Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

И юрською ознакою (чи рівнем одноосібного втручання) 

«Історія» «книги художника». Як витвір людської думки,

 

і пига художника» розповідає певну історію. Вербальний і ш іуальний текст, ілюстрації, художні образи формують сю-*('Г книги (не сюжет твору), «історію», «легенду», яку розпо-иідає книга. По суті, передати закладену ідею посильними і.к обами — основне завдання «книги художника». І саме в контексті конкретної ідеї слід сприймати кожне конкретне кидання.

 

«Книга художника» не повинна бути стандартною — попа може бути загального типу або належати до встанов-леної категорії «книг художника» і не бути інноваційною; 11 По ж може бути новаторською, недбалою, неякісно виготов-і ієною і за багатьма параметрами далекою від досконалості

 

111 навіть від вдалої реалізації — але врешті-решт, «книзі ху-

н іжника» доводиться мати певне переконання, якийсь дух, причину бути і бутті книгою, щоб досягти успіху» [7].

 

«Книга художника» як частина задуму — характерис-

 

Тика, що випливає з попередньої. Часто «книгу художника» иикористовують як один із засобів, інструмент творчої волі

 

і штора. Тоді таке видання з'являється паралельно з інши-ми, імітуючи їх або ніби позичаючи їм певні образи чи ва-ріанти дизайнерського рішення. Або ж «книга художника» може вийти як у ручному, так і в технічному; ускладненому чи спрощеному варіантах. В результаті, може йтися як про

і >креме видання, так і про їх низку, яка творить комплект.

 

Середовище поширення. В ідеалі «книги художника»,

 

ікі згодом можуть стати видавничими проектами, можна шайти у:

 

великих публічних бібліотеках;

університетських спеціальних книгозбірнях або ху-иожніх бібліотеках;

 


П Р А Ц І З Д О Б У Б А Ч І В

спеціалізованих на «книзі художника» книготоргов-цев і книжкових магазинах;

колекціях видань, фотографій і малюнків у музеях або музейних бібліотеках;

галереях і на спеціалізованих виставках;

майстернях художників.

 

Специфічна читацька аудиторія. Будучи нетиповим

 

Видавничим продуктом, «книга художника» руйнує тради-ційний погляд на читача, який може бути, швидше, гляда-чем, слухачем, співавтором. Серед потенційних «читачів» «книги художника» — митці, мистецтвознавці, поціновува-чі мистецтва, колекціонери, бібліофіли. Споживачами та-ких видань також є галереї та книгозбірні, які згодом пропа-гуватимуть «книги художника» серед інших груп читацької аудиторії. Крім того, «книги художника», зважаючи на свою місію формування зацікавленого у книзі та читанні інфор-маційного простору, можуть привабшовати групи реципі-єнтів, для яких такі видання будуть недоступні, однак ба-жані. Іншими словами, деякі категорії читачів (наприклад, їх славнозвісне «широке коло») «книгу художника» можуть так і не потримати в руках або й не побачити її, однак іі і-формація про книгу зацікавить їх безперечно.

 

Читач-співтворець. «Книга художника» як особливим

 

вид літератури передбачає також творчу категорію читача. Французький літературознавець Ролан Барт одним із пер-ших висловив думку про «смерть Автора» і про читача як співтворця прочитаного:

 

«Так виявляється цілісна суть письма: текст складено і безлічі різних видів письма, що походять з різних культур і вступають один із одним у відносини діалогу, пародії, су-перечки, проте вся ця множинність фокусується в певні и точці, якою є не автор, як стверджували до сьогодні, а читач. Читач — це той простір, де відображаються всі до єдиної цитати, з яких складається письмо; текст знаходить єдність не в своєму походженні, а в призначенні, тільки призна

 


Л И С Т В А К Г. Б.

 

чення це не особиста адреса; читач — це людина без істо-рії, без біографії, без психології, він всього лише хтось, хто зводить воєдино всі ті штрихи, що утворюють письмовий текст» [6].

 

Хоча тут йдеться про будь-який текст загалом, «книги художника» як особливого мистецького продукту, це тор-кається передусім. По суті, кожне прочитання «книги ху-дожника» стає актом творення, і читач, в цьому випадку, виступає и повноцінним творцем (чи хоча б співтворцем). Вже хоча б тому, що така книга не передбачає наскрізного ирочитання, послідовність отримання та сприйняття за-кладеної в ній інформації — довільна, а маніпуляції з фор-мою щоразу інакше впливають на індивідуальні тактильні та просторові відчуття читача.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.