Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мелитопольские кластерыВ Мелитополе организовываются кластеры зеленого сельского туризма, пчеловодства, и

сельскохозяйственного машиностроения.Зарождается кластер сельскохозяйственного машиностроения в Мелитополе.

Кластеры Донецкой области:

- кластер металлургии;

- кластер горно-шахтный;

- кластер нанотехнологий;

- кластер машиностроения (оборудование для угольной и горнодобывающей

промышленности).

Трансфер технологий — основная форма продвижения инноваций. Это процесс продажи технологии и "ноу хау", как с технической, так и с коммерческой точки зрения.

Інститути — це не просто правила (норми) поведінки індивідів, що регламентують їх взаємодію. Вони визначають мотивацію поведінки людей у всіх сферах функціонування суспільства, яка є похідною від системі цінностей, що склалася.

Принципи інституціональної системи:

• забезпечення невід'ємних прав і свобод особистості;

• створення стимулів для зростання ефективності суспільного виробництва;

• забезпечити зростання життєвого рівня усіх соціальних груп населення;

• наявність ефективного контролю за дотриманням діючих і нових формальних правил, що регламентують взаємини особистості і суспільства з застосуванням санкцій передбачених законом до усіх порушників.

Націоналізацієюназивається інституційна зміна, у процесі якої режим приватної або комунальної власності трансформується у режим державної власності. Зворотний процес називається приватизацією.

В сучасному трактуванні ринкова система ґрунтується на комплексі норм, що використовують індивіди при інфраструктурній взаємодії. Ці норми включають утилітаризм, цілераціональну дію, довіру, емпатію, свободу та добровільне підкорення законам, які специфікують права власності. Специфікація прав власності знижує невизначеність у відносинах і створює передумови вирішення основного економічного завдання — оптимального використання обмежених ресурсів.

Під рекомбінованою власністю розуміють розбіжність законодавчо закріплених і реальних прав власності, «розмитість» процедур контролю й організаційних меж підприємства.

Одним із недоліків приватизації в Україні є її нелегальна форма: через процедуру відсудження, за допомогою податкових застав тощо. Початок прозорої приватизації, тобто вимога декларації про чисте походження грошей, покладено Фондом державного майна при оголошенні конкурсу щодо продажу 98, 81% акцій ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» у жовтні 2003 р.

Власність - основне природне право людини, дароване природою. Влада не може її дозволяти або не дозволяти. Вона може її лише регулювати, обмежувати або заохочувати.

Власність, право власності, відносини власності - фундаментальні категорії для кожної держави, міста, населеного пункту, для кожної сім'ї та людини.

Власність відіграє важливу роль у економічному житті:

• впорядковує економічну взаємодію в суспільстві, є важливим елементом економічної організації, встановлює право власності на ресурси, кінцеві товари, доходи;

• створює за певних умов конкурентну зацікавленість в ефективному використанні обмежених економічних ресурсів;

• виділяє конкретний економічний інтерес, дозволяє персоніфікувати відповідальність за конкретні економічні об'єкти. Разом з тим, сама по собі власність не гарантує ефективного їх використання;

• приватна власність на капітал, вироблений продукт, підприємницький доход і його державний захист є однією з умов вільного підприємництва;

• створює економічну захищеність людини, сім'ї, підприємства, є стимулом діяльності.

Основними функціями відносин власності є:

• визначення цільової спрямованості виробництва, характеру розподілу, обміну і споживання його результатів і доходів;

• формування суспільної форми праці;

• реалізація і узгодження системи економічних інтересів різних господарських суб'єктів;

• визначення всього суспільного устрою виробництва, соціальної ієрархії, становища людини в суспільстві, системи її соціальних і моральних цінностей.

Власність – складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин – економічних, соціальних, правових, політичних, національних, морально-етичних, релігійних тощо.

Суспільний спосіб поєднання робочої сили із засобами виробництва
Специфічність дій економічних законів певної економічної системи
Цілі та мотиви виробництва
Характер розподілу і споживання створеного продукту
Класову і соціальну структуру суспільства
Панівну систему політичної та економічної влади
Власність визначає

Власність як економічна категорія досить складна за своїм змістом, оскільки вона охоплює економічні, юридичні та інші аспекти.

Власність в економічному розумінні -це відносини між людьми з приводу привласнення засобів виробництва та матеріальних благ.

Відносини власності -відносини між людьми, пов'язані з майновими правами володіння, розпорядження, управління, використання і присвоєння як засобів виробництва, так і результатів їх використання.

Відносини привласнення засобів виробництва та його результатів -основа відносин власності. Привласнення вказує, кому належать блага (об'єкти), як вони розподіляються і з якою метою використовуються.

Привласнення -це повна економічна влада суб'єкта над об'єктами і повна відповідальність суб'єкта за результати їх використання.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.