Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ. ВИКОРИСТАННЯ. акрилова(пропенова) кислотаН2С=СН—СООНакрилова(пропенова) кислотаН2С=СН—СООН. Безбарвна рідина з різким запахом (т. пл. 13°С, т. кип. 141 °С), добре розчиняється у воді. Акрилова кислота легко полімеризується з утворенням поліакрилової кислоти. Важливе практичне значення мають полімери на основі естерів акрилової кислоти (поліакрилати):

иН2С =

н2с—сн-

ок


поліакрилат

У медицині поліакрилати використовують у виготовленні зубних протезів.

н2с=с—соон сн,

метакрилова(2-метилпропенова) кислота. Безбарвна рі­дина (т. кип. 160,5°С). легко полімеризується. Важливе зна­чення має метиловий естер метакрилової кислоти, поліме­ризацією якого добувають поліметилметакрилат — органічне скло (плексиглас):

СН,


лН2С= С—СООСН3


н2с-с


сн,
п
*з_

^ОСН3

метилметакрилат

поліметилметакрилат

Н2С=СН— (СН2)8— СООН

10-Ундеценова(ундециленова) кислота. Проти­грибковий засіб. Кислота та її цинкова сіль входять до складу антимікотичних препаратів (мікосептин, ундецин тощо).

Олеїнова(цис-9-октадеценова) кислота. Безбарвна масляниста рідина без смаку і за­паху. У вигляді естерів гліцерину входить до складу рослинних олій, особливо маслинової, мигдальної і соняшникової. Олеїнова кислота є цис-ізомером. При дії нітритної кислоти або УФ-опромінюванні олеїнова кислота ізомерується в елаїди-нову кислоту, яка є транс-ізомером:


КарБОнОВІ КиСЛОти. мОнОКарБОнОВІ КиСЛОти 


НС—(СН2)7—СН3 НС—(СН2)7—СООН

олеїнова кислота


ІШО,


СН3-(СН2)7-СН

НС—(СН2)7—СООН

елаїдинова кислота


Суміш етилових естерів олеїнової (~15%), лінолевої (~15%) і ліноленової (~57%) кислот уходить до складу лікарського препарату «лінетол», який слугує в медицині для профілактики і лікування гіпертонії та атеросклерозу, а також при опіках і променевій хворобі.

АРОМАТИЧНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Ароматичними карбоновими (аренкарбоновими) кислотами називають органіч­ні кислоти, в яких карбоксильна група безпосередньо сполучена з ароматичним ядром.

Найпростішим представником аренкарбонових кислот є бензойна кислота. За номенклатурними правилами ШРАС гомологи цього ряду розглядаються як по­хідні бензойної кислоти:


СООН

бензойна кислота


СООН

с2н5

3-етилбензойна кислота


СООН

с2н5

5-етил-2-метилбензойна кислота


Метилбензойні кислоти мають тривіальну назву «толуїлові кислоти»:


СН,

СООН

о-толуілова кислота


СООН

лі-толушова кислота


СООН

и-толуїлова кислота


Назви карбонових кислот нафталенового, антраценового, фенантренового та інших рядів утворюються від назви відповідного вуглеводню і суфікса -карбо­нова кислота.


СООН

2-нафталенкарбонова кислота


СООН

З-метил-1-нафталенкарбонова кислота


Карбонові кислоти, в яких карбоксильна група розміщена в боковому вугле­цевому ланцюзі ароматичного вуглеводню, розглядають як похідні кислот аліфа­тичного ряду:


Глава 24 420 Г

/СООН

фенілоцтова кислота; тя/юнс-З-фенілпропенова кислота;

фенілетанова кислота £-3-фенілпропенова кислота;

корична кислота


СПОСОБИ ДОБУВАННЯ

Ароматичні карбонові кислоти можна добувати тими ж способами, що й алі­фатичні.

Окиснення алкіларенів.цей метод — один з найбільш часто вживаних для до­бування аренкарбонових кислот. Окисненню піддають переважно метиларени. як окисники зазвичай використовують KMnО4, CrО3 або кисень у присутності солей Кобальту і Мангану:

[О]

С6Н5-СН3-ІЩ5-* С6Н5-СООН

толуен бензойна кислота

Гідроліз тригалогенопохідних ароматичних вуглеводнів.Ароматичні тригало-геновуглеводні, що містять атоми галогену при одному атомі Карбону, при на­гріванні з водним розчином лугу піддаються гідролізу, утворюючи аренкарбонові кислоти:

СС13^ ^СООН

3№ОН —► + ЗКаСІ + Н2О

трихлорометилбензен бензойна кислота

Гідроліз нітрилів.У водних розчинах кислот та лугів нітрили гідролізуються з утворенням карбонових кислот:

С6Н5-СООН

бензонітрил бензойна кислота

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Ароматичні монокарбонові кислоти — безбарвні кристалічні речовини, деякі з них мають слабкий приємний запах. Нижчі гомологи малорозчинні у воді і пере­ганяються з водяною парою. Аренкарбонові кислоти добре розчиняються в етанолі та етері.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Реакційна здатність аренмонокарбонових кислот зумовлена наявністю в їх структурі карбоксильної групи та ароматичного ядра.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.