Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВЗавдання для самостійної роботи студентів

До змістового модуля № 1

1. Проаналізувати аргументацію публіцистичних матеріалів сучасних українських публіцистів з обраної проблематики, прокоментувати та зробити висновки. Узагальнені результати аналі­зу викласти у вигляді есе. Тематика есе може стосуватися будь-якої сфери суспільного життя: політики, культури, економіки, науки, освіти, мистецтва, релігії, спорту, охорони здоров’я тощо.

2. Провести моніторинг українських ЗМК («День», «Дзеркало тижня», «Кореспондент», «Український тиждень», «Новое время», «Фокус», «Сучасність», Інтернет-видання «Українська пра­вда» та ін.), який передбачає пошук матеріалів з ознаками худо­жньо-публіцистичних жанрів: нарис, есе, зарисовка, фейлетон, памфлет, гумореска, байка, пародія. Проаналізувати матеріали обраного видання, визначити жанрові ознаки. Результати моні­торингу оформити у вигляді таблиці, де вказати назви жанрів та їх кількість на сторінках видання відповідно до зазначеного пе­ріоду.

Завдання для самостійної роботи студентів

До змістового модуля № 2

1. Простежити життєвий і творчий шлях сучасного українського публіциста (виокремити найцікавіші деталі біографії, про­аналізувати проблематику публіцистичних матеріалів) та підго­тувати портретний нарис. Героями нарису можуть стати такі пу­бліцисти: Андрухович Ю., Бутусов Ю., Винничук Ю., Грабовський С., Грицак Я., Жежера В., Жулинський М., Забужко О., Ка­занський Д., Кіпіані В., Лещенко С., Лосєв І., Макаров Ю., Ма- ринович М., Мостова Ю., Портников В., Рахманін С., Рябчук М., Сверстюк Є., Пиркало С., Шибалов Є. та ін. Доповнення пропонованого переліку імен публіцистів є од­ним із завдань самостійної роботи.

2. Зробити порівняльний аналіз авторського стилю українсь­ких колумністів, приділивши особливу увагу образності мислен­ня, використанню оригінальних авторських метафор. Написати власну авторську колонку як оперативний відгук на те, що від­булося чи відбувається.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З КУРСУ

 

Інивідуальна робота студентів з курсу полягає у написанні матеріалу будь-якого публіцистичного жанру суспільно важливої тематики. Важливо виявити вміння і навички, які студенти засвоїли під час опанування теоретичним матеріалом та досвідом українських публіцистів. Адже не кожен публіцист є журналістом, але кожен журналіст має прагнути стати публіцистом. Для виконання індивідуальних завдань студентам слід запропонувати власну актуальну тему, визначитись із жанром твору і аргументаційно-фактологічною основою і написати власний публіцистичний твір. Він також має бути опублікований у ЗМІ.

Власний твір треба проаналізувати за схемою:

1.Тема, ідея, мета.

2.Структура, композиція, жанр.

3.Образ автора.

4.Образ героя.

5.Поетикальний рівень.

Орієнтовний список тем для написання публіцистичного твору:

1. Мова і суспільство.

2. Буття сучасного українця.

3. Глобалізаційні процеси в світі.

4. Україна в світі.

5. Європа і Україна. Чи можлива інтеграція?

6. Сучасна українська церква.

7. Освіта і культура.

8. Українська національна ідея.

9. Уроки української історії.

10. Свобода слова. Свобода як спокуса.

 

 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Варіант 1.

1. Викривальний характер публіцистики І. Багряного, головні теми його виступів (“Чому я не хочу повертатися в СССР”). Віршований памфлет (“Антон Біда – герой труда”).

2. Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галини Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка

3.Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 2.

1. Проблеми тоталітарного і посттоталітарного суспільства у публіцистиці І.Дзюби (“Інтернаціоналізм чи русифікація? ” та ін.).

2. Кулінарна колумністика Світлани Пиркало: збірка «Кухня егоіста»

3.Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 3.

1. Осмислення дійсності у публіцистиці Олеся Гончара

2. Публіцистика Віталія Портнікова (збірка «Богородиця в Синагозі», «Тюрьма для янголів»)

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 4.

1. Сфери філософсько-етичних і духовних роздумів Є.Сверстюка у його книзі есеїв «Блудні сини України». Творчі й психологічні портрети українських письменників.

2. Збірка авторських колонок Віталія Жежери «Господні комарики»: тематика та проблематика, своєрідність авторського стилю

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 5.

1. Публіцистика Оксани Забужко: збірки «Хроніки від Фортінбраса», «Репортаж із 2000-х року», «З мапи книг і людей».

2. Збірка авторських колонок Андрія Бондаря «Морквяний лід»

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 6.

1. Публіцистика Ліни Костенко: Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала», «Геній в умовах заблокованої культури.

2. Специфіка авторських колонок Андрія Кокотюхи.

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 7.

1. Філософічна есеїстика Тараса Прохаська

2. Тема Європи в публіцистиці Миколи Рябчука

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 8.

1. Публіцистика Оксани Пахльовської: збірка «Ave, Europa!»

2. Тема Європи в публіцистиці Юрія Андруховича: збірки «Лексикон інтимних міст», «Диявол ховається в сирі»

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 9.

1. Історіософські погляди Є.Сверстюка і його ставлення до національно-визвольного руху та історичної пам’яті («Блудні сини України», «Свобода слова і культура думки», «Духовні джерела відродження», «Шістдесятники і Захід» та ін.).

2. Жанрове багатство подорожньої публіцистики Володимира Супруненка

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

 

Варіант 10.

1. Подорожня есеїстика Юрія Андруховича «Моя Європа», «Лексикон інтимних міст»

2. Провідні колумністи сучасних вітчизняних видань: Віталій Портніков, Людміла Засєда, Дмитро Десятерик, Юрій Макаров

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 11.

1. Чорнобильська тематика у публіцистиці Володимира Яворівського: «Обережно! Радіоктивна правда», «Третя світова – Чорнобильська».

2. Жанр політичної карикатури в інформаційно-аналітичних щотижневиках «Український тиждень», «Корреспондент», «Країна» тощо.

3. Написати світоглядне есе

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні

 

Варіант 12.

1.Особливості письменницької публіцистики Юрія Андруховича: збірки «Диявол ховається в сирі», «Лексикон інтимних міст».

2.Збірка авторських колонок Миколи Рябчука «Попреднє життя».

3. Написати світоглядне есе.

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні.

 

Варіант 13.

1. Публіцистика на сторінках часописів «Київ», «Сучасність»: сучасний стан, теми, проблеми, жанри, автори

2. Політична сатира Олександра Ірванця

3. Написати світоглядне есе.

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні.

 

Варіант 14.

1. Специфіка публіцистичного бачення дійсності. Образ автора в публіцистиці Оксани Забужко

2. Публіцистична творчість запорізьких журналістів (Богдана Василенка, Галини Стіциної, Володимира Москаленка та ін.)

3. Написати світоглядне есе.

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні.

 

Варіант 15.

1.Поняття національної ідеї та здійснення націєтворчої функції у сучасній українській публіцистиці.

2. Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галини Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка.

3. Написати світоглядне есе.

4. Створити авторську колонку у друкованому виданні.

 

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.