Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Способи викладення правових норм у нормативно-правових актахСпіввідношення норми права й статті нормативного акту. Норма права й стаття нормативного акту не тотожні, нерідко вони можуть не збігатися. Норма права - це правило поведінки, що складає з гіпотези, диспозиції й санкції, а стаття законодавчого акту - це кошти втілення норми права, форма вираження державної волі. Норма права, будучи втримуванням, по-різному співвідноситься зі статтею нормативного акту, що виступає в якості її форми. Викладаючи правило поведінки, законодавець може всі три елементи логічної структури норми права включити в одну статтю нормативного акту, може в одну статтю нормативного акту включити кілька правових норм, може елементи норми права викласти в декількох статтях різних нормативних актів, може елементи норми права викласти в декількох статтях того самого нормативного акту.

По способах викладу можливі три варіанти співвідношення норми права й статті нормативного акту:

а) прямий спосіб - має місце тоді, коли норма права безпосередньо викладається в статті нормативного акту;

б) відсильний спосіб - має місце тоді, коли стаття нормативного акту, не викладаючи всієї норми, відсилає до іншої статті цього ж нормативного акту;

в) бланкетный спосіб - має місце тоді, коли стаття відсилає не до конкретної статті, а до цілого виду якихось нормативних актів.

Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами

Взаємодія норм права та інших соціальних норм полягає у тому, що право має у своїй основі інші соціальні норми, базується на них. Пояснюється це тим, що індивідуальна свідомість людини складається у процесі розвитку переважно під впливом моральних, звичаєвих і корпоративних (наприклад, релігійних) норм. Тому для того, щоб норми права діяли найефективніше, необхідно, аби вони базувалися на неюридичних категоріях та цінностях. Право повинне бути глибоко моральним, відповідати принципам справедливості, інакше воно не одержить визнання у суспільстві. Інші соціальні норми впливають на право як у процесі його творення, так і під час реалізації його приписів.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та основні ознаки норм права.

2. Структура норми права:

3. Співвідношення структури норми права та тексту структурних частин нормативного акта.

4. Класифікація норм права.

5. Колізійні норми права.

6. Класифікація норм права

7. Способи викладення правових норм у нормативно-правових актах

8. Співвідношення нормами і взаємодія норм права з іншими соціальними

Форми(джерела) права

«Права не встановлюють виходячи з випадку»

Римський оратор Цельс

План

1. Поняття форми та джерела права

1.1. Джерело права в матеріальному, ідеологічному, формально-юридичному розумінні

1.2. Взаємозв’язок сутності, змісту і форми права

1.3. Фактори, що зумовлюють різноманітність форм права

1.4. Форми права в різних правових системах сучасності

2. Звичаєве право: правовий звичай, його характерні риси

3. Правовий прецедент: поняття, види, умови застосування

3.1. Адміністративний прецедент

3.2. Судовий прецедент

4. Нормативно-правовий договір, його відмінність від індивідуально-правових договорів, їх види

5. Нормативно-правовий акт як найбільш поширена форма права

5.1. Закони. Види законів

5.1.1. Конституція – основний закон держави

5.1.2. Верховенство закону в системі нормативно-правових актів. Ознаки, які відрізняють його від індивідуально-правових та інтерпретаційно-правових актів

5.1.3. Класифікація нормативних актів за юридичною силою, суб’єктами правотворчості, обсягом і характером дії, зовнішньою формою вираження та ін.

5.2. Порядок прийняття законів в Україні: законодавча ініціатива, підготовка, розгляд і обговорення проекту закону, прийняття закону, його обнародування і введення в дію

5.3. Особливості прийняття закону загальнодержавним референдумом

5.4. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття та види, значення в нормативному регулюванні

5.5. Нормативне значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України та Вищого Господарського Суду України. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.