Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Природа забруднення водиФізичні і хімічні забруднювачі

Одним із головних показників небезпечності водного середовища є показник активної реакції середовища (рН). Відомо, що кислі і лужні промислові і побутові стоки викликають значні зміни умов проживання гідробіонтів. Тому коливання активної реакції рН води при змішуванні і з стоками повинні залишатися в межах рН від 6,5 до 8,0.

Завислі речовини, які постійно наявні у воді, чинять не водні організми пряму та опосереднену дію (порушення газообміну в організмі риб внаслідок травмування зябер, погіршення умов харчування внаслідок зменшення кормових ресурсів, знищення ікри, втрати нерестових ділянок та інше.

Нормування завислих речовин у воді рибогосподарських водойм передбачає установлення припустимого збільшення не тільки кількості завислих частинок в порівнянні із фоновим, але і розміром самих завислих частинок.

Узагальнюючи вимоги, які пред’являють до гідрохімічного режиму водойм рибоводних господарств і заходів треба пам’ятати, що вода повинна бути безпечною для риб.

Хімічні показники придатності води для різних типів рибоводних підприємств в залежності від виду риб наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4 – Показники придатності води різних типів для риборозведення

№ п/п Показник Лососеві Осетрові Прохідні коропові Напівпрохідні
сазан, лящ судак
Кисень, мг/л 7 – 8 6,5
Диоксид вуглецю, мг/л
рН 7 – 8 7 – 8 6,5 – 8,0
Лужність, мг/екв 1,8 – 2,0 1,8 – 2,0 1,8 – 2,0 1,5 – 2,0 1,8 – 2,0
Жорсткість 8 – 12 6 – 8 6 – 8 5 – 86 6 – 9
Окислюваність мгО2 5 – 15 5 – 15 5 – 15 5 – 20 5 – 15
Азот, мг/л не більше          
альбуміноїдний 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5
амонійний 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5
нітритний 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
нітратний 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0
Фосфати мг Р2О5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3
Хлориди Сl/л
Сульфати мгSO4

 

На півдні, на засолених ґрунтах допускається сульфати ( до 50 мг/л) хлоридів (30 мг/л).

ГДК токсичних речовин

Серед інших нормованих показників особливе місце займають отруйні речовини, вміст яких в рибогосподарських водоймах незалежно від їх категорії не повинна перевищувати встановлених ГДК (таблиця 5).

 

Таблиця 5 – Перелік гранична допустима концентрація шкідливих речовин у воді рибогосподарських водойм

№ п/п Назва інгредієнтів Лімітуючий показник Гранично допустима концентрація, мг/л
1. Амоніак Токсикологічний 0,05
2. Бензол   0,5
3. Гексахлоран   відсутність
4. ДДТ технічний   відсутність
5. Кадмій Сd   0,005
6. Кобальт Со   0,01
7. Масло солярове   0,01
8. Магній Мg   50,0
9. Мідь Сu   0,01
10. Арсенікум   0,05
11. Нікель Nі   0,01
12. Нікель Nі   1,01
13. Поліхлорпінен   відсутність
14. Плюмбум   0,1
15. Сірковуглець   1,0
16. Живиця, вимита з хвойної деревини   нижче 2,0
17. Сульфазол хлорний   0,1
18. Тетраборат натрію   0,05
19. Ціаніди   0,05
20. Хлорид амоніаку   1,0
21. Сульфат амоніаку   1,0
22. Нітрат амоніаку   0,5
23. Хлорофос   відсутність
24. Формалін   0,25 (0,1мг/л)
25. Алкілсульфонат Санітарно-токсикологічний 0,5
26. Алкілсульфат первинно   0,1
27. Карбомол Органолептичний 1,0
28. Ксилол   0,05
29. Стирол   0,1
30. Толуол   0,5
31. Нафта і нафтопродукти в емульсії Рибогосподарський 0,05
32. Феноли   0,001
33. Ендобактерії Загальносанітарний 10,0

 

Додержання таких норм передбачає забезпечення нормальних умов життя і відтворення гідробіонтів, збереження їх промислових якостей із збереженням оптимальних режимів самих водоймі, процесів самоочищення і придатності їх для водопостачання населенню.

Дослідним шляхом розраховується ГДК шкідливої речовини у воді рибогосподарських водоймі. ГПК – гранична припустима концентрація.

Це така концентрація речовини (або комплексна речовин), яка не пошкоджує режим водойма і стан мешканців і їх потомства.

В рибогосподарському нормуванні як і в гігієнічному прийняті органолептичний, загально санітарний і токсикологічний показники шкідливості. Крім цих трьох основних показників використовується ще один – погіршення якостей промислових гідробіонтів.

В рибогосподарській практиці за гранично допустиму концентрацію (ГДК) приймають максимально недіючу (нешкідливу) концентрацію, яка не діє на найбільш слабке біологічне населення водойми.

Гранично припустима концентрація – це така концентрація речовини або комплект речовин, короткочасна або довготривала, дія якої на водні організми

прямо або крізь змінене під її дією водне середовище не викличуть в них на протязі всього циклу розвитку змін, які виходять за межу фізіологічних пристосувань. При (ГДК) не змінюються такі показники, як плодючість риби, якість потомства, а для промислових гідробіонтів товарність, смакові якості.

Іншими словами: ГДК це така концентрація, яка не викликає порушень біологічних і рибогосподарських норм в сучасності і в майбутньому.

Відомо, що у водойм потрапляють не одне, а декілька токсичних речовин.

Кожна з них по різному діють на водойму та її мешканців, але сума частих від ділення концентрацій кожного токсиканта не повинна перевищувати одиниці.

Наприклад + … + ≤ 1

 


ЛЕКЦІЯ 3

 

СТІЧНІ ВОДИ ТА ЇХ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА. СПОСОБИ ОЧИСТКИ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ

 

1. Санітарна оцінка стічних вод.

2. Природа забруднювачів стічних вод.

3. Способи очистки стічних вод.

4. Біологічне самоочищенні води.

 

Стічні води – води, забруднені в результаті використання в побуті або на виробництві, а також води від атмосферних опадів, що видаляються з території населених пунктів і підприємств каналізацією.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.