Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Варіант 12. Тема: Мікроекономічна модель підприємства 

Теоретична частина

План

1. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин.

2. Мотивація поведінки підприємства. Фактори часу і періоди функціонування підприємства.

3. Підходи до класифікації видів підприємств (залежно від форми власності;

від кількості працюючих та обсягу валового доход; від реалізації

продукції; за структурною організацією; залежно від способу утворення

та формування статутного фонду).

Практична частина

Задача

Функція пропозиції : Q S = 0,9р - 100 .

Визначити коефіцієнт еластичності пропозиції, якщо Р1 = 1000 гр. од., а Р2 = 500 гр. од.

 

Варіант 13. Тема: Теорія виробництва, виробнича функція

Теоретична частина

План

1. Виробнича функція: поняття та модифікації.

2. Ізокванта виробничої функції, її властивості. Карта ізоквант.

3. Заміщення факторів виробництва: поняття, умови. Ізокоста виробничої функції.

4. Віддача від масштабу. Еластичність масштабу і її взаємозв’язок з еластичністю виробництва.

Практична частина

Задача

Задано показники еластичності попиту за ціною ( - 0,7) та за доходом ( 1,8). Передбачається, що у майбутньому зростуть доходи на 8%, а ціни на 5%. Якою буде загальна зміна попиту на даний товар ?

 

Варіант 14. Тема: Теорія виробництва і граничних продуктів

Теоретична частина

План

1. Виробничий процес, його складові. Виробнича функція та економічна ефективність виробництва.

2. Загальний, середній та граничний продукти, їх динаміка.

3. Поняття виробничої функції, її властивості.

Практична частина

Задача

Постійні витрати фірми складають 7 грн., змінні наведено у таблиці. Визначити загальні, середні ( постійні, змінні, загальні ) та граничні витрати.

 

Таблиця

Обсяг виробництва ( одиниць)
Змінні витрати (грн.)

Варіант 15. Тема: Витрати виробництва

 

Теоретична частина

План

1. Витрати виробництва: економічний та бухгалтерський підходи до визначення.

2. Загальні, середні й граничні витрати виробництва.

3. Закон спадної віддачі й динаміка витрат.

Практична частина

Задача

Перехресна еластичність попиту між рисом і гречкою становить 0,16.

Що відбудеться, якщо ціна рису зросте на 10 % ? Як зміниться ситуація на ринку, якщо ціна на гречку зменшиться на 5% ? Проілюструйте ситуації графічно.

 

Варіант 16. Тема: Витрати виробництва і випуск продукції

Теоретична частина

План

1. Функція витрат і рівновага виробника.

2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

Практична частина

Задача

Еластичність за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5. На скільки збільшиться попит на ювелірні вироби, якщо доход споживача збільшився на 5 %. Як відреагує попит на зменшення доходу ? Проілюструйте ситуації графічно.

 

Варіант 17. Тема: Ринкова пропозиція. Еластичність пропозиції

Теоретична частина

План

1. Сутність поняття “пропозиція”. Закон пропозиції, його аргументація.

2. Ринкова пропозиція: поняття, методика визначення (аналітичний і графічний аналіз).

3. Еластичність пропозиції. Методика визначення коефіцієнта еластичності пропозиції.

Практична частина

Задача

Функція загальних витрат монополіста має вигляд ТС = 100 + 3Q, а зворотна функція попиту Р = 200 – Q. Якщо монополіст випускає 20 одиниць продукції на місяць, яким буде його загальний доход.

Варіант 18. Тема: Теорія ринкових структур

Теоретична частина

План

 

1. Ринкова структура: поняття, класифікація.

2. Кількісні методи оцінки структури ринку (індекс концентрації, індекс Херфіндаля - Хіршмана, індекс Лінда, індекс Лернера та ін.)

3. Загальна характеристика основних типів ринкових структур.


Практична частина

Задача

Припустимо, що фірма повністю монополізувала виробництво певного товару. Наступна інформація відображує стан фірми:

MR = 1000 - 20 Q

TR = 1000 Q – 10 Q²

MC = 100 + 10 Q

Скільки товару буде продано і за якою ціною, якщо: фірма функціонує в умовах монополії.

 

Варіант 19. Тема: Поведінка фірми в умовах досконалої (чистої)

Конкуренції

Теоретична частина

План

 

1. Характеристика ринку чистої конкуренції.

2. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.

3. Довгострокова рівновага конкурентної фірми.

4. Чиста конкуренція та ефективність.

Практична частина

Задача

На околиці мешкають дві родини. Попит першої родини на освітлення

околиці QD1 = 15 – р , а попит другої – QD2 = 15 – 2р. Граничні витрати на виробництво електроенергії становлять 5 грошових одиниць.

 

Визначити:

1.Фукцію попиту на освітлення околиці.

2. Суспільно оптимальний обсяг освітлення околиці.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.