Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв1.

А. Похідний попит.

Б. Реальна відсоткова ставка.

В. Номінальна відсоткова ставка.

Г. Граничний продукт у грошовому значенні.

Д. Граничні витрати на оплату праці.

 

1. Ставка проценту, яка виражена в грошових одиницях по поточному курсу.

2. Процентна ставка в грошовому вираженні с поправкою на інфляцію.

3. Попит на ресурси, що залежить від попиту на продукти, які вироблені за допомогою цих ресурсів.

4. Зміна загального розміру виручки фірми, коли вона використовує додаткову одиницю змінного фактору(праці), при цьому кількість інших ресурсів є незмінною.

5. Граничний продукт праці, помножений на ціну, за якою може бути продана додаткова одиниця продукції.

 

2.

А. Матриця результатів.

Б. Теорія ігор.

В. Рівновага Неша.

Г. Концентрація ринку.

Д. Досконала цінова дискримінація.

Е. Надлишок споживача.

 

1. Ступінь домінування на ринку однієї або декількох фірм.

2. Фірма, яка збільшує або зменшує ціну, в той час як інші фірми на ринку йдуть у ціноутворенні за лідером.

3.Рішення гри, за яким стратегія кожного з учасників ринку оптимальна в умовах стратегії, обраної його конкурентами.

4. Аналізує поведінку осіб або фірм з конфліктуючими інтересами.

5.Зменшення надлишку споживачів й виробників в результаті скорочення монополією обсягу випуску нижче ефективного рівня.

6.Існує, коли монополія може продавати кожну одиницю свого продукту за його ціною попиту.

7. Зникає за досконалої цінової дискримінації.

8.Комбінація ресурсів, за якої співвідношення між граничними продуктами ресурсів ті їх цінами однакові для усіх використаних ресурсів ( якщо ресурс використовується на конкурентному ринку).

 

3.

А. Точка закриття.

Б. Галузь с постійними витратами.

В. Досконала конкуренція.

Г. Правило MR = MC.

Д. Точка беззбитковості.

Е. Галузь з зростаючими витратами.

К. Галузь з спадними витратами.

Л. Правило P = min LRAC.

М. Правило MR = MC = P.

 

1. Відповідає обсягу виробництва, за яким ціна товару дорівнює мінімальному рівню середніх змінних витрат.

2.Обсяг виробництва, за яким загальні витрати дорівнюють загальному доходу або середні витрати дорівнюють ціні продукту.

3.Галузь, в якій розширення виробництва не впливає на ціни споживаних ресурсів.

4.Галузь, в якій розширення виробництва викликає зростання цін на споживані ресурси.

5.Галузь, в якій розширення виробництва викликає зниження цін на спожиті ресурси.

6. Умова довгострокової рівноваги.

7.Умова максимізації прибутку для будь якої фірми, незалежно від типу ринкової структури, в якій вона функціонує.

8.Умова максимізації прибутку тільки для фірми, що функціонує за досконалої конку

9.Умова ефективності розподілу ресурсів в системі конкурентних ринків.

10. Оптимум монополії.

 

IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді

 

1.

А Б В Г

якщо правильно якщо правильно якщо правильно якщо правильні

тільки 1 і 3 тільки 1 тільки 1, 2 і 3 всі, крім 4

 

„Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає :

1. Розрив кривої граничного доходу

2. Розрив кривої граничних витрат.

3. Розрив кривої попиту фірми.

4. Що поведінка фірми не є оптимальною.

5. Що фірма має таємну угоду з іншими фірмами щодо утримання обумовленої ціни.

2.

А Б В Г

якщо правильно якщо правильно якщо правильно якщо правильні

тільки 1 тільки 1 і 2 тільки 4 всі варіанти

 

Попит на ресурси залежить від :

1. Ціни продукту, що вироблений за допомогою даного ресурсу.

2. Цін ресурсів-замінників.

3. Цін взаємодоповнюючих ресурсів.

4. Ціни даного ресурсу.

5. Усього переліченого вище.

 

3.

А Б В Г

якщо правильно якщо правильно якщо правильно якщо правильно

тільки 1 і 2 тільки 2 і 4 тільки 2, 3 тільки 5

 

На довгострокову криву ринкової пропозиції досконало конкурентної галузі впливають :

1. Кількість фірм у галузі.

2. Ціни на фактори виробництва.

3. Розмір фірм у галузі.

4. Попит на продукцію фірми.

5. Усе перелічене.

 

V. Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію цифрами

1. Під ціновою дискримінацією розуміють

1 не пов’язані з

2 практику встановлення

3 на один і той же

4 за умови, що

5 товар

6 різниці в цінах

7 витратами

2. Ціна землі – це

1 доход, рівний

2 сума, яка

3 з даної ділянки

4 при даній нормі процента

5 річній ренті

6 даватиме

 


VІ. Тест – задачі

1. Функція загальних витрат монополії має вигляд : TC = 100 + 3Q , а функція попиту P = 200 – Q. Якщо монополіст виробляє 20 одиниць продукції, то його загальний доход дорівнює :

А. 4000 грошових одиниць.

Б. 3600 грошових одиниць.

В. 1800 грошових одиниць.

Г. 900 грошових одиниць.

 

2. У першому році рівень цін сталий і номінальна процентна ставка становила 6% на рік. У другому році темп інфляції становив 3%, а реальна процентна ставка не змінилась.

Якою є номінальна ставка проценту в другому році?

А. Незмінною

Б. Знизилась на 3%

В. Знизилась на 6%

Г. Зросла на 3%

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.