Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фрагмент введення лексичних одиниць з теми “Profession” (О. Karpiuk, English 4, Unit 6, Lesson 2, p. 124)Мета: навчити учнів розуміти на слух і при читанні та вживати у мовленні на рівні фрази лексичні одиниці з теми “Profession”.

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Демонстрація нових лексичних одиниць у мовленні. Повідомлення узагальненої комунікативної задачі. Активне слухання учнями зв’язної розповіді учителя, здогадка в опорі на наочність, хорове проговорювання нових лексичних одиниць.     2. Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями на рівні словоформи та фрази. Імітація нових лексичних одиниць за вчителем. Хорове та індивідуальне проговорювання. Запис нових слів у словники. Рецептивна вправа в режимі “вчитель-клас”.     Імітативна вправа в режимі “вчитель-клас”.   Гра “I spy” у фронтальному режимі.   Рецептивна вправа на впізнавання слухової та графічної форми слова. Парний режим.   Memory Game. Змагання в двох командах. T: Сьогодні на уроці ми навчимося розказувати ким ми хочемо стати, яку професію оберемо, ким працюють наші батьки, знайомі, ким є видатні люди.   Look and listen! Who is this? (картинка) Cl.: This is Andrii Shevchenko. T.: Yes, you are right. Andrii Shevchenko is a sportsman. A sportsman. Repeat it after me. Cl.: A sportsman (3 times). T.: N. is a sportsman in our class too, am I right? Andrii Shevchenko is a sportsman. Who is this? Cl.: This is Yurii Gagarin. T.: Yes, you are right. Yurii Gagarin is a spaceman. This is a spaceman. A spaceman. Everyone! Cl.: A spaceman(3 times). T.: I think all boys want to be spacemen. Gagarin is a spaceman. Who is this? Cl.: This is Leonardo DiCaprio. T.: Yes, you are right. Leonardo DiCaprio is an actor. This is an actor. An actor. Everyone! Cl.: An actor (3 times). T.: N. is a good actor in our class. Leonardo DiCaprio is an actor. Who is this? Cl.: This is Ivan Franko. T.: Yes, you are right. Ivan Franko is a writer. A writer. Everyone! Cl.: A writer (3 times). T.: I think N. is a future writer. Ivan Franko is a writer. Who is this? Cl.: This is Einstein. T.: Yes, you are right. Einstein is a scientist. A scientist. Everyone! Cl.: A scientist (3 times). T.: Einstein is a scientist. This is Van Gogh. He is an artist. An artist (переклад). Everyone! Cl.: An artist (3 times). T.: Van Gogh is an artist. Listen to me again and repeat it after me. (Учитель показує демонстраційні картки з графічною формою нових лексичних одиниць, промовляє їх, учні повторюють хором, індивідуально і перекладають їх).     T.: Now open your vocabularies and put down the new words. (Учні записують слова у словники. У цей час вони ще раз проговорюють їх і перекладають). T.: Now listen to my story again and clap your hands if it is true. 1. Ivan Franko is a scientist. 2. This is an actor. 3. Gagarin is a spaceman. 4. Andrii Shevchenko is a sportsman T.: Now listen to me and repeat only those sentences which are true: 1. This is a writer. 2. Van Gogh is a writer. 3. This is a scientist. 4. Leonardo DiCaprio is an artist. 5. Einstein is a scientist. 6. This is a spaceman. T.: Let’s play a game “I spy”. I spy with my little eye something that begins with letter S. P.1: Scientist? T.: No. P.2: Spaceman? T.: Yes, you are right. Take the card. (У кінці підраховуються картки) T.: Let’s count the cards. Who has the greatest number of cards? … Congratulations!!! T.: Work in pairs. Each pair will get a set of cards with new words. I will name a word, you should quickly find and grab the card with this word. The person with the greatest number of cards will be the winner. Ready? Let’s begin: scientist, artist…. Count the cards. Who is the winner in your pair? T.: Split into two teams. Look at the pictures on the blackboard and remember them. Now I will turn all the pictures back. Try to name all the pictures correctly. If you are right, take the picture. If you are mistaken, turn it back. The team with the greatest number of pictures will be the winner. (Учні по черзі називають слова і перевертають малюнки).

Основна література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 116-123.

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 215-234.

4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 92-98.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 136 с.

3. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 160 с.

4. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 208 с.

 

Тема 4: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ, РЕЦЕПТИВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання

активного та потенційного словників учнів.

Теоретичні питання

1. Вправи для формування лексичних навичок говоріння.

2. Способи формування потенційного рецептивного словника учнів.

Практичні завдання

1. Розробіть і проведіть ігрову лексичну вправу за однією з розмовних тем (на власний розсуд).

2. Проаналізуйте текст для читання “ A Global Teenager“ (O. Karpiuk, English 9, Unit 1, Lesson 6, ex. 1, p. 31-32). Знайдіть у тексті слова, які учні можуть зрозуміти самостійно без спеціального вивчення. Чи потрібні всі лексичні підказки, що наведені після тексту?

3. Розробіть вправи на формування потенційного рецептивного словника учнів до читання тексту “A Global Teenager“ (O. Karpiuk, English 9, Unit 1, Lesson 6, ex. 1, p. 31-32).

Vocabulary activities

1. Use the following suffixes/prefixes to form different parts of speech.

2. Match a line in A with a line in B to make a compound noun/adjective.

3. Match the phrases with their translation.

4. Match the phrasal verbs with their equivalents in your native language.

5. Match the words to their synonyms/opposites.

6. Match the parts of the phrases.

7. Rewrite sentences using the word in italics in a different word class (e.g. We had a long discussion … . We discussed … for a long time.)

8. Find the words in the text to match the definitions given below.

9. Work out the meanings from the context. Don’t use a dictionary.

10. Find the odd word out.

11. Look at the following groups of words. Which four of the surrounding words in each group cannot go with the noun in the center.

12. In each of the boxes below, one or two of the nouns do not go with the verb in the middle. Draw a line to show which nouns can go with the verb.

13. These words have more than one meaning. Write two sentences that show different meanings. Use a dictionary (e.g. book, kind, can, mean, flat, play, train, ring).

Тест 5

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.