Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

VІІ. Графічні тестові завдання1. Дайте графічний аналіз поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції :

А. Принцип співставлення TR і TC.

Б. Принцип співставлення MR і MC.

В. Графік попиту конкурентної фірми.

Г. Графіки загальної та граничної виручки фірми.

 

2.Дайте графічний аналіз довгострокової рівноваги фірми за монополістичної конкуренції.

 

3. Дайте графічний аналіз „ламаної” кривої попиту.

 

4.Дайте графічний аналіз попиту і пропозиції землі за різними рівнями земельної ренти.

 

VIII. Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою

1.

Відповідь Твердження 1 Твердження 2 Зв’язок

А правильно правильно правильно

Б правильно неправильно правильно

В правильно неправильно неправильно

Г неправильно неправильно правильно

Д неправильно неправильно неправильно

Обсяг продукції, що виробляє монополія, називають „неефективним”, тому що монополія присвоює увесь споживчий надлишок.

 

2.

Відповідь Твердження 1 Твердження 2 Зв’язок

А правильно правильно правильно

Б правильно неправильно правильно

В правильно неправильно неправильно

Г. неправильно неправильно правильно

Д неправильно неправильно неправильно

 

Досконало конкурентна фірма є ціноотримувачем, тому що конкурентна фірма приймає рішення про розширення виробництва тільки на основі даних про величину граничних витрат.

 

 

ІХ. Заповніть пропуски у визначеннях необхідними словами та формулами

 

1. Олігополістична залежність – це залежність _______________________ фірми-олігополіста від _______________ __________________ , а не тільки від _____________ і витрат.

 

2. Монополія, яка захищена юридичними заборонами, що стримують конкуренцію має назву ________________ ____________________ .

 

3. Ринкова структура, що характеризується великою кількістю дрібних фірм, однорідною продукцією, вільним входом і виходом з ринку, рівним доступом до інформації має назву ___________________________________

_________________ .

 

4. Ринкова структура, до якої входять невеликі фірми, що випускають різноманітну продукцію, вхід і вихід з ринку обмежені лише диференціацією продукту має назву __________________________________

_____________________ .

 

5. Використовуючи відомі параметри скласти формулу індекса Лінда для трьох фірм.

К1 - доля на ринку найбільшої фірми

К2 - доля другої зо розміром фірми

К3 - доля третьої за розміром фірми

______________________ .

 


ЗМ 5. Рівновага та ефективність ринкової системи

І. Чи правильні наступні твердження ?

1. Криву попиту на суспільні блага можна побудувати методом додавання по горизонталі кривих індивідуального попиту на ці блага.

А.Так Б. Ні

 

2. Суспільні блага зазвичай продаються на приватних ринках.

А. Так Б. Ні

 

3. Крива попиту на суспільне благо показує загальну вартість, яку всі індивідууми сплачують за кожну одиницю блага.

А. Так Б. Ні

 

4. Держава впливає на зовнішні витрати тільки за допомогою системи оподаткування.

А. Так Б. Ні

 

5. Оптимальний розподіл суспільних благ визначається правилом:

MR = MC.

А. Так Б.

 

 

ІІ. Оберіть правильну відповідь

1. Умові Парето-оптимальності відповідає:

А. Досконала конкуренція.

Б. Монополія.

В. Монополістична конкуренція.

Г. Олігополія.

2. Негативні зовнішні ефекти призводять до того, що товар:

А. Виробляється у недостатній кількості й на нього призначаються необґрунтовано високі ціни.

Б. Виробляється у надмірній кількості й на нього призначаються необґрунтовано високі цін.

В. Виробляється у недостатній кількості й на нього встановлюються занадто низькі ціни.

Г. Не виробляється.

Д. Виробляється у надмірній кількості й на нього встановлюються занадто низькі ціни.


3. Суспільне благо відрізняється від приватного тим, що воно:

А. Ділиме.

Б. Знаходяться у приватному споживанні.

В. Ділимо й находяться у приватному споживанні.

Г. Наділимо і не знаходяться у приватному споживанні.

Д. Не знаходяться у суспільному споживанні й ділимо.

4. Якщо криві байдужості двох індивідів мають вигляд прямих ліній з однаковими нормами заміщення, то контрактна крива в коробці

Еджуорта являє собою:

А. Пряму лінію, що з’єднує кути коробки.

Б. Точку в середині коробки.

В. Периметр коробки.

Г. Усю площу коробки.

5. Які зовнішні ефекти виявляються при виробництві чисто суспільних благ:

А. Позитивні.

Б. Негативні.

В. Позитивні і негативні.

Г. Ніякі.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.