Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: «Дослідження хімічних властивостей альдегідів і кетонів»Актуальність теми: велика кількість природних речовин містять карбонільну групу. Знання будови і властивостей карбонільних речовин – альдегідів і кетонів необхідні для розуміння багатьох процесів метаболізму.

Навчальні цілі:

Знати: електронну будову карбонільної групи, вплив замісників на активність карбонільної групи, механізм реакції нуклеофільного заміщення в карбонільній групі.

Вміти: визначати реакційну здатність карбонільної групи та механізми реакцій по цій групі.

Самостійна позааудиторна робота

В зошитах для протоколів записати:

4) Структурні формули всіх ізомерів (альдегідів і кетонів) С5Н10О. Назвати за Міжнародною номенклатурою. Показати стрілками вплив замісників і визначити який із цих ізомерів найбільш реакційно здатний.

5) Написати механізм реакції нуклеофільного приєднання (АN) в загальному вигляді.

6) Написати механізм реакції взаємодії етаналю з етанолом.

7) Написати реакцію альдольної конденсації.

8) Написати реакцію окиснення альдегідів реактивами Толленса і Троммера.

Контрольні питання

1. Електронна природа будови карбонільної групи. Причина її поляризації.

2. Реакційні центри в молекулах карбонільних сполук.

3. Роль електронних ефектів замісників в реакційній здатності альдегідів і кетонів.

4. Вплив стеричних ефектів на реакційну здатність карбонільної групи.

5. Механізм реакції нуклеофільного приєднання води (реакція диспропорціонування).

6. Механізм реакції утворення напівацеталей і ацеталей. Роль кислотного каталізатора.

7. Реакція приєднання НСN.

8. Альдольна конденсація. Роль основного каталізу.

9. Галоформні реакції, їх значення та застосування.

10. Реакції окиснення і відновлення в альдегідах і кетонах.

11. Застосування якісних реакцій на ацетон.

Самостійна робота на занятті.

І. Виконати завдання.

1). Написати структурну формулу 2-метилпропаналю, 2-хлор-2-метилпропаналю, ацетону і ін.

2). Написати механізм реакції взаємодії прапаналю з етанолом, НСN.

3) Написати реакцію окиснення та відновлення бутанолу.

ІІ. Виконати лабораторну роботу «Реакції альдегідів та кетонів» і захистити протокол.

Робота 1. Диспропорціонування формальдегіду.

В пробірку внести 2-3 краплі 40%-го розчину формаліну. Додати 1 краплю індикатора метиленового червоного і 3-5 крапель води. Червоний колір індикатора свідчить про кисле середовище. Написати реакцію диспропорціонування.

Робота 2. Окиснення формальдегіду.

а) якісна реакція Толленса («срібного дзеркала»).

У дві пробірки вносять по 2-3 краплі 0,2М розчину нітрату срібла по 2-4 краплі 2М розчину аміаку (до повного розчинення осаду) і по 1-2 краплі 1%-го розчину формальдегіду. В одну із пробірок вносять 1-2 краплі 0,2М розчину гідроксиду натрію. Вміст пробірок старанно перемішують і спостерігають за швидкістю утворення чорного осаду металічного срібла.

Якщо дослід проводити в чистих, ретельно вимитих пробірках, то при обережному нагріванні срібло може виділитись на стінках пробірки у вигляді «срібного дзеркала».

б) якісна реакція Троммера.

В пробірку вносять 1-2 краплі розчину CuSO4 і додають 8-10 крапель 2М розчину NaOH. Випадає блакитний осад гідроксиду міді (ІІ). До нього додають 1-2 краплі формаліну, збовтують і нагрівають у полум’ї пальника верхній шар рідини в пробірці. Спостерігаємо зміну забарвлення. Записати рівняння реакцій.

Робота 3. Реакції на виявлення ацетону.

Йодоформна проба на ацетон (проба Лібена).

У пробірку вносять 1-2 краплі водного розчину йоду в КІ і 4-5 крапель 2М розчину гідроксиду натрію. Потім добавляють 1-2 краплі водного розчину ацетону і спостерігають за випаданням осаду і появою характерного запаху йодоформу. Записати рівняння реакції.

забарвлення. Потім добавляють 1-2 краплі 2М розчину оцтової кислоти і знову спостерігають за зміною забарвлення.


РОЗДІЛ 14.

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ. ЛІПІДИ.

Карбонові кислоти

КАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИназиваються похідні вуглеводнів, в молекулі яких міститься одна або декількакарбоксильних груп –COOH.

Загальна формула карбонових кислот:

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.