Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 3. РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

Відведений час – 2 години.

ПЛАН:

1. Особливості розвитку вітчизняної соціології.

2. Соціологічні погляди Б.Кістяківського, М.Грушевського, М.Шаповала, В.Липинського.

 

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Користуючись підручником (та ресурсами Інтернет), зробіть конспект за темою «Етапи розвитку української соціології»;

проаналізуйте сучасний стан вітчизняної соціологічної освіти та розвитку соціології в нашій країні як самостійної науки.

2. Підготуйте реферати чи доповіді на такі орієнтовні теми:

- Плюралістична соціологія М.Ковалевського.

- Етапи розвитку вітчизняної соціології.

- Соціологічні погляди М.Шаповала.

- Найвідоміші соціологи України.

- Сучасний стан та тенденції розвитку соціології в Україні.

3. Спробуйте, користуючись ресурсами Інтернет, віднайти відомості та зображення мислителів та науковців, що зробили внесок в розвиток вітчизняної соціології.

Ø Підготуйте презентацію на семінар «Соціологія в Україні».

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Яких відомих українських соціологів кінця ХІХ - початку ХХ ст. ви можете назвати?

2. Яких сучасних українських соціологів Ви знаєте?

3. Які основні етапи розвитку вітчизняної соціологічної науки ви можете виділити?

4. Розкрийте особливості розвитку самосвідомості людей часів Київської Русі.

5. У чому полягала специфіка українського козацтва як со­ціальної спільноти, військової організації та соціальної інституції?

6. Які основні складові суспільного прогресу? У чому відмінність між розумінням соціального прогресу М. Драгоманова і О. Конта?

7. У чому М. Грушевський вбачав головне завдання своєї праці “Генетична соціологія”? Яка головна ідея його “генетичної соціології”?

8. Які основні поняття характеризують світогляд В. Липинсь­кого? Яка ідея є домінантою політичного мислення цього вченого?

9. Яке ставлення Липинського до інтелігенції? Чи можна назвати інтелігенцію елітою?

 

Література:

1. Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А. Соціологія: Навчальний посібник. - К.: КОНДОР, 2009

2. Грушевський М. Проект Українського соціологічного інституту; Проект законопроекту про соціологічний інститут; Український соціологічний інститут і дослідна кафедра історії культури загальної і української // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - №7.

3. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

4. Кондратик Л.И. Історія соціології в України в іменах, - Луцьк. 1996

5. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. –Львів, 1995

6. Погорілий О.І.Соціологічна думка XX століття. Посібник. – К., 1996

7. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб.. - К.: Атіка, 2004

8. Степаненко В. Українська соціологія в пошуках себе // Філософська і соціологічна думка. - 1993. — № 11, 12.

9. Соціологія: Курс лекцій. Навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл.освіти/ За ред.. В.М.Пічі. 3-е вд., стереотипне, -Львів:Новий світ-2000», 2003

10. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук та ін. - К., 1996.

11. Танчер В. Українська соціологія - нелегкий шлях до теорії // Філо­софська і соціологічна думка. - 1993. - № 11, 1

12.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.