Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тенденції в розвитку шлюбно-сімейних відносин 

У сучасній науковій літературі, в засобах масової інформації можна почути про існування двох парадигм щодо сучасного етапу розвитку шлюбно-сімейних стосунків. Перша – ліберально-прогресистська або еволюційна - ґрунтується на переконанні в тому, що в наш час відбувається будова альтернативних (щодо традиційної) структур сім'ї, друга – консервативно-кризисна – попереджає про можливість зникнення сімейного образу життя і необхідність укріплення сімейних основ буття. Безумовно, сучасна сім’я як соціальний інститут переживає певні трансформації і проблеми, але навряд чи можна говорити про її зникнення. Щодо змін, то поряд із негативними тенденціями виділяють і позитивні моменти. До основних тенденцій у шлюбно-сімейних відносинах можна віднести наступні:
1. Орієнтація не демократичні (рівні) сімейні ролі.

2. Зменшення кількості тих, хто прагне оформляти стосунки.

3. Збільшення нуклеарних сімей.

4. Збільшення розлучень та неповних сімей.

 

Нажаль, дійсно, шлюбне життя іноді супроводжується конфліктами, причому за кількістю і рівнем конфліктності сім'ї поділяють на конфліктні (зіткнення на основі інтересів, потреб, які впливають на емоційний стан, але шлюб зберігається), кризисні (повна протилежність інтересів та цінностей, ворожість – велика вірогідність розлучення) та проблемні сім'ї, де спостерігаються особливо складні ситуації, які здатні нанести удар подружжю.

До факторів, що можуть сприяти розлученням, відносять:

1. Зайнятість жінок.

2. Зниження впливу батьків на вибір шлюбного партнера.

3. Зміна ставлення суспільства до розлучення.

4. Широке розповсюдження філософії особистого щастя.

5. Суттєві зміни і темпи сучасного життя.

Крім того, підвищують вірогідність розпаду шлюбних стосунків приклад відносин між батьками (розлучені батьки – розлучені діти); ранній вік вступу у шлюб; дошлюбна вагітність; рівень освіти (більша кількість розлучень в осіб з вищою освітою у нас, в той час як на Заході – навпаки); професія та прибутки, віросповідання.

Отже, можно представити таку типологію шлюбних конфліктів:

1. Конфліктні непорозуміння – виникають на основі незадоволення потреби в цінності та значення власного «Я», неповага один до одного, знехтування.

2. Конфлікти на основі незадоволення сексуальних потреб.

3. Конфлікти незадоволення отримання позитивних емоцій – ніжності, ласки.

4. Конфлікти, що виникають на основі звикання одного з членів подружжя до алкоголю, іграм.

5. Фінансові непорозуміння

6. Незадоволення потреб в співробітництві, кооперації

 

Стабільність шлюбу залежить від задоволення матеріальних і соціально-психологічних потреб:

- Внутрішнє тяжіння – любов, симпатія, дружба, високий статус партнера, можливості і підтримка.

- Зовнішня підтримка шлюбу – моральні забовязання, страх зіпсувати кар’єру, страх самотності, правові бар’єри, «позор розлучення» - соціальні бар’єри.

- Сили, що протистоять шлюбу – інша жінка або чоловік, конфлікти шлюбних цінностей, стосунки з батьками, сімейні забовязання, гроші.

 

Однією з причин непорозумінь в родині можуть стати різні погліляди щодо реалізації сім’єю репродуктивної функції.

Репродуктивна поведінка – система дій та відносин, які зумовлюють народження певної кількості дітей в родині та поза шлюбом; залежить від соціальних установок, є складною системою, куди входять:

- Репродуктивні норми і цінності - принципи та взірці поведінки, які детермінуються суспільним буттям й відносяться до народження певної кількості дітей, та які приймаються в тих чи інших соціальних групах.

Норми в якості засобів орієнтацій засвоюються особистістю та утворюють основу внутрішнього контролю. Норми бувають:

ü Норми дітності (мало- середньо- багатодітні родини)

ü Норми, що регулюють терміни початку вагітності та дітонародження.

- Потреба в дітях, репродуктивні установки - психологічний стан особистості, який обумовлює взаємну згоду різного роду дій, які характеризуються позитивним або негативним ставленням до народження певної кількості дітей.

- І репродуктивні мотиви - психологічний стан особистості, що спонукають індивіда до досягнення різного роду особистісних цілей через народження певної кількості дітей.

- Сімейна ситуація або умови життя, які або сприяють або заважають реалізації потреби в дітях

- Результати репродуктивної поведінки – підсумкова кількість дітей в сім'ї

 

Фахівці зауважують на значній психологічній і соціальній складності конфліктів у родині. Розлучення, як можливі наслідки конфліктів і непорозумінь в сім'ї, можуть мати різні наслідки:

- для подружжя

ü Зміни особистого життя

ü Психологічні і соціальні (зміна статусу) проблеми

ü Зміна звичок, контактів, образу життя

ü Побудова нового життя

ü Проблема адаптації після розлучень

- для дітей:

ü До 6 років – сильне почуття провини та самопригнічення

ü 7-8 років – образа,злість, особливо на батька

ü 10-11 років – образа, почуття непотрібності, звинувачення обох батьків

ü 12-18 років – біль, почуття втрати, образи, але здатність адекватно оцінити ситуацію.

- для суспільства – як позитивні (виникнення повторного шлюбу) так і негативні – швидкі шлюби - швидкі розлучення, утворення відповідного ставлення.

Отже, для оптимізації шлюбно-сімейних відносин суспільству необхідно вирішувати низку соціальних питань. Але багато залежить і від індивіда. Соціологи вважають, що стабільність шлюбу, сім’ї значною мірою залежить від волі людини до досягнення щастя, успіху в шлюбі, вироблення особистісної установки на терпимість до партнера, членів сім’ї. Важливу роль відіграє організація взаємодії у сім’ї, заснована на врахуванні реальних можливостей членів сім’ї. Вагомим чинником зміцнення шлюбних взаємин є спільна, значима для обох діяльність.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.