Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 10. Міжнародні економічні зв'язки України і її інтеграціяВ європейські і інші світові структури

Поняття міжнародних економічних зв'язків. Сутність і значення міжнародного розподілу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Проблема входження України в Світове господарство.

Основні форми міжнародного економічного співробітництва. Зовнішня торгівля України як найважливіша форма міжнародного економічного співробітництва. Об'єми і напрями іноземного інвестування в економіку України.

Зміст поняття «міжнародна економічна інтеграція», чинники і основні напрями розвитку інтеграційних процесів. Форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок, валютний союз, політичний союз.

Основні інтеграційні утворення. Інтеграція з країнами ближнього зарубіжжя (СНД, ГУАМ і ін.). Євро-Атлантична інтеграція України. Україна і ВТО. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС)

Тема 11. Предмет, методи і задачі екології. Наукові основи

Раціонального природокористування.

Короткий огляд зародження, становлення і розвитку екології. Аналіз сучасних визначень екології. Екологізація, екологічний підхід, екологічна криза. Екологічна безпека в сучасному суспільстві.

Об'єкт досліджень. Рівні організації природних об'єктів в сучасній екології. Поняття екосистеми. Зміст предмету і основні задачі сучасної екології. Поняття екологічних чинників. Основні методи екології. Системний підхід. Польові спостереження. Експерименти в природних умовах. Математичне моделювання.

Структура сучасної екології. Спрощена схема складу сучасної екології: біоекологія, геоекологія, техноекологія, соціальна екологія. Природокористування: раціональне і нераціональне. Еволюція взаємостосунків людини і природного середовища.

Тема 12. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил

Основні концепції техногенного типу економічного розвитку: «фронтальна економіка» і «охорона навколишнього середовища». Поняття екстерналій. Вчення про ноосферу на шляху переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства. Концепція сталого розвитку суспільства. Поняття «сталий розвиток». Умови і критерії сталого розвитку суспільства. Проблеми реалізації сталого розвитку продуктивних сил в Україні.

Тема 13. Розвиток продуктивних сил і антропогенна дія

На навколишнє середовище

Сучасна екологічна ситуація: основні риси, причини екологічної кризи і шляхи її подолання. Проблеми озонової діри, кислотних дощів, парникового ефекту. Кіотський протокол.

Зміст поняття «антропогенна дія на навколишнє середовище». Поняття антропогенного навантаження і його види: промислове, сільськогосподарське, транспортне, демографічне, рекреаційне. Форми дії людини на природу Землі. Прямі і непрямі антропогенні дії. Антропічне, антропогенне, аддитивне, кумулятивне, синергічне, прямі антропогенні дії.

Позитивні і негативні антропогенні дії. Визначення забруднення природного середовища. Основні забруднюючі речовини. Класифікація забруднень: по типах походження, як комплекс перешкод, по масштабах розповсюдження, по видах компонентів біосфери. Промислові забруднення.

Тема 14. Управління природокористуванням. Система екологічної

Інформації.

Основні поняття теорії управління: загальне поняття управління, процес управління, об'єкт управління, суб'єкт управління.

Склад природокористування. Природоресурсна і природоохоронна підсистеми природокористування. Структура державних органів управління раціональним природокористуванням в Україні.

Методи управління природокористуванням: правові, адміністративні, економічні, адміністративно-контрольні. Екологічне законодавство України. Екологічні основи Конституції України. Принципи охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) України.

Система екологічної інформації: про природні ресурси (кадастри), про стан навколишнього природного середовища, про діяльність природокористувачив. Екологічний паспорт як один з напрямів державного регулювання природоохоронної діяльності. Призначення і зміст.

Поняття екологічного моніторингу, його види. Моніторинг стану природних ресурсів і забруднення природного середовища.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.