Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЗМ 5. Рівновага та ефективність ринкової системиЗадача 1

Обмежена кількість ресурсів (капіталу – 50 одиниць, праці – 100 одиниць) розподіляється між виробництвом товарів А і В. Залежність випуску продуктів А від обсягу використання праці і капіталу задається виробничою функцією QA=K0,5L0.5, залежність випуску продукції B — QB=K0.2L0.8. Побудуйте криву виробничих контрактів.

Задача 2

Олена має 8 стаканів молока та 2 булочки. Андрій має 2 стакани молока та 4 булочки. За таких умов гранична норма заміни молока на булочки у Олени становить 3, а у Андрія – 1. Накресліть діаграму Еджворта і покажіть, чи є такий розподіл ефективним.

Задача 3

Крива виробничих потужностей описується рівнянням Х2+Y2=450. Функція корисності суспільства U(X,Y)=X х Y. Визначте оптимальний обсяг виробництва товарів. Чи може комбінація товарів X і Y, з точки зору суспільства, бути технічно ефективною, але неефективною економічно?

 

VI. Завдання контрольних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» студентів заочної форми навчання та методичні рекомендації до її виконання

Варіант 1. Тема: Предмет і методологічні основи мікроекономіки

Теоретична частина

План

 

1. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору.

2. Предмет і функції мікроекономіки.

3. Методологічні основи й принципи мікроекономіки.

 

Практична частина

Задача

У таблиці наведено дані про величини граничного продукту праці і капіталу та її грошове значення. Обидва ресурси є змінними та купуються на конкурентному ринку. Ціна праці становить – 2 гр. од., а ціна праці – 3 гр. од.

Скільки одиниць праці та капіталу повинна придбати фірма, щоб виробляти з мінімальними витратами 64 одиниці продукту ?

Обсяг використано ресурсу праці MPL MRPL Обсяг використано ресурсу капіталу MPK MRPK
5,0 10,5
4,0 9,0
3,0 7,5
2,5 6,0
2,0 4,5
1,5 3,0
1,0 1,5

Варіант 2. Тема: Попит та пропозиція як характеристики ринку

 

Теоретична частина

План

1. Попит: поняття, крива. Закон попиту.

2. Фактори попиту (цінові та нецінові), їх вплив на зміни попиту та його величини.

3. Пропозиція (поняття, крива. закон).Фактори пропозиції, їх вплив на зміни пропозиції та її величини.

 

Практична частина

Задача

Визначити до якої категорії витрат постійних чи змінних можна віднести перелічені нижче витрати:

· амортизаційні витрати – 44 тис. грошових одиниць (г.од.),

· витрати на сировину та матеріали – 330 тис. г.од.,

· витрати на заробітну платню робочих – 180 тис. г.од.,

· витрати на обладнання – 410 тис. г.од.,

· транспортні витрати – 28 тис. г.од.,

· заробітна платня управлінського персоналу – 150 тис. г.од.,

· орендна платня – 12 тис. г.од.,

· витрати на рекламу – 15 тис. г.од.,

 

Визначити розмір витрат за категоріями.

 

Варіант 3. Тема: Основи аналізу взаємодії попиту та пропозиції

Теоретична частина

План

1. Попит та пропозиції як характеристики ринку.

2. Ринкова рівновага (аналітичне, графічне і логічне пояснення).

3. Механізм відновлення рівноваги.

 


Практична частина

Задача

За наведеними у таблиці даними обчисліть TR , сукупні, змінні та загальні середні витрати. Визначте, що має робити фірма - збільшити чи зменшити випуск продукції, чи припинити виробництво?

Таблиця

P Q TR TC FC VC ATC AVC MC
        2,5 2,0

Варіант 4. Тема: Ринкова рівновага й проблема її сталості

Теоретична частина

План

 

1. Ринкова рівновага (логічне, графічне, аналітичне пояснення).

2. Сталість рівноваги. Вплив податків і дотацій на стан рівноваги (логічне і графічне пояснення).

3. Випадки, коли рівновага відсутня у позитивній частині всіх координат.

4. Випадки, коли рівновага має місце більш ніж в одній точці.

Практична частина

Задача

Підприємець, який організував виробництво зошитів, орендує приміщення за 200 гр. од. на місяць і використовує власні засоби виробництва вартістю 15 тис. гр. од.., які повністю втрачають свою вартість за рік. Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його заробітна плата становила 250 гр. од на місяць. Зайнявшись бізнесом, він став отримувати дохід 25 тис. гр. од. на місяць. Які зовнішні витрати та економічний прибуток?


Варіант 5. Тема: Теорія граничної корисності й поведінка споживача

Теоретична частина

План

 

1. Свобода вибору і суверенітет споживача.

2. Загальна й гранична корисність, їх графічний аналіз. Закон спадної граничної корисності.

3. Функція корисності, її модифікація.

Практична частина

Задача

Постійні витрати фірми складають 40 грн., змінні наведено у таблиці. Визначити загальні, середні ( постійні, змінні, загальні ) та граничні витрати.

Таблиця

Обсяг виробництва ( одиниць)
Змінні витрати (грн.)

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.