Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. 1. Власова О.І. Педагогічна психологія [Текст] : навч1. Власова О.І. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

2. Огородников А.А. Содержание и методика воспитательной работы в группе продлённого дня. – М. : Просвещение, 1988. – С. 83-109.

3. Філоненко М.М. Психологія спілкування [Текст] : підручник. – К. : Центр учб. літератури, 2008. – 224 с.

4. www.franko.lviv.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/practice.doc‎

5. www.lips.zp.ua ›

6. http://pidruchniki.ws/pedagogika/pedagogichne_spilkuvannya

1. Роль та значення педагогічної практики в становленні майбутнього вчителя

У системі професійної підготовки майбутніх учителів важлива роль належить педагогічній практиці. Вона є органічною частиною навчально-виховного процесу, забезпечуючи поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю у навчально-виховних закладах. Під час педагогічної практики студенти шляхом особистого досвіду у школі оволодівають вміннями та навичками викладання свого предмета і виховання учнів, вчаться самостійно і творчо застосовувати знання, здобуті у процесі навчання в педагогічному університеті.

Основними загальними завданнями педагогічної практики є:

— виховання професійно значущих якостей особистості вчителя, потреби у педагогічній самоосвіті;

— виховання стійкого інтересу й любові до професії вчителя;

— закріплення, поглиблення і збагачення суспільно-політичних, психолого-педагогічних і спеціальних знань у процесі їх використання під час вирішення конкретних педагогічних задач;

— формування і розвиток професійних умінь і навичок;

— вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

— ознайомлення із сучасним станом навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі, а також із передовим педагогічним досвідом;

— надання допомоги навчально-виховним установам у вирішенні завдань виховання учнів.

За час педагогічної практики студенти мають оволодіти такими вміннями:

—визначати конкретні навчально-виховні завдання, враховуючи загальну мету національного виховання, вікові та індивідуальні особливості учнів, соціально-психологічні особливості колективу;

- вивчати особистість школяра і колектив учнів з метою діагностування проектування їх розвитку і виховання;

— здійснювати поточне і перспективне планування педагогічної діяльності навчальної і позаурочної роботи з предмета, колективної діяльності дітей і т. п.);

— використовувати різноманітні форми і методи організації навчально-пізнавальної, трудової, громадської, художньо-творчої, ігрової діяльності учнів, організовувати колектив дітей на виконання поставлених завдань;

— співпрацювати з учнями, вчителями, класними керівниками, вихователями, батьками й іншими особами, що беруть участь у вихованні дітей;

— спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу, коригувати її;

— проводити педагогічну пропаганду серед батьків.

Формування професійних умінь і навичок здійснюється на навчальних поняттях з усіх дисциплін і у процесі педагогічної практики. Неперервна педагогічна практика передбачає включення до систематичної педагогічної діяльності протягом всього терміну навчання у вищому педагогічному навчальному закладі.

До системи педагогічної практики включаються такі її види:

— педагогічна практика з позакласної виховної роботи студентів І—III курсів;

— пробна педагогічна практика ІІІ-ІV курс;

— літня педагогічна практика ІІІ курс;

— переддипломна (безперервна) практика студентів ІV курсу.

Ця система передбачаєпоступове ускладнення діяльності від курсу до курсу, виходячи із цілей і завдань навчання на кожному етапі професійної підготовки, ступеня теоретичної забезпеченості і ступеня самостійності студентів у процесі діяльності, рівня підготовки та індивідуальних особливостей студентів.

Отже діяльність студентів під час педагогічної практики є аналогом професійної діяльності вчителя, адекватна змісту і структурі педагогічної діяльності, організовується в реальних умовах школи. Вона характеризується тим же розмаїттям відносин (з учнями, їхніми батьками, учителями, студентами) і функцій, що й діяльність учителя, тому ця діяльність повинна ґрунтуватися на професійних знаннях, спиратися на певний теоретичний фундамент.

Особливість педагогічної практики в тому, що вона проходить паралельно з вивченням основних нормативних дисциплін психолого-педагогічного циклу і має характер психолого-педагогічного практикуму, допомагаючи співвідносити теоретичні знання про дитину і навчально-виховний процес з реальною шкільною дійсністю.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.