Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практична частина заняття. Задача 1. Обмежена кількість ресурсів (капіталу – 50 одиниць 

Задача 1. Обмежена кількість ресурсів (капіталу – 50 одиниць, праці – 100 одиниць) розподіляється між виробництвом товарів А і В. Залежність випуску продуктів А від обсягу використання праці і капіталу задається виробничою функцією QA=K0,5L0.5, залежність випуску продукції B — QB=K0.2L0.8. Побудуйте криву виробничих контрактів.

 

Задача 2. Олена має 8 стаканів молока і 2 булочки. Андрій має 2 стакани молока і 4 булочки. За таких умов гранична норма заміни молока на булочки у Олени становить 3, а в Андрія – 1. Накресліть діаграму Еджворта і покажіть, чи є такий розподіл ефективним.

 

Задача 3. Крива виробничих потужностей описується рівнянням Х2+Y2=450. Функція корисності суспільства U(X,Y)=X х Y. Визначте оптимальний обсяг виробництва товарів. Чи може комбінація товарів X і Y, з точки зору суспільства бути технічно ефективною, але неефективною економічно?

 

Тема 5.2. Інституціональні аспекти ринкового господарювання

Зміст теоретичної частини заняття

1. Сутність і форми прояву зовнішніх ефектів.

2. Методи корекції зовнішніх ефектів.

 

Запитання для обговорення

 

1. Зовнішні ефекти: негативні й позитивні.

2. Адміністративне регулювання зовнішніх ефектів.

3. Податкове регулювання зовнішніх ефектів.

4. Аналоги ринкових механізмів.

5. Приватне вирішення проблеми зовнішніх ефектів.

6. „Трагедія общин”.

7. Суспільні блага і ефективність.

8. Оптимізація суспільного вибору. Економічна оцінка суспільних проектів.

Практична частина заняття

 

Задача 1. На околиці мешкають дві родини. Попит першої родини на освітлення околиці QD1 = 10 – р , а попит другої – QD2 = 10 – 2р. Граничні витрати на виробництво електроенергії становлять 5 грошових одиниць.

 

Визначити:

1. Функцію попиту на освітлення околиці.

2. Суспільно оптимальний обсяг освітлення околиці.

 

ІІ. Типові задачі та їх розв’язання

ЗМ 1. Теорія поведінки споживача

Задача 1

 

Визначити ціни товарів А і В, скласти рівняння бюджетної лінії, якщо величина доходу I=100 гр. од., а бюджетна лінія виглядає в такий спосіб:

A

 

 

В

Вирішення

Загальний вид рівняння бюджетної лінії: I = PA A+ PB B.

Після перетворень одержуємо: B = I / PB - (PA / PB) A, де

PA і PB - ціни товарів А и В;

А й В - фізичні об'єми товарів.

Якщо купити максимум товарів А, то для покупки товарів У не залишиться засобів. Тому, наприклад, якщо А=40, то В=0.

Таким чином, I = PA A max+ PB 0 = PA A max, тобто 100 = PA 40 Þ Þ РА = 2,5 гр. од.

Якщо купити максимум товарів В, то для покупки товарів А не залишиться засобів. Тому, наприклад, якщо В=10, то А=0.

Таким чином, I = PА 0 + PВ Вmax= PВ Вmax, тобто 100 = PВ 10 Þ Þ РВ = 10 гр. од.

Рівняння бюджетної лінії:

B = I / PB - (PA / PB) A = 100 : 10 – 2,5:10 А = 10 – 0,25 А.

 

ЗМ 2. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Концепція еластичності

Задача 1

Рівняння попиту: QD = 9 – p.

Рівняння пропозиції: Qs = 2p - 6.

Графічно й аналітично визначити рівноважні ціну й об'єм.

Графічне вирішення

В одній системі координат будуємо прямі попиту та пропозиції.

Р

 

5 E

 

Q

0 4

 

Таким чином, рівноважна ціна Р = 5; рівноважний об'єм Q = 4.

Аналітичне вирішення

При рівновазі величини попиту та пропозиції рівні, тобто QD = Qs.

Дорівнюємо праві частини рівнянь:

9 - p = 2p – 6,

3р = 15,

р = 5 - рівноважна ціна

Після підстановки 5 у кожне з рівнянь одержуємо Q = 4 - рівноважний об'єм.

 

Задача 2

Рівняння попиту: QD = 9 – p.

Рівняння пропозиції: Qs = 2p - 6.

Визначити рівноважні ціну й об'єм, а також розміри дефіциту й надвиробництва при р = 4; р =6.

Вирішення

При рівновазі величини попиту та пропозиції рівні, тобто QD = Qs.

Дорівнюємо праві частини рівнянь:

9 - p = 2p - 6

3р = 15

р = 5 - рівноважна ціна

Після підстановки 5 у кожне з рівнянь одержуємо Q = 4 - рівноважний об'єм.

Якщо р=4, тобто менше рівноважної величини 5, то виникає дефіцит з перевагою величини попиту, тобто D Q = QD - Qs = QD (4) - Qs (4) = 5-2=3.

Якщо р=6, тобто більше рівноважної величини 5, то виникає надвиробництво з перевагою величини пропозиції, тобто

D Q = Qs - QD = Qs (6) - QD (6) = 6-3=3.

 

Задача 3

Рівняння попиту: QD = 9 – p.

Рівняння пропозиції: Qs = 2p - 6.

Уводиться поштучний податок на продавця в розмірі 1,5 грн.

Визначите:

1) рівноважні ціну й об'єм до введення податку;

2) нові рівноважні ціну й об'єм після введення податку;

3) ціни брутто й нетто;

4) суми податкових надходжень у бюджет;

5) суми податкового тягаря продавця й покупця.

Вирішення

1) При рівновазі величини попиту та пропозиції рівні, тобто QD = Qs.

Дорівнюємо праві частини рівнянь:

9 - p = 2p - 6

3р = 15

р = 5 грн. - рівноважна ціна

Після підстановки 5 у кожне з рівнянь одержуємо Q = 4 - рівноважний об'єм;

2) введення податку на продавця не впливає на рівняння попиту, але змінює рівняння пропозиції:

Qs = 2 (p – 1,5) – 6 = 9 – 2р,

9 - p = 9 - 2р,

3р = 18,

р = 6 гр. од.- нова рівноважна ціна,

Q = 3 - новий рівноважний об'єм;

3) ціну брутто платить покупець продавцеві, тобто мова йде про нову рівноважну ціну р = 6 гр.од.;

ціну нетто одержує продавець після сплати поштучного податку 1,5 гр. од., тобто ціна нетто рівна 6 - 1,5 = 4,5 гр. од.;

4) якщо за одну продану одиницю товару продавець сплачує 1,5 грн. податку, то за 3 рівноважні штуки він забезпечує 1,5 3 = 4,5 гр. од. у вигляді податкових надходжень у бюджет;

6) тягар (втрати) продавця: D продавця = ( 5-4,5) 3 = 1,5 гр. од.;

7) тягар (втрати) покупця: D покупця = ( 6-5) 3 = 3 гр. од.

 

 

Задача 4

Визначите величину ринкового попиту на товар трьома методами (табличним, графічним і аналітичним), якщо дані такі рівняння:

QА = 6 – p,

QВ = 4 - 2p,

QС = 3 – 3p.

Табличний метод

P QA QB QC QD=QA+QB+QC

 

Графічний метод

 

P

 

 

 

2

1

Q

0 4 7 13

Аналітичний метод:

0, якщо р ³ 6

6 - р, якщо 2 £ р < 6

QD = 10 – 3р, якщо 1 £ р < 2

13 - 6р, якщо 0 £ р < 1

 

Якщо р ³ 6, то QD = 0.

Якщо 2 £ р < 6, то не дорівнює нулю тільки QА = 6 – p.

Якщо 1 £ р < 2, то не дорівнюють нулю

QА = 6 – p

QВ = 4 - 2p

 

Таким чином, QА+QВ = (6 – p) + (4 - 2p) = 10 – 3р.

Якщо 0 £ р < 1, то не дорівнюють нулю

QА = 6 – p

QВ = 4 - 2p

QС = 3 – 3p

 

Таким чином, QА+QВ + QC= (6 – p) + (4 - 2p) + (3 – 3р) = 13 – 6р.

 

Задача 5

 

Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт еластичності пропозиції, якщо рівняння пропозиції: QS = 3p – 4; p = 2.

Вирішення

 

ES = Q’(p) (p / QS) = 3 (2/2) = 3 Якщо p = 2, то QS = 32 – 4 = 2.

У такий спосіб:

1) пропозиція еластично, тому що÷ ES÷ >1;

2) зміна ціни на 1% змінює величину пропозиції на 3 % у тому ж напрямку.

 

 

Задача 6

Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт еластичності попиту, якщо запропоновані такі дані:

P QD

4 1

3 2 .

Вирішення

 

.

 

У такий спосіб:

1) попит еластичний, тому що÷ ED÷ >1;

2) зміна ціни на 1% змінює величину попиту на 2,3 % у протилежному напрямку.

 


Задача 7

Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт перехресної еластичності попиту, якщо запропоновані наступні дані:

PA QDB

5 2

3 3.

 

Вирішення

.

У такий спосіб:

1) попит нееластичний, тому що÷ ED÷ <1;

2) зміна ціни товару А на 1% змінює величину попиту на товар У на 0,8% у протилежному напрямку;

3) тому що ED має негативний знак, то мова йде про взаємозамінні товари.

Задача 8

Знайдіть і прокоментуйте коефіцієнт еластичності попиту за доходом, якщо рівняння попиту: QD = 4+3I; I = 2.

Вирішення

ED= Q’(I) (I / QD) = 3 (2/10) = 0,6 Якщо I = 2, то QD = 4 +32 = 10.

У такий спосіб:

1) попит нееластичний, тому що÷ ED÷ <1;

 

2) зміна ціни на 1% змінює величину попиту на 0,6 % у тому ж напрямку;

3) тому що ED має позитивний знак, то мова йде про нормальні товари;

4) тому що ED <1, то досліджується товар першої необхідності.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.