -SO2-OH Сульфо- -сульфонова кислота
СОЛІ КИСЛОТ -     - Метал...карбоксилат     Метал...оат
ЕСТЕРИ (СКЛАДНІ ЕФІРИ) R-оксикар-боніл- R...карбоксилат     R...оат
АЛЬДЕГІДИ Форміл-     Оксо- -карбальдегід     -аль
КЕТОНИ Оксо- -он
СПИРТИ R-OH -OH Гідрокси- -ол
ФЕНОЛИ Ar-OH -OH Гідрокси- -ол
АМІНИ R-NH2 -NH2 Аміно- -амін

 

** атом вуглецю, що в дужках, при нумерації входить до головного вуглецевого скелета.

Другорядні групи у замісниковій номенклатурі, які вказуються лише у префіксі(за алфавітом)

Група Префікс Група Префікс
-Br Бромо- -I Йодо-
-Cl Хлоро- -NO2 Нітро-
-F Флуоро- -OR R-окси-

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.