Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 7. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІВизначений час – 2 години.

ПЛАН:

1. Особистість та її роль у суспільному житті.

2. Соціальні типи особистості.

3. Соціалізація. Вплив різних агентів соціалізації на становлення особистості.

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Напишіть невеличке есе про співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

2. Як ви думаєте, до якого типу особистості і чому можна віднести наступних особистостей:

- В.Кличко

- М.Костомаров

- Звичайний громадянин сучасної України.

3. Чим обумовлена необхідність соціалізації (оберіть один варіант відповіді)? –

А. біологічними причинами

Б. соціальними причинами

В. і біологічними і соціальними

4. Відомо, що з дитинства соціалізація хлопчиків і дівчаток відбувається по-різному.

Дайте відповідь на наступні питання і таким чином найдіть відповідь на питання чому так відбувається:

- З чим це пов’язано?

- За допомогою яких засобів соціалізації та яким чином формуються бажані зразки поведінки?

- Які якості у хлопчиків та дівчаток повинні бути сформовані цими засобами?

- До яких соціальних наслідків це призводить?

5. Оберіть вірну на вашу думку відповідь та поясніть свій вибір:

Будь яка людина

- Виконує лише одну соціальну роль

- Може виконувати стільки ролей, скільки соціальних статусів вона має

- Виконує ті ролі, в яких вона особисто має потребу

6. Підготуйте реферати на наступні теми:

- Особистість в сучасному світі.

- ЗМІ як агент соціалізації.

- Школа як інститут соціалізації.

- Референтні групи та їх вплив на соціалізацію особистості.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Що в соціології розуміється під поняттям «особистість»?

2. Які типи особистості виділяються в соціології?

3. Які типи і види соціалізації бувають?

4. Назвіть агентів первинної та вторинної соціалізації.

5. В чому особливість соціалізації дорослих та дітей?

6. Що таке соціальні ролі особистості?

7. Що таке соціальні статуси особистості?

8. Що таке «статусний набір»? «рольовий конфлікт»?

9. Чи є вчитель початкових класів агентом соціалізації?

Література:

1. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник. -3-є вид., вип. й доп. / А.Герасимчук - К.: Вид-во Європейського ун.-ту, 2003.

2. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

3. Злобіна О. Г. Категорія «особистості» у системі понять соціологічної теорії// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №2.

4. Злобіна О. Г., Тихонович В. О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. - К., 2001.

5. Особистість у системі соціальних зв'язків // Соціологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. В. Г Городянська. - К. 2002.

6. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. –К., 1999; 2000

7. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс : Підручник для студ. вузів/ Пер. з рос. В.П.Недашківський. -2-е вид.. -К.: Тандем, 1998.

8. Сасіна Л. Соціологія : Навчальний посібник. -Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005.

9. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб.. - К.: Атіка, 2004

10. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

11. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002.

12. Сохань Л. В. Життєвий ареол особистості в суспільстві, що трансформується, як середовище ризику // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №2.

13. Черниш Н. Соціологія : Курс лекцій. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.

14. Шульга М. О. Соціальний ареол особистості // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №2.

15. Якуба Е.А. Социология / Е.А.Якуба. –Харьков, 1996
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.