Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ставлення вчителя до своїх колегПовага до колеги як товариша по роботі, підтримка його авторитету як важливого фактора спільного педагогічного впливу на дітей.

—Бути поважливим і тактовним з кожним учителем, незалежно від статі і віку, індивідуальних особливостей і педагогічної майстерності.

—Не прагнути піднести авторитет свого предмета за рахунок принижен­ня інших навчальних предметів.

—Бути уважним і доброзичливим до колег, які шукають нові шляхи і засоби виховання й навчання, допомагати їм своїми знаннями і досвідом.

— Бути особливо уважним до майстра педагогічної праці, допомагати створенню сприятливих умов для його творчості, переймати й поширювати його досвід.

— Допомагати молодшим і менш досвідченим колегам в удосконаленні їхніх педагогічних умінь і навичок, не допускати чванства своїм педагогічним досвідом та майстерністю.

— Бути непримиримим до фактів антипедагогічної поведінки своїх колег.

Ставлення вчителя до педагогічного колективу.

Відповідальність учителя за педагогічну ефективність діяльності педагогічного колективу.

—Узгоджувати свої педагогічні погляди і дії з діями своїх колег, домагатись єдності педагогічних вимог і впливів на учнів.

— Вчитись у колективу, збагачувати свої педагогічні знання і вміння позитивним досвідом усього колективу.

— Узгоджувати свої зусилля у пошуках нових методів і засобів педагогічного впливу на учнів із зусиллями всього колективу заради успіху спільної справи навчання й виховання, засуджувати прагнення працювати одинцем.

—Робити свій внесок до педагогічного досвіду колективу, пропонувати колективу все краще, чим володіє вчитель, не допускати будь-яких педагогічних "секретів і таємниць" від членів свого колективу.

З повагою ставитись до традицій колективу, які мають педагогічну цінність, боротися з традиціями і звичаями, морально і педагогічно недо­цільними.

— Нести відповідальність за рівень розвитку педагогічного колективу як суб'єкта педагогічної дії.

— Боротися з антипедагогічними поглядами і діями в колективі, бути особисто відповідальним за все, що здійснюється в ньому.

—Залишатися непримиренним до всіх форм лжеколективізму та індивідуалізму, що підривають можливості навчально-виховного процесу.

Ставлення вчителя до себе.

Постійна робота вчителя над собою, удосконалення себе як особистості, що є головним фактором педагогічного впливу на учнів.

- Піклуватися про свою моральність, ідейно-теоретичний та інтелекту­альний розвиток, про підвищення рівня своєї культури як необхідної умови педагогічного впливу особистості і підвищення її педагогічної майстерності.

- Бути прикладом для учнів, здійснювати постійний контроль за моральною стороною своєї поведінки, керувати своїми емоціями.

—Піклуватися про свій авторитет—важливий фактор педагогічного впливу на учнів.

—Бути самокритичним і вимогливим до себе, тверезо оцінювати відпо­відність своїх знань, умінь і навичок потребам виховання й навчання підростаючого покоління.

Ставлення вчителя до керівника школи.

Практичне сприяння керівнику школи у поліпшенні організації навчально-виховного процесу.

—Дотримуватись дисципліни педагогічної праці, бути готовим підкори­тися волі керівника колективу у процесі роботи.

- Нести відповідальності за стиль, зміст і методи діяльності керівника школи, активно протистояти неправильним у педагогічному і соціальному смислі поглядам і діям керівника.

- Прагнути до справедливої оцінки діяльності керівника учительського колективу, не перебільшувати його заслуг.

—Не допускати підлабузництва і угодовства щодо керівника педагогічного колективу, бути непримиренним до прояву цих якостей у своїх колег.

ЗАВДАННЯ

Складіть таблицю:

Положення, що добре зрозуміли   Положення, що потребують уточнення (запитання до інших)
   

Порівняйте результати роботи в парах і поставте один одному, а потім викладачеві запитання щодо незрозумілих положень (20').
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.