Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО(2 год.)

Після вивчення теми курсанти повинні знати:

а) дати:

· життя Богдана Хмельницького (роки);

· обрання гетьманом Богдана Хмельницького;

· битви під Жовтими Водами, Корсунем, Берестечком, М. Батіг (роки);

· облога козацькими військами Львова, Збаража, Жванця (роки);

· укладення Зборівського та Білоцерківської угод з Річчю Посполитою (рік);

· підписання «Березневих статей» (рік);

· проведення Переяславської ради (рік);

· укладення Віленської угоди (рік).

б) назви:

· держав, що були союзниками козаків під час Визвольної війни;

· місцевостей, де відбулися найбільші та найважливіші битви Визвольної війни;

· міст де були укладені угоди між гетьманом представником влади Речі Посполитої, кримським ханством, Московії, Молдови, Швеції;

· місто, що стало столицею держави Війська Запорозького.

в) імена та прізвища:

· соратників Богдана Хмельницького;

· королів Речі Посполитої та її полководців, проти яких вів боротьбу Богдан Хмельницький;

· царя Московії, під «високу руку» якого перейшов Богдан Хмельницький з усім Військом Запорозьким.

г) біографічні дані та основний зміст політичної й військової діяльності Богдана Хмельницького;

д) основний зміст (найважливіші норми):

· Зборівської та Білоцерковської угод;

· Березневих статей;

· Віленської угоди між Річчю Посполитою і Московським царством.

е) зміст понять і термінів:

· колонізація, рушійні сили, реєстр, козак, гетьман;

· Національно-визвольна війна, державний суверенітет, Військо Запорозьке, автономія, республіка;

· держава, адміністравно-територіальний устрій, універсал, військово-політичний союз, генеральна старшина.

Після вивчення теми курсанти повинні вміти:

а) розповідати про:

· цілі різних верст населення України, що брали участь у Визвольній війні;

· перебіг Визвольної війни 1648–1657рр.;

· битви під Жовтими Водами, Берестечком;

· адміністративно-територіальний поділ держави Війська Запорозького, устрій та державну символіку.

б) встановити основні передумови Визвольної війни;

в) обґрунтувати твердження про незалежність української держави в часи Богдана

Хмельницького.

г) визначити форму держави Богдана Хмельницького, порівняти устрій Запорозької

Січі й української держави.

д) укласти політичний портрет «Богдана Хмельницького»

Питання для обговорення:

1. Причини, мета, характер та етапи Визвольної війни.

2. Утворення Української козацької держави та входження її до складу Московського царства.

3. Б. Хмельницький як державний діяч, полководець та дипломат.

 

У підготовці такої складної та багаторівневої за змістовним навантаженням теми як Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького необхідно приділити у першу чергу увагу хронологічній структуризації, виявленню передумов, причин та рушійних сил, постановки мети та завдань боротьби, що зумовили революційні зміни в українському суспільстві середини ХVII ст.

Зі з’ясуванням вказаних особливостей стане можливим формулювання алгоритму "характеру війни – від народного козацько-селянського повстання, через визвольну війну до національно-визвольної революції". У визначенні характеру визвольної боротьби постає її завдання та формулювання періодизації основних її подій.

У другому питанні необхідно з’ясувати наявні ознаки державності в період Гетьманщини, до яких відносять:

1) органи державної влади (Генеральна рада, Старшинська рада, Гетьман);

2) адміністративно-територіальний устрій;

3) створення української армії;

4) власна фінансова система;

5) судочинство;

6) незалежна зовнішня політика;

7) державні символи;

8) соціально-економічне життя.

Виокремивши наявність таких державних ознак можна стверджувати, що в період Гетьманщини була утворена повноцінна державна одиниця з назвою Українська Держава Війська Запорізького.

Необхідно також змалювати карту геополітичних взаємин Української козацької держави, розкрити плани та бажання сусідніх держав послабити її та обмежити у правах. Зокрема внаслідок Українсько-московської міждержавної угоди 18 січня 1654 р. та підписання Березневих статей 1654 р.

У розгляді третього питання, враховуючи особистісні людські якості Б. Хмельницького, як полководця, дипломата та державного діяча, необхідно визначити його роль в історичних подіях Визвольної війни українського народу середини ХVII ст. Підготовку історичного портрету необхідно здійснювати за допомогою методологічного принципу "роль та значення особистості в історії".

 

Додаткові завдання для самостійної роботи і самоперевірки.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.