Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗМ 3. Теорія виробництваЗадача 1

Заповніть таблицю:

Q (об'єм) TC (загальні витрати) FC (постійні витрати) VC (змінні витрати) AFC (середні постійні витрати) AVC (середні змінні витрати) ATC (середні загальні витрати) MC (граничні витрати)
           
           
           
           

 

Вирішення

FC постійні при будь-якому об'ємі, у тому числі при Q=0(FC завжди рівні 20.

VC = TC - FC, тобто VC послідовно рівні: 0; 15; 27; 59.

AFC = FC : Q, тобто AFC послідовно рівні, починаючи з Q=1:20; 10; 6,7.

AVC=VC : Q, тобто AVC послідовно рівні, починаючи з Q=1:15; 13,5; 19,7.

ATC=TC : Q = AFC+AVC, тобто AFC послідовно рівні, починаючи з
Q = 1:35; 23,5; 26,4.

MC = (TC : Q), тобто MC послідовно рівні, починаючи з Q = 1:15; 12; 32.

 

Таким чином, заповнена таблиця виглядає так:

Q (об'єм) TC (загальні витрати) FC (постійні витрати) VC (змінні витрати) AFC (середні постійні витрати) AVC (середні змінні витрати) ATC (середні загальні витрати) MC (граничні витрати)
- - - -
13,5 23,5
6,7 19,7 26,4

ЗМ 4. Теорія ринкових структур. Ринки факторів виробництва

 

Задача 1

Заповнити таблицю. Визначити оптимальний обсяг виробництва в умовах чистої конкуренції при ціні р=10 гр.од.

Який рівень цін змусить закрити фірму?

Який рівень цін дозволяє мінімізувати збитки, але не закрити фірму?

 

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC TR (загальна виторг) MR (граничний виторг) I (прибуток або збиток)
                 
                 
                 
                 

 

Вирішення

FC постійні при будь-якому об'ємі, у тому числі при Q=0 ( FC завжди рівні 4).

VC = TC - FC, тобто VC послідовно рівні: 0; 4; 14; 35.

AFC = FC : Q, тобто AFC послідовно рівні, починаючи з Q=1:4; 2; 1,3.

AVC=VC : Q, тобто AVC послідовно рівні, починаючи з Q=1:4; 7; 11,7.

ATC=TC : Q = AFC+AVC, тобто AFC послідовно рівні, починаючи з
Q = 1:8; 9; 13.

MC = (TC : Q), тобто MC послідовно рівні, починаючи з Q = 1:4; 10; 21.

TR = p Q, тобто TR послідовно дорівнює: 0; 10; 20; 30.

MR=(TR : Q) = p =10 при будь-якому значенні Q, починаючи з Q = 1.

I=TR - TC, тобто I послідовно дорівнює: -4; 2; 2; -9

Таким чином, заповнена таблиця виглядає так:

 

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC TR (загальна виторг) MR (граничний виторг) I (прибуток або збиток)
- - - - - -4
1,3 11,7 -9

 

Оптимальний обсяг виробництва визначається двома методами:

1) при максимальному прибутку, Imax=2 при Q=1; Q=2;

2) при дотриманні рівності: MR=MC, тобто при Q=2.

 

Висновок: обсяг виробництва оптимальний при Q=2.

Для закриття фірми необхідна умова: p < AVCmin, тобто p < 4.

Для мінімізації збитків, не закриття фірми, необхідна умова:
AVCmin < p < ATCmin, тобто 4 < p < 8.

 

Задача 2

Заповнити таблицю, визначити оптимальний обсяг виробництва в умовах чистої монополії:

 

Q P TC ATC MC TR MR I
         
         
         
         

Вирішення

ATC=TC : Q, тобто AFC послідовно рівні: 4; 2,5; 3; 4.

MC = (TC : Q), тобто MC послідовно рівні, починаючи з Q = 2:1; 4; 7.

TR = p Q, тобто TR послідовно дорівнює: 4; 6; 6; 4.

MR=(TR : Q), тобто MR послідовно дорівнює, починаючи з Q = 2:2; 0; -2.

I=TR - TC, тобто I послідовно дорівнює: 0; 1; -3; -12.

Таким чином, заповнена таблиця виглядає так:

Q   P TC   ATC   MC   TR   MR   I
- -
2,5
-3
-2 -12

 

Оптимальний обсяг виробництва визначається двома методами:

1) при максимальному прибутку, Imax=1 при Q=2;

2) при дотриманні рівності: MR=MC.

Якщо Q=2, то MR>MC, або 2>1.

Якщо Q=3, то MR<MC, або 0<4, що не оптимально й вимагає зниження Q.

Висновок: обсяг виробництва оптимальний при Q=2, коли MR>MC і обидві граничні величини близькі за значенням.

 

ЗМ 5. Рівновага та ефективність ринкової системи

 

Задача 1

На околиці мешкають дві родини. Попит першої родини на освітлення околиці QD1 = 10 – р , а попит другої – QD2 = 10 – 2р. Граничні витрати на виробництво електроенергії становлять 5 грошових одиниць.

 

Визначити:

1.Фукцію попиту на освітлення околиці.

2. Суспільно оптимальний обсяг освітлення околиці.

 

Вирішення

1. Функція попиту суспільного блага будується сумуванням індивідуальних попитів по вертикалі и відповідно має наступний вигляд:

Р1 = 10 – Q ; Р2 = 5 – 0,5 Q; Р1 +2 15 – 1,5 Q.

 

Звідси QD суп. = 10 – 0,67р.

 

2. Суспільно оптимальний рівень освітлення околиці дорівнює при р = 5 :

 

Q = 10 – 0, 67р = 10 – 0,67 ∙ 5 = 6,65.

ІІІ. Тестові завдання для самостійної роботи

ЗМ 1. Теорія поведінки споживача

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.