Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ. ВИКОРИСТАННЯ. мурашина(метанова) кислотаHCOOHмурашина(метанова) кислотаHCOOH. Безбарвна рідина з різким запахом (т. пл. 8,4°С, т. кип. 100,8°С); розчинна у воді, етанолі, етері. У вільному стані міститься у виділеннях залоз мурах, у кропиві.

Промисловий спосіб добування ґрунтується на взаємодії карбон(II) оксиду з натронним вапном:


^ НСОСЖа_"^

натрій форміат

У зв'язку з особливістю будови (наявність альдегідної групи) мурашина кислота дає позитивну реакцію «срібного дзеркала»:

НСООН

СО + ИаОН

альдегідна група

О


он


+ А§20


НОС


ОН


+


со2 + нон

При нагріванні з концентрованою сульфатною кислотою мурашина кислота розкладається з утворенням карбон(II) оксиду і води:

Н24 (конц.); і

НСООН

-*■ СО+ Н,0

Реакції з амоніачним розчином аргентум оксиду і концентрованою сульфатною кислотою є якісними на мурашину кислоту.

Мурашина кислота широко використовується в органічному синтезі як про­трава при фарбуванні текстилю, у бджільництві проти вароатозу, у виробництві пестицидів і т. ін. У медицині мурашину кислоту застосовують у вигляді 1 %-вого спиртового розчину (мурашиний спирт) для розтирання при невралгіях, міозитах тощо.

Оцтова(етанова) кислотаCH3COOH. Безбарвна рідина з різким запахом, змішується з водою, етанолом, етером. Безводна («льодяна») оцтова кислота має т. пл. 16°С, т. кип. 118°С.

Оцтова кислота широко застосовується як реагент і розчинник в органічному синтезі, 3—6%-ві розчини вживають як смакові приправи і консерванти. У вели­ких кількостях оцтову кислоту використовують у виробництві штучних волокон на основі целюлози, а також у синтезі лікарських препаратів (ацетилсаліцилової кислоти (с. 477), фенацетину (с. 366), парацетамолу (с. 365) тощо).

Пропіонова(пропанова) кислота CH3CH2COOН.Безбарвна рідина (т. кип. 141,1 °C), змішується з водою та органічними розчинниками.

Добувають окисненням пропіонового альдегіду. Використовується у виробни­цтві вітамінів, ароматичних речовин, гербіцидів тощо.

масляна(бутанова) кислота CH3CH2CH2COOН.Безбарвна в'язка рідина з не­приємним запахом (т. кип. 163,5°С), розчинна у воді і спирті. У вільному стані міститься у тваринних жирах, згірклому маслі, у поті.

Добувають окисненням 1-бутанолу або масляного альдегіду.


КарБОнОВІ КиСЛОти. мОнОКарБОнОВІ КиСЛОти
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 415

Використовується в синтезі пахучих речовин, лікарських засобів, емульгаторів тощо. У вигляді естеру з гліцерином входить до складу коров'ячого масла.

Валеріанова(пентанова) кислота CH3СН2CH2CH2COOН.Рідина (т. кип. 185,4°С), розчинна у воді. Міститься в корені валеріани.

Добувають окисненням амілового спирту. Використовують для одержання ароматизуючих речовин, у виробництві лікарських засобів. 2-Пропілпентанова, або вальпроєва, кислота є протисудомним засобом (знижує збудливість моторних центрів мозку).

Валеріановій кислоті є ізомерною ізовалеріанова кислота (СН3)2СНСН2СООН, що міститься у вільному стані та у вигляді естеру в коренях валеріани. є вихідною речовиною в промисловому синтезі незамінної а-амінокислоти L -валіну. Вико­ристовують для виробництва групи лікарських препаратів (бромізовалу, валідолу, корвалолу, валокардину тощо).

НЕНАСИЧЕНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Ненасиченими монокарбоновими кислотами називають монокарбонові кислоти, що містять у вуглеводневому радикалі кратний зв'язок.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.