Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ІІІ. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв1.

А. Незмінний ефект масштабу виробництва.

Б. Карта ізоквант.

В. Від’ємний ефект масштабу виробництва.

Г. Оптимальна лінія зростання.

Д. Позитивний ефект масштабу.

 

1. Сукупність ізоквант, кожна з яких вказує на максимально можливі обсяги випуску.

2. Лінія, що визначає довгостроковий шлях розширення фірми і яка проходить через точки дотику ізокост і відповідних ізоквант.

3. Ситуація, за якої ріст обсягу виробництва на фірмі відстає від росту витрат ресурсів.

4. Ситуація, за якої зростання обсягу виробництва у фірми відповідає росту витрат ресурсів.

5. Ситуація, за якої обсяг виробництва фірми зростає скоріше, ніж використані ресурси.

6. Залежність між кількістю використаних ресурсів і максимально можливим випуском продукції.

 

 

IV. Виберіть літеру, яка відповідає правильному варіанту відповіді

 

1.

А Б В Г

якщо правильне якщо правильне якщо правильне якщо правильні

тільки 1, 2 і 3 тільки 1 і 2 тільки 2 і 3 всі варіанти

 

За яких умов діє закон спадної продуктивності фактора виробництва ?

1. Інші фактори виробництва залишаються постійними.

2. Рівень технології виробництва не змінюється.

3. Усі одиниці змінного фактору є однорідними.

2.

А Б В Г

якщо правильне якщо правильне якщо правильне якщо правильне

тільки 1, 2, 3, і 4 тільки 6 і 7 тільки 1 і 8 всі, крім 5

 

Які види витрат враховує фірма, визначаючи економічний прибуток?

1. Явні витрати.

2. Середні витрати.

3. Загальні витрати.

4. Граничні витрати.

5. Альтернативні витрати.

6. Постійні витрати.

7. Змінні витрати.

8. Неявні витрати.

 

V. Установіть правильну послідовність, подавши нумерацію

Цифрами

1. Виробнича функція – це

1 витрат ресурсів

2 кількості продукту

3 фірма

4 залежність

5 яку може

6 від обсягів

7 виробити

 

2. Ізокоста –це

1 витрати

2 труда

3 відображує

4 за яких

5 і капіталу,

6 лінія, яка

7 витрати

8 залишаються незмінними

9 виробництва

 

VІ. Тест – задачі

1. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції.

Якщо середні змінні витрати становлять 2 грошові одиниці, а середні постійні 0,5 грошових одиниць, то загальні витрати становлять :

А. 2,5 грош. один.

Б. 1250 грош. один.

В. 750 грош. один.

Г. 1100 грош. один.

Д. Неможливо визначити за наявних даних

 

2. Якщо фірма збільшує витрати на ресурс на 10%, а обсяг виробництва

зростає при цьому на 15%, то в цьому випадку :

А. Має місце негативний ефект масштабу

Б. Має місце позитивний ефект масштабу

В. Діє закон спадної продуктивності

Г. Крива LATC зсувається догори

Д. Фірма отримує максимальний прибуток

 

 

3. Якщо випуск продукції збільшився з 1000 до 1200 одиниць при рості

зайнятості на 25%, витрат робочого часу на 25% та зниженні ціни на

25%, то продуктивність праці у натуральних одиницях :

А. Збільшилась на 60%

Б. Збільшилась на 28%

В. Збільшилась на 2%

Г. Не змінилась

 

VІІ. Графічні тестові завдання

 

1. Побудуйте графік рівноваги виробника.

2. Побудуйте графік короткострокових витрат.

3. Побудуйте графік довгострокових витрат.

 

VIIІ. Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою

 

1.

Відповідь Твердження 1 Твердження 2 Зв’язок

А правильно правильно правильно

Б правильно неправильно правильно

В правильно неправильно неправильно

Г неправильно неправильно правильно

Д неправильно неправильно неправильно

 

Умовою рівноваги виробника є рівняння :

MP L / MP k= PL /Р k , або MPL / PL = MPk / Pk ,

тому що

виробництво певного обсягу виробництва з мінімальними витратами потребує, щоб використані ресурси мали однакову величину граничного продукту на одиницю вартості ресурсу.

 

ІХ. Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами

1. Виробнича функція – це залежність кількості ______________ , яку

може виробити фірма, від ___________ витрат ресурсів.

 

2. Закон спадної віддачі стверджує, що починаючи з __________

___________ , послідовне _______________ одиниць змінного

ресурсу до незмінного фіксованого дає ___________________

________________ продукт у розрахунку на кожну наступну

одиницю змінного ресурсу.

 

 

3. Лінія, що відображує затрати праці та капіталу, за яких витрати

виробництва залишаються незмінними має назву ___________ .

 

 

4. Найбільша кількість продукту, яку може виробити фірма за заданих

обсягів використаних ресурсів має назву __________ ___________

____________ .

 

 

5. Запишіть формулу за якою визначаються граничні витрати

 

_____________________ .

 

6. Запишіть формулу виробничої функції двох аргументів (праці та капіталу).

 

___________________________ .

 

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.