Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

І. Чи правильні наступні твердження ?1.Щоб теорія мала практичне застосування, вона повинна підтверджуватись у кожному певному випадку.

А. Так Б. Ні

 

2.Нормативна економіка орієнтована на аналіз питання „як повинно бути”, а не на констатацію „як є”.

А. Так Б. Ні

 

3.Криві байдужості ніколи не перетинаються .

А. Так Б. Ні

 

4.Гранична корисність – це зміна загальної корисності, яка викликана споживанням додаткової одиниці блага.

А. Так Б. Ні

 

5.Нахил кривої байдужості вимірює відносну граничну корисність двох товарів .

А. Так Б. Ні

 

6.Нахил бюджетної лінії залежить від співвідношення цін двох товарів.

А. Так Б. Ні

7.Ефект заміни при зростанні ціни на товар призводить до зменшення попиту на цей товар.

А. Так Б. Ні

 

8.Лінія „доход—споживання” нахилена догори праворуч, якщо обидва товари є нормальними.

А. Так Б. Ні

9.Загальна корисність збільшується при зростанні рівня споживання.

А. Так Б. Ні

10.Бюджетна лінія зсувається праворуч і займає положення, паралельно вихідному, якщо доход споживача зростає.

А. Так Б. Ні

 

 


ІІ. Оберіть правильну відповідь

1.Загальна корисність зростає тільки в разі, якщо гранична корисність :

А. Зменшується.

Б. Збільшується

В. Є величиною позитивною.

Г. Збільшується низькими темпами.

 

2.Нахил бюджетної лінії відображає :

А. Кількість одного блага, яку споживач згоден поміняти на таку ж кількість іншого блага, щоб залишитися на тому ж рівні добробуту.

Б. Межі можливого споживання двох благ при певних цінах на них.

В. Співвідношення цін двох благ.

Г. Підвищення граничної норми заміщення одного блага іншим.

 

3.Для товару Гіффена :

А. Ефект заміщення більший за ефект доходу.

Б. Ефект заміщення менший за ефект доходу.

В. Обсяг споживання зростає зі збільшенням доходу.

Г. Лінія попиту має від’ємний нахил.

 

4.Збільшення доходу споживача графічно відображується у :

А. Зміні нахилу бюджетної лінії.

Б. Паралельному зсуві бюджетної лінії праворуч.

В. Паралельному зсуві бюджетної лінії ліворуч.

Г. Зменшенні нахилу бюджетної лінії.

Д. Збільшенні нахилу бюджетної лінії.

 

5.Положення та нахил кривої байдужості для певного споживача

пояснюється :

А. Його перевагами й розміром доходу.

Б. Тільки цінами товарів, що він купує.

В. Перевагами, розміром доходу та цінами товарів, що він купує.

Г. Перевагами споживача.

Д. Цінами товарів, що він купує.

 

 

ІІІ. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв

1.

А. Корисність.

Б. Крива байдужості.

В. Норма заміщення.

Г. Карта байдужості.

Д. Набір байдужості.

Е. Рівновага споживача.

 

1. Стан споживача, за якого він купує товари за даними цінами у такому обсязі, що витрачає весь доход і максимізує корисність.

2. Здатність блага задовольняти потребу.

3. Крива, що відображує набори двох товарів, які мають однакову корисність.

4. Набір варіантів споживчого вибору, кожний з яких має однакову корисність.

5. Крива, що з’єднує всі точки споживчої рівноваги, при зміні цін, на карті байдужості.

6. Співвідношення, при якому одне благо може бути замінено іншим без зміни рівня корисності для споживача.

7. Сукупність кривих байдужості, кожна з яких показує різні рівні корисності.

 

2.

А. Рівняння бюджетної лінії.

Б. Умова рівноваги споживача.

В. Величина, що характеризує нахил кривої байдужості.

Г. Величина, що визначає нахил бюджетної лінії.

Д. Зважена корисність.

 

1. – Ру : Ру

2. М = Рх ∙ Х + Ру ∙ У

3. MUa / Pa = MUb / Pb = … = MUn / Pn

4. MPS = - ∆Y / ∆ X

5. MUa : Pa

3.

А. Крива „ціна-споживання”.

Б. Ефект заміни.

В. Ефект доходу.

Г. Крива „Доход-споживання”.

Д. Крива Енгеля.

 

1. Тільки ті зміни у споживанні, які викликані виключно змінами відносної ціни товару при незмінному реальному доході, тобто при збереженні споживачем рівня корисності даного набору благ.

2. Крива, яка з’єднає всі точки рівноваги на карті байдужості по мірі збільшення доходу.

3. Тільки ті зміни в споживанні, які викликані виключно змінами реального доходу при незмінності відносних цін товару.

4. Графічна залежність витрат споживача на будь-яке благо або групу благ від його доходу.

5.Крива, яка є основою побудови кривої попиту.

ІV. Тест – задачі

Виходячи з умов рівноважного споживчого вибору, визначити рівноважний набір.

 

1.Припустимо, що споживач 8 грошових одиниць свого доходу використовує на купівлю товарів А і В, ціни яких відповідно становлять 1 гр. один. та 2 гр. один.

Яка з поданих комбінацій товарів знаходиться на бюджетній лінії ?

А. 8 А і 1 В.

Б. 7 А і 1 В.

В. 6 А і 6 В.

Г. 5 А і 6 В.

Д. 4 А і 4 В.

 

2.Споживач витрачає 20 гр. один. свого доходу на купівлю товарів А і В:

 

Ціна товару Кількість одиниць товару TU MU

Товар А 70 20 500 30

Товар В 50 12 1000 20

 

Щоб отримати максимальне задоволення споживач повинен:

А. Купувати менше товару А і більше товару В.

Б. Купувати задану кількість товару А і більше товару В.

В. Купувати більше товару А і менше товару В.

Г. Купувати більше товару А і задану кількість товару В.

Д. Не змінювати структуру покупок, тому що вона є найкращою.

 

3. Ціна товару Х становить 1,5 гр. один., а товару У 1 гр. один. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 30 ютилів і має бажання максимізувати задоволення від купівлі товарів Х та У, то він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

А. 15 ютилів.

Б. 20 ютилів.

В. 45 ютилів.

Г. 75 ютилів.

Д. В умовах немає достатньої інформації для відповіді на питання.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.