Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ1. У запропонованій літературі ознайомтесь з метою і завданнями складання програми самовиховання, її структурою (складовими частинами). Проаналізуйте програму самовиховання за схемою:

а) мета самовиховання (самоосвіти) за результатами самостійної роботи № 1 (5-7);

б) методи та засоби, обрані для досягнення мети;

в) порівняння результатів самовиховання (самоосвіти) з поставленою метою.

2. Визначте мету і завдання самовиховання використовуючи результати вивчення рівня розвитку власних педагогічних здібностей.

3. Складіть програму самовиховання, використовуючи інформацію про поняття "самовиховання", "самоосвіта", методи та засоби їх реалізації за такою схемою:

Риси особистості Що сформовано Що потрібно сформувати Правила, вправи з формування рис і умінь

Для кращого врахування власних індивідуальних особливостей скористайтеся порадами слідуючої таблиці:

Основні групи педа гогічних умінь Конкретні педагогічні вміння Складові вміння Шляхи та засоби самовиховання
Гностичні 1. Орієнтуватися належним чином у змісті навчання та виховання. 2. Вчитися пізнавати внутрішній стан учнів. 3. Здійснювати контроль за своїм психічним станом Здібності: а) виділяти головне; 5) "читати по обличчях"; в) здійснювати самоконтроль. Риси: а) педагогічна спостережливість; б) педагогічна кмітливість. Накопичувати досвід педагогічного аналізу.   Навчатися логічній обробці текстів, складанню схем, планів тощо.
Конструктивні 1. Формулювати цілі та завдання педагогічного процесу. 2. Планувати систему роботи. 3. Відбирати оптимальний зміст. 4. Складати плани конкретних справ. Здібності - загальноінтелектуальні. Риси: організованість, схильність до порядку та точність. Тренуватися в оперуванні педагогічними термінами. Тренуватися в складанні планів. Дотримуватися точності у всьому.
Комунікативні 1. Стимулювати діяльність. 2. Налагоджувати відносини з товаришами. Здібності: емоційність, здатність до самонавіювання, терпимість. Риси: товариськість, доброзичливість, щирість тощо. Тренування у спілкуванні.   Тренування у поважному ставленні до людей.   Підвищення рівня своїх морально-естетичних рис
Інформаційні 1. Володіння словом, мовою. 2. Володіння мімікою та жестами. 3. Вміння користуватися наочними посібниками та ТЗН. Здібності: Мовне чуття; голосові дані; емоційність; виразність. Тренуватися в усних виступах. Навчитися управляти своєю мімікою. Навчитися користуватися ТЗН.
Організаторські 1. Розвивати організаторське чуття. 2. Виконувати конкретну роботу. 3. Здійснювати контроль та самоконтроль за своїми діями. 4. Викликати інтерес до справи. 5. Об'єктивно оцінювати результати роботи. Здібності: Схильність до організаторської діяльності; сприймання та розуміння інших; розпорядливість, вимогливість тощо. Риси: цілеспрямованість, діловитість, дисциплінованість. Тренуватися у варіюванні інтонацією, дикцією. Тренуватися в керівництві діями інших, в самоінструктуванні, самоаналізі тощо. Тренуватися в самоконтролі та оцінюванні.

 

Індивідуальний план професійного самовиховання студента – майбутнього вчителя

(можливий варіант)

№ п/п Завдання самовиховання Шляхи та засоби Строки викон.
I. 3 розвитку пізнавальних (гностичних) умінь Тренуватися у розпізнаванні внутрішнього стану учнів за зовнішніми проявами поведінки.  
  1. Розвивати в собі педагогічну спостережливість. Проявляти більш щирий інтерес до особистості кожного учня.  
  2. Навчитися керувати своїми почуттями. При надмірному хвилюванні икористовувати самозаспокоєння, самовідволікання. Здійснювати самоконтроль.  
  3. Розвивати в собі дотепність та оперативність. Тренуватися у розв'язуванні педагогічних задач експромтом, але з наступним критичним аналізом.  
II. 3 розвитку конструктивних умінь Усі наступні справи чітко розраховувати та планувати.  
    Навчитися складати конкретні плани різних заходів. Вивчити плани досвідчених педагогів, засвоїти основні логічні схеми планів, скласти варіанти планів і обговорити їх з досвідченими вчителями.  
  III. 3 розвитку комунікативних умінь Тренуватися в передкомунікативному орієнтуванні, контактах, особливо з незнайомими людьми.  
  1. Подолати надмірну сором'язливість у спілкуванні. Вчитися не думати про себе під час спілкування.  
  2. Розвивати в собі товариськість. Користуватися будь-якою можливістю проявити ініціативу у спілкуванні.  
IV. 3 розвитку інформаційних умінь Вивчати літературу з обраної роблеми.  
  1. Навчитися виразному читанню. Тренуватися в голосному виразному читанні. Проаналізувати магнітні записи своєї мови.  
  2. Навчитися коротко, але змістовно виступати на зборах. Користуватися можливістю висловити свою думку перед аудиторією. Виступати за планом: а) про що хочу сказати; б) що про це хочу сказати; в)що пропоную.  
V. 3 розвитку організаторських умінь: навчитися навичкам самоконсруювання, самонаказу та самоконтролю. У процесі практичних педагогічних справ тренуватися в самоінструктуванні та інших прийомах самоактивізації.  

питання для самоперевірки

1. У чому полягає мета складання програми самовиховання?

2. Які завдання складання програми самовиховання?

3. З яких розділів складається програма самовиховання?

4. Яка інформація входить до кожного розділу?

Форма контролю

Перевірка складених програм самовиховання.

ТЕСТИ
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.