Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Варіант 20. Тема: Поведінка фірми в умовах монополіїТеоретична частина

План

1. Основні риси чистої монополії.

2. Монополія у короткостроковому періоді. Дискримінаційна поведінка монополії.

3. Оптимум монополії у довгостроковому періоді: три варіанти (графічне і логічне пояснення).

4. Економічні наслідки монополізму.

Практична частина

Задача

Попит та пропозицію на ринку певного товару задано аналітично:

Q D = 60 – 0,3 р ; Q S = 0,7 р.

Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.

Як зміниться ситуація на ринку даного товару, якщо буде встановлена фіксована ціна: Р1 = 30 гр. од.; б) Р2 = 63 гр. од. ?

Проаналізуйте ситуації на ринку графічно.

Варіант 21. Тема: Поведінка фірми в умовах монополістичної

Конкуренції

Теоретична частина

План

1. Характеристика монополістичної конкуренції. Диференціація продукту.

2. Аналіз поведінки фірми в умовах монополістичної конкуренції в довгостроковому періоді.

3. Монополістична конкуренція в довгостроковому періоді.

4. Монополістична конкуренція та ефективність.

Практична частина

Задача

Попит та пропозицію на ринку певного товару задано аналітично:

Q D = 600 - 100 р ; Q S = 150 + 50р.

Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу. Припустімо, що на даний товар введено по товарний податок у розмірі 1 гр. од. на одиницю товару. Визначити: ціну брутто, ціну нетто, обсяг продажу, величину податкових надходжень до бюджету та долі в них виробника й споживача.

 

 

Варіант 22. Тема: Поведінка фірми в умовах олігополії

 

Теоретична частина

План

1. Олігополія, її ознаки.

2. Моделі олігопольної поведінки, їх характеристика.

3. Оцінка економічної ефективності олігополії.

Практична частина

Задача

Попит та пропозицію на ринку певного товару задано аналітично:

Q D = 14 - 2 р ; Q S = 4 р - 16

Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу. Припустімо, що виробництво даного товару субсидується з бюджету
( С=3 гр. од.). Якими є наслідки даного рішення ? Визначити величину виплат з бюджету.

 

 

Варіант 23. Тема: Ринок факторів виробництва

Теоретична частина

План

1. Теорія граничної продуктивності й попит на ресурси. Утворення похідного попиту.

2. Зміни в попиті на ресурси. Еластичність попиту на ресурси.

3. Оптимальне співвідношення ресурсів.


Практична частина

Задача

Визначити індекс Лінда для а) двох фірм, якщо їхні долі на ринку певного товару становлять: К1 = 50%, К 2 = 20%;

б) для трьох фірм, якщо їхні долі на ринку певного товару становлять :

К1 = 35%, К 2 = 30% , К 3 =25%.

Варіант 24. Тема: Ринок праці

Теоретична частина

План

1. Праця як фактор виробництва, її мобільність.

2. Попит і пропозиція праці.

3. Заробітна плата на конкурентних ринках праці. Диференціація ставок зарплати.

4. Інвестиції у людський капітал.

Практична частина

Задача

Попит та пропозицію на ринку певного товару задано аналітично:

Q D = 7 - р ; Q S = 2р - 5

Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу.
Проаналізуйте ситуацію на ринку даного товару (аналітично і графічно), якщо буде встановлено фіксована ціна: а) Р1 = 3 гр. од.; б) Р2 = 5 гр. од.

Варіант 25. Тема: Ринок капіталів

Теоретична частина

План

1. Ринок фінансового капіталу та його рівновага. Модель між часового

вибору.

2. Пропозиція реального (фізичного) капіталу.

3. Попит на послуги основного капіталу та рівновага в різних типах ринкових

структур.

Практична частина

Задача

На основі даних таблиці визначити загальну корисність. Побудувати графіки TU та MU та визначте загальну користь, яку отримує споживач від споживання усього набору благ.

 

Одиниць товару А  
MUА (ютілей)   -5
MUВ (ютілей)   -2 -4

 

 

Варіант 26. Тема: Ринок природних ресурсів

Теоретична частина

План

1. Земля як економічний ресурс: зміст, структура особливості.

2. Ціноутворення на відновлювані та не відновлювані природні ресурси.

3. Ринок землі та земельна рента. Орендна плата за землю. Ціна землі.

4. Альтернативне використання землі й витрати.

Практична частина

Задача

Попит та пропозицію на ринку певного товару задано аналітично:

Q D = 10 - р ; Q S = 2р - 5

Визначити рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажу. Припустімо, що на даний товар введено по товарний податок у розмірі 1,5 гр. од. з одиниці товару. Визначити: ціну брутто, ціну нетто, обсяг продажу, величину податкових надходжень та долі в них споживача й виробника.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.