Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 10УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 19171920 рр.

(4 год.)

Після вивчення теми курсанти повинні знати:

а) хронологічні рамки:

· української революції;

· діяльність Української Центральної Ради;

· перша війна УНР з радянською Росією;

· існування гетьманської держави П. Скоропадського, ЗУНР, Директорії,

денікінського режиму в Україні;

· окупації військами Антанти півдня України;

· окупація України військами четверного союзу;

· другої війни УНР з радянською Росією, війни УНР та ЗО УНР з Польщею.

б) дати:

· утворення УЦР (рік, місяць, число) та її партійний склад;

· проведення Українського Національно Конгресу та його порядок денний;

· проголошення I, II,III та IV Універсалів УЦР та їх основний зміст;

· рішення з’їзду в Харкові про перетворення УНР на радянську республіку (рік, місяць);

· бою під Крутами та його результати;

· проголошення незалежності УНР;

· I з’їзду КП(б)У та центральні положення її програми;

· утворення Українського національного союзу та центральні положення його програми;

· українське повстання у Львові та його результати;

· падіння ЦР;

· утворення Директорії;

· утворення Акта злуки та його основний зміст;

· Варшавського договору УНР з Польщею та його основний зміст;

· Ризького мирного договору РСФРР й УСРР з Польщею та його основний зміст.

в) назви:

· центрального представницького органу українців російської держави в 1817 р.;

· представницького органів робітників, селян, солдатів на території України;

· новоствореної Української держави і вищих законодавчих та виконавчих органів влади;

· програмних декларацій ЦР;

· Української держави під час управління нею гетьмана П. Скоропадського, Директорії, більшовиків;

· Української держави, створеної на землях, що входили до складу Австро-Угорщини;

· органів вищої влади гетьманської держави, ЗУНР,УНР часів Директорії, УСРР;

· армії ЗУНР.

г) імена та прізвища та основний зміст діяльності у розглядуваний період:

· лідерів ЦР керівника самостійників;

· керівників Вільного козацтва;

· лідерів українських більшовиків;

· керівників Української держави у 1918 – 1920 р, лідера анархо-комуністичного руху в Україні;

· керівників Польщі, радянської Росії, Франції, Великобританії, США, Німеччини, Австро-Угорщини, російських білогвардійців.

д) зміст понять і термінів:

· національно-демократична революція, Українська Центральна Рада, автономісти, українізація, армія, універсал.

· автономія, генеральний секретаріат, державотворчі процеси, Установчі збори;

· Жовтневий переворот, політичний конфлікт, більшовики, Ради, ультиматум, Раднарком (РНК), Всеукраїнський з’їзд Рад, Народний секретаріат;

· незалежність, суверенітет;

· Конституція УНР, окупація;

· маніфест, універсал, монархія, гетьманат, Рада міністрів;

· Директорія, трудовий конгрес, УНР, отаманщина, агресія, інтервенція, анархія, білогвардійці;

· соборність, Акт злуки УНР і ЗУНР, УГА;

· більшовики, КП(б)У, УСР, ВУЦВК, Рада Народних комісарів (РНК), «воєнний комунізм», продовольча розкладка, націоналізація, мілітаризація, Всеукраїнська надзвичайна комісія, репресії, повстання, терор.

 

Після вивчення теми курсанти повинні вміти:

а) розповідати про:

· перебіг революційних подій в Україні у 1917 – на початку 1918 р.;

· перебіг та результати першої війни УНР з радянською Росією;

· хід воєнних дій на території України в 1918 – 1919 рр.

б) скласти хронологічну таблицю «Українська революція».

в) довести, що в під російській Україні у 1917р. розгорнулась національно-

демократична революція.

г) розкрити зміст та значення кожного з універсалів ЦР.

д) характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана Скоропадського, Директорії, більшовиків.

е) порівняти програми та діяльність урядів гетьманської держави, Директорії, ЗУНР, більшовиків.

є) встановити причини гетьманського перевороту та падіння, режиму гетьмана Скоропадського, Директорії.

ж) встановити причини Україно-Польської війни та підписання С. Петлюрою Варшавського договору.

з) визначити причини поразки національно-визвольного змагання українців (національно демократичної революції в Україні).

 

Питання для обговорення:

1. Утворення Центральної Ради та її роль в розбудові Української національної держави.

2. Гетьманський режим П. Скоропадського.

3. Директорія УНР.

4. Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Спроба об’єднання УНР та ЗУНР.

5. Встановлення радянської влади і уроки української революції.

У підготовці теми Українська національно-демократична революція необхідно приділиити увагу передумовам, хронології, перодизації, структуризації та характеру головних подій, що відбувалися протягом 1917 - 1920 рр. На першому етапі підготовки варто виявити перелік передумов, причин та рушійних сил, які зумовили революційні зрушення в українському суспільстві.

З’ясування особливостей дасть можливість сформулювати хронологічно-змістовний алгоритм подій, ідейними натхненниками яких були політичні угрупування, що будували державу за власним ідеологічним баченням. У визначенні характеру визвольної боротьби стає необхідним формулювання періодизації основних подій - від автономії до проголошення незалежності Української народної республіки.

Підготовка другого та третього питання вимагає аналізу гетьманського перевороту, що зумовило встановлення в Україні монархічної влади. У вивсвітленні питання необхідно розкрити ідеологічне світобачення монархічної системи, програмові соціально-економічні реформи та їх сприйняття українським суспільством. Виявити причини, які вплинули на повалення Гетманату П. Скоропадського та роль німецьких військ в Україні. Розкрити причини встановлення влади Директорії, їх реформи та авторитарні методи управління.

 

У четвертому питанні необхідно визначити передумови створення Західноукраїнської Народної Республіки після розпаду Австро-Угорської імперії, формування державних органів влади та армії. З’ясувати причини і наслідки українсько-польської війни 1918-1919 рр. Виявити причини, що зумовили необхідність об’єднання ЗУНР та УНР в єдину українську державу Актом Злуки (фото). Визначити причини та подальші наслідки падіння ЗУНР.

П'яте питання. Наобхідно розкрити послідовність дій радянської влади у намаганні встановлення влади рад на території українських земель шляхом збройної інтервенції. Розкрити сутність та основні заходи політики "воєнного комунізму" з метою встановлення системи рад та продовження

Світової комуністичної революції за межами українських територій у Європі. Визначити причини поразки УНР та з’ясувати уроки Української національно-демократичної революції. У питанні необхідно виявити причини поразки Української національної революції та розкрити особливості встановлення радянської влади в Україні. Розглянути картосхему нового поділу українських земель.

Додаткові завдання для самостійної роботи і самоперевірки.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.