Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Їх розвитку і розміщенняПоняття міжгалузевих комплексів (МГК) і їх роль в розвитку економіки України. Коротка характеристика МГК.

Паливно – енергетичний комплекс (ПЕК). Роль і значення ПЕК в економіці України і його структура. Паливно – енергетичний баланс і його структура. Вугільна промисловість. Місце галузі в паливно – енергетичному балансі країни. Економічна характеристика вугільних басейнів. Проблеми і перспективи розвитку вугільної промисловості.

Нафтова промисловість. Місце галузі в паливно – енергетичному балансі України. Нафтогазоносні провінції, розміщення нафтопереробної промисловості, основні нафтопроводи. Проблеми і основні напрями розвитку нафтовидобувної і нафтопереробної промисловості. Газова промисловість. Місце галузі в паливно – енергетичному балансі. Основні газодобувні райони і газопроводи країни. Проблеми і перспективи розвитку газової промисловості. Електроенергетика. Роль електроенергетики в господарському комплексі України. Типи електростанцій: теплові, атомні, гідравлічні, альтернативні. Сучасний стан електроенергетики. Структура виробництва і споживання. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики.

Металургійний комплекс. Роль металургійного комплексу в економіці України і його структура. Чорна металургія. Структура чорної металургії. Економічна оцінка сировинної і паливної бази. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії. Металургійні бази і основні центри. Проблеми і основні напрями розвитку чорної металургії.

Кольорова металургія. Галузева структура кольорової металургії. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств кольорової металургії. Основні центри. Проблеми і основні напрями розвитку кольорової металургії.

Машинобудівний комплекс. Роль машинобудівного комплексу в економіці України. Структура машинобудівного комплексу. Умови і чинники формування машинобудівного комплексу країни. Основні групи галузей: важке, загальне і середнє машинобудування. Основні райони і центри машинобудування. Проблеми і основні напрями розвитку машинобудівного комплексу України.

Хімічний комплекс. Роль хімічного комплексу в економіці України. Структура комплексу, гірничо-хімічна промисловість. Економічна оцінка сировинної бази України. Основна хімія. Чинники і принципи розміщення підприємств по виробництву мінеральних добрив, кислот, содової промисловості. Хімія полімерів і органічного синтезу. Чинники і принципи розміщення підприємств по виробництву хімічних волокон, синтетичних смол і пластмас, гумотехнічної промисловості. Проблеми і основні напрями розвитку і розміщення хімічної промисловості України.

Лісовий комплекс. Роль лісового комплексу в економіці України. Галузева структура. Лісозаготівельна промисловість. Економічна оцінка лісових ресурсів України. Основні райони і центри розміщення. Деревообробна промисловість, чинники і принципи розміщення підприємств. Основні райони і центри розміщення. Целюлозно-паперова промисловість, чинники і принципи розміщення підприємств. Основні райони і центри розміщення.

Лісохімічна промисловість, чинники і принципи розміщення підприємств. Основні райони і центри розміщення. Проблеми і основні напрями розвитку лісового комплексу України.

Будівельний комплекс. Значення будівельного комплексу в економіці України і його структура. Промисловість будівельних матеріалів. Значення і структура галузі. Сировинна база. Умови, чинники і принципи розміщення цементної промисловості, скляної промисловості, промисловості залізобетонних виробів і конструкцій і ін. галузей. Використання місцевих ресурсів і відходів виробництва. Проблеми і основні напрями розвитку і розміщення галузі.

Капітальне будівництво. Проблеми і основні напрями розвитку капітального будівництва в умовах ринкової економіки.

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль і значення АПК в економіці України. Галузева структура АПК. Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства. Особливості розміщення.

Рослинництво. Структура земельних угідь. Галузева структура: землеробство, виноградарство, садівництво. Особливості розміщення. Основні галузі рослинництва. Тваринництво. Кормова база. Галузева структура. Особливості розміщення основних галузей тваринництва: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво і ін. галузей (бджільництво, рибальство, звіроводство і ін.) Галузі, що переробляють сільськогосподарську продукцію: харчова і легка промисловість.

Харчова промисловість як основна ланка АПК. Галузева структура харчової промисловості. Умови, чинники і принципи розміщення галузей харчової промисловості. Галузі промисловості, обслуговуючі АПК. Особливості розміщення галузей машинобудування (сільськогосподарського машинобудування, тракторобудування, виробництва устаткування для харчової промисловості), хімічної промисловості (виробництва мінеральних добрив і засобів захисту), мікробіологічної промисловості. Виробнича і соціальна інфраструктура АПК.

Форми організації виробництва в АПК. Формування інтегральних і спеціалізованих АПК: (цукрова, м’ясна, мукомольно-круп'яна, молокопереробна, хлібопекарна, олійножирова, плодоовочеконсервна, виноробна, пиво безалкогольна, тютюнова, рибна промисловість та інш.) Основні проблеми і перспективи розвитку і розміщення галузей АПК.

Комплекс по виробництву (непродовольчих) товарів народного споживання і сфери послуг. Галузева структура комплексу і його значення. Легка промисловість – основна ланка комплексу. Галузева структура (текстильна промисловість, трикотажна, швейна, взуттєва, шкіряна, хутряна, галантерейна і ін.). Галузі групи «Б»: - машинобудування ( виробництво побутової техніки), хімічна промисловість (виробництво побутової хімії) і ін., особливості розміщення їх виробництва. Проблеми і основні напрями розвитку комплексу. Сфера послуг. Склад сфери послуг.

Транспортний комплекс і зв'язок. Транспорт. Значення і особливості транспорту в економіці України. Умови і чинники, що впливають на формування транспортного комплексу. Техніко-економічні показники, особливості функціонування різних видів транспорту: сухопутного, водного, повітряного, трубопровідного. Структура вантажообігу і пасажирообороту. Аналіз транспортного балансу районів. Проблеми і основні напрями розвитку транспортної системи.

Зв'язок як галузь господарства. Галузева структура. Особливості розміщення. Інформаційні системи. Сучасне положення. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення.

Модуль 2

Тема 9. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку.

Місце регіону в економіці України. Економічна оцінка природно-ресурсного і виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал і проблеми його ефективного використання. Особливості формування і функціонування господарського комплексу (промисловості, АПК, транспорту) регіону. Актуальні проблеми і перспективи розвитку регіону (Донецького, Придніпровського, Східного, Центрального, Поліського, Подільського, Карпатського, Причорноморського).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.