Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Підстави та процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового слідстваЗупинення досудового слідства — це вимушена тимчасова перерва слідчим процесуальної діяльності в кримінальній справі, викликана наявністю в справі обставин, які не перешкоджають подальшому про­вадженню і закінченню досудового розслідування.

Досудове слідство у кримінальній справі зупиняється у разі:

1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме;

2) коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого пе­решкоджає закінченню провадження у справі;

3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин;

4) зупинення судом слідчих дій на час розгляду скарги на постано­ву про порушення кримінальної справи.

Суть першої підстави полягає в тому, що слідчий або особа, яка провадить дізнання, знає, хто вчинив злочин, але не знає, де ця особа знаходиться. Якщо невідоме місцезнаходження обвинуваченого, слід­чий зобов'язаний винести постанову про притягнення певної особи як обвинуваченого, якщо вона не була винесена раніше; виконати всі не­обхідні слідчі дії, які можливо здійснити у відсутності обвинувачено­го; здійснити заходи щодо збереження документів і речових доказів, а також для забезпечення цивільного позову й можливої конфіскації майна; оголосити розшук обвинуваченого, керуючись правилами ста­тей 138, 207 КПК.

Друга підстава зупинення досудового слідства пов'язана з психіч­ним або іншим тяжким захворюванням обвинуваченого. В законі не наводяться ні ознаки тяжкого захворювання, ні перелік таких захво­рювань. Загальною умовою є неможливість участі обвинуваченого в справі, яка перешкоджає слідству. Захворювання обвинуваченого може бути підставою для зупинення досудового слідства тільки в разінаявності довідки лікаря, висновку судово-медичної або судово-психіатричної експертизи, де видно, що воно: а) тяжке, тобто таке, при якому стан здоров'я обвинуваченого тривалий час не дозволяє пред'явити йому обвинувачення, допитати його, залучити до участі в інших слідчих діях; б) не хронічне, а тимчасове, яке піддається ліку­ванню і можна чекати видужання обвинуваченого. Інакше необхідно буде вирішувати питання про закриття кримінальної справи, згідно з ч. 1 ст. 7 КПК у зв'язку з тим, що внаслідок зміни обставин особа пере­стала бути суспільно небезпечною, а при хронічному душевному за­хворюванні — складати постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медич­ного характеру (ст.ст. 226, 417 КПК).

Під третьою підставою зупинення досудового слідства закон розу­міє обставини, коли не встановлено особу, яка вчинила злочин. Тут мова йде про випадки, коли слідчий має достатньо доказів, що злочин мав місце, але хто його вчинив, встановити не уявляється можливим, тобто злочин залишився нерозкритим і слідчий не виконав основного завдання стадії досудового розслідування.

Крім підстав зупинення досудового слідства закон передбачає пев­ні умови, які необхідно враховувати при вирішенні цього питання.

Перша умова: до зупинення слідства слідчий зобов'язаний викона­ти всі слідчі дії, які можливо здійснити у відсутності обвинуваченого. Ця умова стосується зупинення провадження в справі по кожній з трьох перших підстав. Друга умова стосується лише зупинення слід­ства за двома першими підставами — це винесення постанови про при­тягнення особи як обвинуваченого.

Досудове слідство зупиняється за мотивованою постановою слід­чого, копія якої надсилається прокуророві. У справах про злочини, що не є тяжкими і в яких не вдалося встановити особу, котра їх вчи­нила, досудове розслідування зупиняють уповноважені органи ді­знання. В постанові викладаються обставини вчиненого злочину та наводяться підстави, за якими справа підлягає зупиненню. Санкції прокурора для зупинення справи закон не вимагає.

Якщо у справі притягнуто дві або більше особи як обвинувачених, а підстави для зупинення стосуються не всіх обвинувачених, то слід­чий має право своєю постановою виділити й зупинити справу щодо окремих обвинувачених або зупинити провадження у всій справі (ч. 4 ст. 206 КПК).

Після того, як відпадуть підстави для зупинення досудового слід­ства або виникне необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, слідство відновлюється.

Про відновлення слідства слідчий складає мотивовану постанову, в якій зазначаються підстави, за якими слідство зупинено і у зв'язку з якими обставинами воно відновлюється. Копія постанови слідчого про відновлення слідства надсилається прокурору (ст. 210 КПК).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.