Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чисельність працездатного населенняОсновними складовими потенціалу розвитку країни є природно-ресурсний, демографічний, науково-технічний, виробничий, фінансовий потенціал.

Економічний потенціал країни складається з економічних потенціалів регіонів які входять до її складу.

Регіон –цілісна територіальна частина господарства країни, яка характеризується комплексом властивих їй ознак: структурою виробництва, розвиненими внутрішніми зв'язками, концентрацією населення, певною виробничою і соціальною інфраструктурою, місцевими органами територіального управління.

Земля –основа багатства, простір для організації виробництва та функціонування господарства. Земля (у широкому розумінні) – це всі види природних ресурсів, що використовуються в суспільному виробництві, це простір для розміщення продуктивних сил регіону, це і простір для рекреації – відпочинку, туризму, лікування.

Такі природні ресурси, як клімат, сонячне світло, повітря, не вважаються безпосередніми факторами виробництва, однак вони також беруть досить активну участь у виробничому процесі.

Капітал –це різноманітні ресурси, зокрема виробничі будівні машини, інструменти, сировина, напівфабрикати, транспортні засоби, фінанси. Загальною характеристикою є те, що ці речі споживаються людиною для виготовлення інших товарів. З іншого боку, капітал є накопиченням результатів минулих людських зусиль. Природні ресурси є також капіталом. До капіталу відносять також знання людей, вміння їх застосовувати, виробляти різного роду продукцію тощо.

Праця –це людські зусилля, що спрямовані на виробництво, а виробництво – це процес сукупної праці для виробництва матеріальних благ. Утім щоб виробляти необхідні блага, створювати цінності, людська праця доповнюється знаряддями та предметами праці, які в сукупності складають засоби виробництва.До складу останніх входять такі елементи:

- предмети праці – матеріали, що переробляються в процесі праці (сировина, напівфабрикати), які в результаті цього процесу утворюють матеріально-речову структуру кінцевої продукції;

- знаряддя (засоби) праці, до яких насамперед належать усі матеріальні предмети, за допомогою яких відбувається перетворення предметів праці, тобто кінцевих продуктів;

- паливо і енергія, що служить рушійною силою для технічних та інших знарядь праці, а також допоміжні матеріали;

-приміщення – споруди для предметів і знарядь праці; засоби переміщення предметів і знарядь праці, а також їх рушійні сили, двигуни, мотори. Це передусім транспортні та комунікаційні засоби разом із шляхами, портами, станціями, а також енергетична паливно-газова, водогінно-каналізаційна мережі. Ці засоби називають інфраструктурою виробництва.

Під природно-ресурсним потенціалом (ПРП) регіону розуміється сукупна продуктивність його природних ресурсів, яка охоплює функцію засобів виробництва та предметів споживання, що виражається в їх суспільній споживчій вартості.

Працересурсний потенціал – відображає наявність трудових ресурсів у регіоні та їх розподіл у розрізі галузей.

Трудові ресурси складають наявне працездатне населення – потенціал живої праці, який мають регіони на певний момент часу. Їх відтворення і раціональне використання є одним з найважливіших напрямів економічної політики.

 

Трудові ресурси

Чисельність працездатного населення

У статистиці Міжнародної організації праці (МОП) безробітні громадяни – це особи віком від 17 до 70 років, як зареєстровані, так і незареєстровані в державній службі зайнятості, які одночасно задовольняють три умови:

Ø не мали роботи (прибуткового заняття);

Ø шукали роботу або намагалися організувати власну справу на обстежуваному тижні;

Ø готові стати до роботи протягом наступних двох тижнів.

До категорії безробітних також відносяться особи, які:

Ø стають до роботи протягом двох наступних тижнів;

Ø знайшли роботу і чекають відповіді;

Ø зареєстровані в службі зайнятості як шукачі роботи;

Ø навчаються за направленням служби зайнятості.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.