Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Визначте правильну відповідь і запишіть її. Перевірте себе за ключем1. У школі вивчаються

А) всі граматичні структури

Б) ті граматичні структури, що входять лише до активного граматичного мінімуму

В) ті граматичні структури, що входять лише до пасивного граматичного мінімуму

Г) граматичні структури, що входять як до активного, так і до пасивного граматичних мінімумів

2. Визначте послідовність компонентів вправи

А) зразок

Б) виконання вправи

В)інструкція

Г) контроль

3. Визначте вид вправи, що має таке завдання-інструкцію: «Я буду описувати нашу класну кімнату. Погодьтеся зі мною, якщо я правий і повторіть мої твердження»

А) на трансформацію зразка мовлення

Б) на розширення зразка мовлення

В) на імітацію зразка мовлення

4. Метою навчання пасивного граматичного мінімуму є

А) формування рецептивних граматичних навичок

Б) ознайомлення з правилами функціонування та вживання граматичних структур

В) ознайомлення з граматичними явищами, які використовуються під час читання/аудіювання

5. До рецептивної граматичної навички входить операція

А) вживання граматичної структури відповідно до ситуації мовлення

Б) розпізнавання граматичних форм і співвіднесення їх із значенням

В) оформлення висловлювання спочатку у внутрішньому, а потім у зовнішньому мовленні

6. Визначте тип вправи, що має таке завдання-інструкцію: «а) прочитай записку, яку написали тобі батьки (у записці прохання полити квіти, підмести підлогу, вимити посуд, погодувати собаку й кота). б) батьки повернулися додому. Скажи їм, що ти виконав те, про що вони тебе просили.

А) рецептивна

Б) рецептивно-продуктивна

В) репродуктивна

7. Методика навчання активного і пасивного граматичних мінімумів

А) не різниться

Б) різниться суттєво

В) різниться несуттєво

8. Новий пасивний граматичний матеріал доцільно представляти учням

А) у ситуаціях мовлення

Б) у контексті

В) ізольовано

9. Для вправи на засвоєння пасивного граматичного матеріалу підходить завдання-інструкція

А) розкрийте дужки, поставивши дієслово у правильну форму

Б) знайдіть речення у пасивному стані і перекладіть їх

В) виразіть свій подив

10. Пасивний граматичний мінімум можна вважати засвоєним, якщо учні розпізнають і розуміють його на рівні

А) окремого речення

Б) тексту

В) мікротексту

 

Фрагмент формування навички сприймання при читанні Інфінітиву на початку речення у функції обставини мети

Мета: навчити учнів диференціювати, розуміти на слух, а також під час читання граматичну структуру Інфінітив на початку речення у функції обставини мети

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Ознайомлення учнів з функцією нової граматичної структуриІнфінітив на початку речення функції обставини мети.     Аналіз та диференціювання двох граматичних структур, синтаксичний аналіз речень, встановлення функції інфінітиву на початку речення.     Формулювання та запис правила-інструкції.     Запис схеми побудови речень з новою граматичною структурою. 2. Автоматизація дій учнів з новою граматичною структурою на рівні речення. Запис речень з підкреслюванням граматичних ознак. Порівняння учнями речень з інфінітивом у різних функціях у фронтальному режимі.   3. Формування навички сприймання Інфінітиву на початку речення у функції обставини мети на рівні речення Читання вголос речень з новою структурою у фронтальному режимі.   Вправа на співвіднесення частин речень спочатку у парному, а потім у фронтальному режимі. Вправа на доповнення речень з інфінітивом на початку речення у парному, а потім у фронтальному режимі.   4. Формування навички сприймання Інфінітиву на початку речення у функції обставини мети на рівні тексту. Читання мовчки тексту, який містить нову структуру. Постановка супровідного запитання до читання тексту. Читання учнями тексту мовчки та відповідь на супровідне запитання. Знаходження у тексті речень з інфінітивом на початку та їх переклад на рідну мову. T.: Pupils, you know that to learn English is difficult. You must do a lot of things. To learn English you must learn the words, read texts, listen to native speakers, watch English films, speak much. Let’s write down two sentences and compare them: To learn English is difficult. To learn English you must learn the words, read texts, listen to native speakers, watch English films, speak much. Чим ці два речення схожі? Ps.: Речення починаються з інфінітивної групи To learn English. T.: Давайте знайдемо підмет і присудок в обох реченнях. Ps.: У першому реченні підмет To learn English, а присудок – is difficult. У другому реченні підмет you, а присудок – must learn… T.: У першому реченні інфінітивна група є підметом. Чим виступає інфінітивна група у другому реченні? Давайте поставимо питання. Ps.: З якою метою? T.: Отже, у другому реченні інфінітив виступає у функції обставини мети. Давайте запишемо правило і схему. Якщо речення починається з інфінітива або інфінітивної групи (ознака: іменник або особовий займенник у називному відмінку), то інфінітив або інфінітивна група є обставиною мети. Переклад на рідну мову слід починати словами «Для того щоб …». To do smth. S + P T.: Let’s analyze some sentences: 1. To keep fit you should go to the gym. Ps.: Інфінітивна група To keep fit стоїть перед підметом, отже є обставиною мети. Для того, щоб бути у формі, тобі слід ходити до спортзалу. T.: 2. To learn computer skills is important for your future. Ps.: Інфінітивна група To learn computer skills стоїть на початку речення і є підметом. Навчитися комп’ютерних вмінь – важливо для твого майбутнього. (Подібним чином учні аналізують інші речення): 3. To become a doctor is her aim. 4. To inform them about the meeting you should send them a telegram. 5. To stay indoors in such weather is not reasonable. 6. To arrive at the station in time you should take a taxi. T.: Here are the cards with sentences on them. Listen to me and repeat it after me. Be ready to translate any sentence at my signal: 1. To make a fire you should gather wood. 2. To cross a street you must look to the right and then to the left. 3. To go by train you must buy a ticket. 4. To get good marks you should learn well. 5. To write a report you should find necessary information. 6. To go abroad you need a passport. 7. To get up early you should wind up a clock. 8. To cook a cake you need eggs, flour, sugar, some jam, butter. 9. To enter the college you must pass the entrance exams successfully. 10. To go hiking you should plan it. (Учні за сигналом учителя перекладають окремі речення). T.: Well done! Have a look at the exercise. Match a line in A with a line in B and C to make up a sentence:
A B C
1. To visit the pyramids 2. To drive through the Grand Canyon 3. To see the midnight sun 4. To see the tulips 5. To walk along the Great Wall 6. To watch flamenco dancing 7. To take photographs of the lions 8. To sunbathe on Copacabana beach 9. To walk in Red Square 10. To visit Taj Mahal   you should go to a) Rio   b) USA   c) Egypt   d) China c) India   d) Norway   e) Moscow   f) Kenya   g) Spain   h) Holland

Key: 1c, 2b, 3d, 4h, 5d, 6g, 7f, 8a, 9e, 10c.

T.: Now work in pairs. One of you should begin a sentence, the other should finish it without looking into the paper:

e.g. T.: - To see the tulips…

P.1 – you should go to Holland.

T.: Complete the sentences with the Infinitive at the beginning:

1. To paint a picture …

2. To protect the environment …

3. To play football …

4. To make tea …

5. To win a competition …

6. To have a shower …

7. To get up early in the morning …

8. To pass an exam successfully …

9. To make a sandwich …

10. To ride a bike …

T.: That’ll do. Let’s check it.

Now let’s read the text about a little boy who wanted to drive a car. Answer the question:

What car did the boy decide to drive?

 

One little boy told his mother that he wanted to drive a car. His mother was very surprised: “How can a little boy like you drive a car? To drive a car you should have a driving license. To have a driving license you should learn the traffic rules. To drive a car you should buy it. To buy a car you should earn enough money. As you see, my little son, it’s not so easy to drive a car.”

The little son thought and thought and then said: “All right , mom, then I’ll drive my toy car.”

 

T.: That’ll do. What car did the boy decide to drive?

Ps.: He decided to drive a toy car.

T.: Look through the text and find sentences with the Infinitive at the beginning. Read and translate them.

Ps.: To drive a car you should have a driving license. – Щоб водити автомобіль, треба мати посвідчення водія. To have a driving license you should learn the traffic rules. – Щоб отримати посвідчення водія, треба вивчити правила дорожнього руху. To drive a car you should buy it. – Щоб водити автомобіль, треба його купити. To buy a car you should earn enough money. – Щоб купити автомобіль, треба заробити достатньо грошей.

Основна література

1. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 112-116.

2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 86-92.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.