Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приклади типових екзаменаційних завданьРегіональна економіка

1. Предмет, методи і задачі курсу «Регіональна економіка»

2. Основні поняття і зміст предмету курсу «Регіональна економіка». Структура курсу.

3. Методологічні основи курсу. Задачі курсу і його місце в системі наук.

4. Принципи і чинники розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів.

5. Загальносистемні закономірності розміщення продуктивних сил

6. Економічне районування і територіальна організація господарства

7. Поняття економічного районування, основні принципи і чинники економічного

районування в Україні.

8. Типи економічних районів. Шляхи удосконалення територіальної структури

національної економіки

9. Визначення територіальної структури господарства і її основні елементи

10. Природно-ресурсний потенціал (ПРП) України і його структура

11. Динаміка чисельності населення України і її чинники.

12. Структура населення України (міське і сільське населення, статево вікова структура, національний і релігійний склад).

13. Трудові ресурси і ринок праці в Україні.

14. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

15. Поняття господарського комплексу і галузевої структури господарства

16. Міжгалузеві комплекси в економіці України і регіональні особливості їх розвитку

17. ПЕК України і регіональні особливості його розвитку

18. Металургійний комплекс України і регіональні особливості його розвитку

19. Машинобудівний комплекс України і регіональні особливості його розвитку

20. Хімічний комплекс України і регіональні особливості його розвитку

21. Лісовий комплекс України і регіональні особливості його розвитку

22. Будівельний комплекс України і регіональні особливості його розвитку

23. Агропромисловий комплекс України (АПК) і регіональні особливості його розвитку

24. Комплекс по виробництву (непродовольчих) товарів народного споживання і сфери послуг

25. Транспортний комплекс України і регіональні особливості його розвитку

26. Етапи розвитку вітчизняних регіональних досліджень

27. Класифікація проблемних регіонів. Принципи санації територій

28.Сутність державної регіональної політики.

29. Об'єкти і суб'єкти державної регіональної політики

30. Цілі і задачі державної регіональної політики

31. Типи регіонального розвитку: асиметричний, гармонійний, нейтральний

32. Типологія регіонів як об'єктів регіональної політики

33. Концепції регіональної політики

34. Визначення системи регіонів України

35. Прогнозування та програми соціально-економічного розвитку регіонів

36. Економіка регіону - ланка національного господарського комплексу

37. Диференціація регіонів по рівню розвитку продуктивних сил

38. Соціально – економічні проблеми регіонів і шляхи їх подолання

39. Економіка Донецького регіону

40. Економіка Придніпровського регіону

41. Економіка Східного регіону

42. Економіка Центрального регіону

43. Економіка Поліського регіону

44. Економіка Карпатського регіону

45. Економіка Подільського регіону

46. Економіка Причорноморського регіону

47. Поняття міжнародних економічних зв'язків

48. Основні форми міжнародного економічного співробітництва і перспективи їх

розвитку

49. Інтеграція України до європейських і інших світових структур

50. Зовнішня торгівля як одна з форм світового економічного співробітництва.

Екологія

1. Предмет, методи і задачі екології

2. Об'єкт досліджень в екології

3. Історичний огляд розвитку екології

4. Структура сучасної екології

5. Еволюція взаємостосунків людини і природного середовища

6. Стадії еколого-економічного розвитку суспільства

7. Поняття екстерналій в екологічній сфері

8. Передумови розробки концепції стійкого розвитку суспільства.

9. Умови і критерії стійкого розвитку продуктивних сил

10. Аспекти поняття «стійкий розвиток»

11. Вчення про ноосферу на шляху переходу до інформаційного суспільства. Умови

становлення і існування ноосфери по В.І. Вернадському

12. Проблеми реалізації концепції сталого розвитку продуктивних сил в Україні

13. Сучасна екологічна ситуація: основні риси, причини і шляхи подолання екологічної кризи

14. Глобальні екологічні проблеми: озонова діра, парниковий ефект, кислотні дощі

15. Зміст поняття «антропогенна дія на навколишнє середовище». Види прямих антропогенних дій на навколишнє середовище

16. Поняття «забруднення природного середовища». Класифікація забруднень

17. Склад природокористування

18. Організаційна структура управління природокористуванням

19. Екологічне законодавство України

20. Система екологічної інформації

21. Поняття і види екологічного моніторингу

22. Поняття екологічних проблем та їх класифікація. Регіональні екологічні проблеми України

23. Міжнародні об'єкти охорони навколишнього природного середовища

24. Міжнародні організації в області охорони навколишнього середовища

25. Підсумки міждержавних екологічних конференцій

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.