Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Робота з першоджерелами. Дайте влас­ну оцінку цьому документові.Дайте влас­ну оцінку цьому документові.

З «IV Універсалу Української Централь­ної Ради» (9 (22) січня 1918 р.)

«...Але з тяжку годину відродилась воля України. Чотири роки лютої війни знеси­лили наш край і людність. Фабрики това­рів не виробляють. Заводи спиняються. Залізниці розхитані. Гроші в ціні падають. Хліба зменшується. Насуває голод. По краю розплодились юрби грабіжників і злодіїв.

Через усе це не могли відбутися вибори в Українські Установчі збори в приписа­ний нашим попереднім універсалом час. Ці Збори, призначені на нинішній день, не змогли зібратись.

А тим часом петроградський уряд народних комісарів, щоб приверну­ти під свою владу вільну Українську Рес­публіку, оповістило війну Україні і наси­лає на наші землі своє військо...

...Ми, Українська Центральна Рада, сповіщаємо всіх громадян України:

Однині Українська Народна Республі­ка стає самостійною, ні від нікого не за­лежною, вільною, суверенною державою українського народу.

Влада в ній буде належати тільки на­родові України, іменем якого, поки збе­руться Українські Установчі збори, буде­мо правити ми, Українська Центральна Рада, представництво робочого народу, селян, робітників ї солдатів, та наш вико­нуючий орган, який однині матиме назву Ради Народних Міністрів.

Незмірно тяжка війна, розпочата буржу­азними урядами тяжко мучила нам народ, знищила наш край, розбила господарство. Тепер тому мусить бути кінець!

В справі земельній комісія. вибрана на останній сесії нашій, вже зробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу скасу­вання власності і соціалізацію землі згід­но з нашою постановою на сьомій сесії.

...В самостійній Українській Народній Республіці нації користуватимуться пра­вом національно-персональної автоно­мії...»

Завдання: Виявіть центральну тезу IV Універсалу, а також причини його прого­лошення. Свої думки обґрунтуйте.

Проаналізуйте документ за таким планом:

1. Причини проголошення універсалу.

2. Основна ідея його.

3. Пер­ші заходи самостійної держави.

4. Історич­не значення Універсалу.

Робота з картою.

Показати на карті:

1) територію самостійної України у 1918 – 1920 рр. та її столицю, територію Західноукраїнської Народної Республіки та її столицю;

2) межі території суцільного розселення українців.

Теми для складання хронологічних таблиць:

1) боротьба політичних сил України в 1917 – 1920 рр. відносно вибору її історичного шляху;

2) порівняти програми аграрної реформи Центральної Ради УНР, Гетьманату та Директорії УНР.

Теми повідомлень, рефератів:

1) М. Грушевський: політик, історик, громадський діяч.

2 ) Політичний портрет В. Винниченка.

3) II Універсал: крок назад, мотиви сторін.

Тестові завдання для самоперевірки:

1. Які з українських політичних партій виступили ініціаторами створення загальноукраїнського громадсько-політичного центру “Центральна Рада”:

1) УНП, ТУП;

2) УНП, УПСР;

3) ТУП, УСДРП;

2. Вкажіть основні положення I Універсалу Центральної Ради: (3правильні відповіді)

1) місцеві органи влади зобов’язувалися встановити зв’язок з Центральною Радою;

2) проголошувалась автономія України у складі Російської держави;

3) скасувалася сплата податків у центральну казну;

4) вводилася національна символіка, новий герб і гімн України;

5) запроваджувався податок “на рідну справу”;

6) проголошувалося введення державних кордонів автономій;

7) був створений крайовий уряд – Генеральний секретаріат.

3. До складу уряду України (Генерального Секретаріату), створеного Центральною Радою в червні 1917 р., увійшли: (5 правильних відповідей)

1) М. Грушевський;

2) В. Винниченко;

3) П. Христюк;

4) С. Петлюра;

5) Е. Коновалець;

6) С. Єфремов;

7) Г. П’ятаков;

8) Х. Барановський.

4. Які з основних положень II Універсалу Центральної Ради закріплювали автономію України? (2 правильні відповіді)

1) представники Тимчасового уряду зобов’язувалися забезпечити визнання Генерального секретаріату як “найвищого крайового органу управління в Україні”;

2) склад Секретаріату затверджувався Тимчасовим урядом;

3) Центральна Рада поповнювалась представниками національних меншин в Україні;

4) Центральна Рада зобов’язувалась відмовитись від самочинного введення автономії і погоджувалася чекати затвердження автономного устрою України Всеросійськими установчими зборами;

5) українізація військ здійснюється під контролем російського командування.

5. Центральна Рада стосовно жовтневих подій 1917 р. у Петрограді та приходу до влади в Росії більшовиків зайняла таку позицію:

1) цілковито підтримала збройний переворот у Петрограді, який з точки зору українців повалив контрреволюційний Тимчасовий уряд;

2) рішуче засудила дії більшовиків, вбачаючи в них загрозу своєму впливу в Україні;

3) спочатку зайняла доброзичливу позицію стосовно більшовицького уряду, але з часом змінила її на негативну, зрозумівши, що більшовики не збираються ні з ким ділитися своєю владою;

4) спочатку була вороже налаштована до захоплення влади більшовиками, але зрозумівши, що вони сприятимуть втіленню ідеї автономії України, змінила своє ставлення до них на доброзичливе.

6. Коли було проголошено УНР?

1) 23 червня 1917 року;

2) 20 листопада 1917 року;

3) 22 січня 1918 року.

7. В чому полягали основні положення III Універсалу Центральної Ради? (6 правильних відповідей)

1) проголошення УНР;

2) скасування приватної власності на поміщицькі та інші землі нетрудових господарств сільськогосподарського призначення;

3) визначення кордонів УНР;

4) проголошення незалежності УНР;

5) впровадження 8-годинного робочого дня і контролю над виробництвом;

6) оголошення свободи совісті, слова, друку, зборів, профспілок, мови;

7) запровадження податку “на рідну справу”;

8) скасування смертної кари.

8. Коли УНР була проголошена незалежною державою?

1) 22 січня 1918 року;

2) 20 листопада 1917 року;

3) 16 липня 1917 року.

9. Який з Універсалів Центральної Ради проголосив державну незалежність Української Народної Республіки:

1) другий;

2) третій;

3) четвертий;

4) перший.

10. Президентом Української Народної Республіки був обраний:

1) М. Грушевський;

2) П. Скоропадський;

3) В. Винниченко

11. Окрема галицька військова частина в армії УНР мала назву:

1) курінь (згодом полк) Січових Стрільців;

2) Легіон Січових Стрільців;

3) полк ім. Полуботка.

12. Командиром куреня (згодом полку) січових стрільців в армії УНР став:

1) Е. Коновалець;

2) Р. Шухевич;

3) А. Мельник.

13. Українська радянська республіка була проголошена на:

1) Всеукраїнській селянській конференції, яка відбулася в Харкові (грудень 1917 р.);

2) Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові 12 (25) грудня 1917 р.;

3) Всеукраїнському з’їзді Рад у Києві 4 (7) грудня 1917 р.

14. Бій під Крутами відбувся:

1) 17 (30) листопада 1917 р.;

2) 16 (29) січня 1918 р.;

3) 17 (30) березня 1918 р.;

4) 16 (29) квітня 1918 р.

15. Червоний терор – це:

1) політика масових репресій та вбивств, яку проводили більшовики в Україні проти класових ворогів та мирного населення;

2) політика Центральної Ради проти тих, хто не визнавав її повноважень;

3) акції партизан та повстанців, що діяли в Україні в роки революції.

16. Вкажіть період існування Гетьманату:

1) березень 1917 р. – січень 1918 р.;

2) січень 1918 р. – квітень 1918 р.;

3) квітень 1918 р. – грудень 1918 р.

17. Гетьманський уряд у промисловості:

1) продовжував реформаторський курс Центральної Ради, спрямований на введення “державного контролю” над виробництвом та розподілом;

2) захищаючи інтереси робітників, підтвердив всі соціальні гарантії, надані їм Центральною Радою: восьмигодинний робочий день, право на створення власних організацій, мінімальний рівень заробітної платні, право на страйки та мітинги тощо;

3) започаткував переведення промисловості на соціалістичні підвалини господарювання;

4) відновив старі порядки в промисловості, повернув націоналізовані підприємства колишнім власникам, значно обмежив права робітників.

18. Як би Ви визначили причини падіння уряду гетьмана Скоропадського: (5 правильних відповідей)

1) революція в Німеччині, яка прискорила виведення окупаційних військ з України;

2) орієнтація на союз з білогвардійською Росією;

3) антидемократичний характер внутрішньої політики;

4) спроби створення національної армії, що викликали невдоволення німецької окупаційної адміністрації;

5) відсутність механізму реалізації аграрної реформи, що викликало невдоволення та повстанський рух українського селянства;

6) наступ радянських військ.

19. Повстання проти П. Скоропадського у листопаді 1918 р. було організоване:

1) Анархо-комуністами на чолі з Н.Махном;

2) КП(б)У;

3) Українським національним союзом (УНС);

4) УПСР – боротьбистами;

5) “Просвітою”.

20. З якими з цих тверджень Ви можете погодитись: (2 правильні відповіді)

1) відновивши УНР, Директорія продовжувала політичний та економічний курс Центральної Ради, визначений III та IV Універсалами;

2) члени Директорії у своїх поглядах на внутрішню політику схилялися до ідеї соціалістичної революції та встановлення влади Рад;

3) Директорія у своїй політиці продовжувала курс Центральної Ради на відстоювання національно-державної незалежності УНР;

4) соціалістична орієнтація членів Директорії, проголошення ними програми радикальних соціальних змін примусили їх відмовитися від ідеї національної незалежності України й оголосити курс на створення нового державного утворення – федерації Рад.

21. На початку 1919 р. армія УНР вела військові дії водночас проти:

1) білогвардійців та махновців;

2) Червоної армії, білогвардійців, махновців та військ Антанти;

3) махновців та військ Антанти;

4) Червоної армії, білогвардійців, махновців.

22. Які військові сили, що діяли на теренах України в 1917–1919 рр., прагнули відстояти національну державну незалежність України або допомагали реалізувати цю мету? ( 4 правильні відповіді)

1) військові підрозділи УНР;

2) війська радянської Росії;

3) німецько-австрійські окупаційні війська;

4) білогвардійці;

5) партизанські підрозділи Н. Махна;

6) війська Антанти;

7) війська Директорії;

8) війська П. Скоропадського.

23. Які військові сили, що діяли на теренах України в 1917–1919 рр., боролися проти державного суверенітету України? (4 правильні відповіді)

1) військові підрозділи УНР;

2) війська радянської Росії;

3) німецько-австрійські окупаційні війська;

4) білогвардійці;

5) партизанські підрозділи Н. Махна;

6) війська Антанти;

7) війська Директорії;

8) війська П. Скоропадського.

24. До складу Директорії входили:

1) М. Грушевський, В. Винниченко, О. Андрієвський, С. Петлюра, Ф. Швець.

2) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

3) В. Винниченко, О. Андрієвський, М. Міхновський, М. Грушевський, Ф. Швець

25. Чи відповідають історичній дійсності твердження, що польське населення Східної Галичини розпочало у листопаді 1918 р. війну проти ЗУНР, оскільки: (2 правильні відповіді)

1) польські патріоти не могли погодитися з тим, що українська влада ЗУНР не визнала права польського населення як національної меншини і не забезпечила йому демократичних свобод;

2) поляки вважали Східну Галичину територією, яка історично належить Польщі і тому є невід’ємною її частиною. Воно прагнуло, щоб ці землі знову увійшли до складу відроджуваної Польської держави;

3) поляки виступали на захист влади австрійського цісаря, яка, з їхнього погляду, найкраще забезпечувала інтереси націй і народів у західноукраїнському регіоні;

4) польське населення було незадоволене програмою соціальних змін, запропонованою ЗУНР. Ця програма зачіпала інтереси тих соціальних категорій, до яких належали здебільшого поляки – великі землевласники, підприємці та ін.

26. Чи відповідають історичній дійсності твердження, що українські національно-демократичні сили навесні 1919р. зазнали поразки, оскільки: (2 правильні відповіді)

1) Директорія виявилася неспроможною створити життєздатний і стабільний політичний режим; її лідери не змогли зректися у своїй діяльності радикальних соціалістичних ідеалів, що звужувало соціальну основу УНР і вносило додаткову напруженість у стосунки між УНР та ЗУНР, а також між українськими урядами та європейськими державами;

2) однією з причин поразки стала абсолютна неспроможність українців Східної та Західної України до об’єднаних дій у боротьбі за національну свободу і державну незалежність, адже протягом 1917 – 1919 рр. вони не зробили жодної спроби укласти політичний союз;

3) склалися несприятливі зовнішньополітичні обставини. Через соціалістичну орієнтацію керівників Директорії, а також завдяки активному тискові з боку польських державницьких кіл, країни Антанти визнали за краще стати на бік Польщі при розв’язанні українсько-польського конфлікту в Галичині. Окрім цього, Директорії довелось одночасно вести воєнні дії з радянською Росією, білогвардійцями та загонами повстанців, які не визнавали її влади.

27. Назва регулярного війська ЗУНР:

1) Вільне козацтво;

2) Легіон Січових Стрільців;

3) Українська Галицька Армія.

28. Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки було проголошено:

1) 1 листопада 1919 р.;

2) 22 січня 1919 р.;

3) 25 червня 1919 р.

29. Е. Петрушевич – це ...

1) диктатор ЗУНР;

2) голова Державного секретаріату ЗУНР;

3) командувач УГА.

30. К. Левицький – це...

1) диктатор ЗУНР;

2) голова Державного секретаріату ЗУНР;

3) командувач УГА.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.