Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практична частина заняття 

Задача 1. Обчислити розмір середнього і граничного продукту фірми, використавши дані таблиці.

 

Кількість працівників Сукупний продукт

 

 

Коли починає діяти в даному випадку спадна економія від масштабу?

 


Задача 2. Фірма виплачує 200 тис. гр. од. у місяць за оренду обладнання і 100 тис. гр. од. заробітної плати, при цьому вона використовує таку кількість праці й капіталу, що їх граничні продукти відповідно дорівнюють 0,5 та 1. Чи використовує фірма оптимальне сполучення факторів виробництва з точки зору максимізації прибутку?

 

Задача 3. Фірма має постійні витрати в розмірі 50 гр. од. Дані про змінні витрати у короткостроковому періоді подані в таблиці. Визначити загальні, середні й граничні витрати. Побудувати графіки TC, FC, VC, ATC, MC.

 

 

Обсяг виробництва
Змінні витрати

Задача 4. Обчислити розмір середнього і граничного продукту фірми, використавши дані таблиці.

 

 

Кількість працівників Сукупний продукт

 

 

Коли починає діяти в даному випадку спадна економія від масштабу?

 

 

ЗМ 4. Теорія ринкових структур. Ринки факторів виробництва

 

Тема 4.1. Ринок досконалої конкуренції

Зміст теоретичної частини заняття

1. Ринкова структура. Класифікація ринкових структур.

2. Характеристика ринку чистої конкуренції.

3. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

4. Доцільність продовження або припинення виробництва у короткостроковому періоді.

5. Довгострокова рівновага конкурентної фірми.

 

Запитання для обговорення.

1. Що таке ринкова структура? Які підходи існують для класифікації ринкових структур?

2. Основні риси досконалої конкуренції.

3. У чому розбіжність понять “конкуренція” і “суперництво”?

4. Який вигляд має графік попиту конкурентної фірми і графік ринкового попиту за умов досконалої конкуренції?

5. Середня, гранична, загальна виручка. Графічне зображення залежності між TR, AR, MR.

6. Способи визначення рівня виробництва, за яким фірма отримує максимальний прибуток.

7. Умови довгострокової рівноваги конкурентної фірми.

8. Співвідношення чистої конкуренції і економічної ефективності.

Практична частина заняття

 

Задача 1. Функція загальних витрат конкурентної фірми має вигляд: ТС = 5Q+0,25Q2.

Визначити точку рівноваги фірми й максимальний прибуток за умов досконалої конкуренції, якщо ціна становить 80 гр. од.

 

Задача 2. Фірма за умов досконалої конкуренції має таку залежність загальних витрат від випуску продукції у короткостроковому періоді (дані подано в таблиці)

 

Випуск продукції, шт. / од.часу ТС

 

Визначити середні, граничні витрати. Ціна одиниці продукції дорівнює 4;5;7 гр. од. Який обсяг виробництва має обрати фірма?

Тема 4.2. Монопольний ринок

Зміст теоретичної частини заняття

1. Основні риси монополії. Види монополії.

2. Чиста монополія у короткостроковому періоді.

3. Монополія в довгостроковому періоді.

4. Дискримінаційна поведінка монополії.

5. Монополія та її ефективність.

 

Запитання для обговорення

1. Основні ознаки чистої монополії. Різновиди монополій. Особливості поведінки реальних монополій.

2. Аналіз поведінки фірми-монополіста в короткостроковому періоді.

3. Що дозволяє фірмі-монополісту маніпулювати цінами й обсягом продажу? Для чого вона це робить?

4. Якщо монополіст не отримує прибутку в короткостроковому періоді, в чому полягають його дії?

5. Оптимум монополій у довгостроковому періоді (три варіанти).

6. Чому за умов монополії ринкові сили не примушують фірму вести виробництво з мінімальними довгостроковими витратами, як це мало місце за досконалої конкуренції?

7. Чого коштує споживачеві монопольний ринок?

8. Цінова дискримінація. Основні умови для її здійснення та види.

9. Які моделі поведінки монополії наближені до дійсності?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.