Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зміст теоретичної частини заняття1. Основні припущення ординалістської (порядкової) теорії корисності.

2. Криві байдужості, їх властивості. Карти байдужості та їх роль в ординалістській концепції. Гранична норма заміщення.

3. Бюджетні обмеження. Бюджетна лінія, її рівняння.

4. Визначення рівноваги споживача з ординалістських позицій.

 

Запитання для обговорення

1. Сформулюйте аксіоми ординалістської теорії поведінки споживача.

2. Що таке криві байдужості, які їх властивості, як їх будують?

3. Крива байдужості відображує певний рівень споживання. Як відобразити більш високий або більш низький рівень споживання?

4. Як визначити нахил кривої байдужості?

5. Гранична норма заміщення, що вона показує?

6. Бюджетна лінія, її рівняння.

7. Яким вимогам відповідає оптимальний споживчий вибір?

Практична частина заняття

Задача 1. На графіку подана одна з кривих байдужості та бюджетна лінія певного споживача. Якщо ціна товару Y дорівнює 12 грн., яким буде доход споживача? Визначити ціну товару X, нахил бюджетної лінії, її рівняння.

 

 

Задача 3. Припустимо, що дані таблиці характеризують криву байдужості споживача. Намалюйте криву байдужості, виходячи з того, що ціни товарів А та В становлять відповідно 1,5 і1 грн., а споживач має намір витратити 24 грн. Додайте до графіка відповідну бюджетну лінію. В якій комбінації споживач придбає товари А і В?

 

Одиниць товару А
Одиниць товару В

Тема 1.4. Аналіз поведінки споживача

Зміст теоретичної частини заняття

1. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Побудова лінії “доход - споживання”.

2. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів чи кількох товарів. Лінія “ціна - споживання”.

3. Криві Енгеля.

4. Ефект доходу і ефект заміни. “Надлишок” споживача.

 

Запитання для обговорення

 

1. Якою є реакція споживача на зміни його доходу? Дайте графічний аналіз цієї ситуації.

2. Як споживач реагує на зміни ціни одного чи кількох товарів? Побудуйте лінію “ціна -споживання”.

3. Проаналізуйте криві Енгеля.

4. Що економісти розуміють під ефектом заміни й ефектом доходу.

5. Наведіть випадки різнонаправленого впливу ефекту заміни та ефекту доходу.

6. Жюль Дюпюї - перший дослідник, який використав категорію “споживчий надлишок”, яка її сутність.

7. Що пояснює сума надлишків споживачів?

8. У чому полягає парадокс Гіффена?

 

Практична частина заняття

Задача 1. Припустимо, що споживач увесь свій доход використовує на придбання товарів X і Y. Чи можуть бути обидва товари неповноцінними. Намалюйте карту байдужості й бюджетні лінії для випадку, коли Х неповноцінний.

 

Задача 2. Споживач отримує доход М0 у поточному періоді й М1 – у майбутньому. Покажіть графічно всі доступні споживачеві плани споживання (С0, С1) для випадків:

а) споживач не може ні брати, ні давати гроші в кредит; він може лише зберігати невитрачену частину доходу;

б) споживач може давати гроші в кредит під процентну ставку r, але не може отримувати займу;

в) споживач може взяти гроші у кредит під процентну ставку r0 й дати гроші у кредит під процент r1, за умови

r0 > r1;

г) те саме за умови r0 < r1.

 

Задача 3. Споживач отримує кредит у розмірі С терміном на Т років під річну процентну ставку r. Сплачувати кредит він повинен шляхом рівних щорічних внесків. Визначити величину щорічного внеску. Виконати розрахунок, якщо С=10 тис. гр. од., r=15%, Т=5 років.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.