Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. Публіцистичний доробок І.Дзюби в контексті руху шістдесятників і сьогоденняПлан

1. Публіцистична праця І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» як дзеркало дисидентських настроїв української інтелігенції 60-х років ХХ ст. Головні положення трактату.

2. Проблеми українського сьогодення і майбутнього у книзі І.Дзюби «Україна в пошуках нової ідентичності».

3. Аналіз лекції І.Дзюби в університеті Києво-Могилянська академія 15 жовтня 2001р.: акценти, бачення суспільних і культурних процесів.

Завдання.На основі прочитаних спогадів І.Дзюби «Не окремо взяте життя (спогади і роздуми на фінішній прямій)» тезово окресліть інтелектуально-духовний портрет автора в контексті реалій його юності.

Література

1. Бойко Л. Як розпинали Івана Дзюбу // Вітчизна. – 1998. – №11-12.

2. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 336 с.

3.Дзюба І. «Найважче бути власною совістю»: самопредставлення письменника // Дзвін. – 2007. – №5-6. – С.84-87.

4. Дзюба І. Не окремо взяте життя (спогади і роздуми на фінішній прямій) // Київ. – 2007. – №4. – С.11-31.

5. Дзюба І. Україна перед сфінксом майбутнього: лекція в університеті Києво-Могилянська академія 15 жовтня 2001р. // Український історичний журнал. – 2002. – №3. – С.3-22.

6. Дзюба І. Україна у пошуках нової ідентичності. Статті: Виступи. Інтерв’ю. Памфлети. – К.: Україна, 2006. – 841с.

7. Жулинський М. Іван Дзюба: «В мене свій світ, своя позиція...» Навздогін із пером в руках за 75-літнім марафонцем // Слово і час. – 2006. – №7. – С.3-16.

8. Дзюба І. Бо то не просто мова, звуки... – К. : Рад. письменник, 1990. – 134 с.

9. Дзюба І. Пастка: 30 років зі Сталіним, 50 років без Сталіна. – К. : Криниця, 2003. – 142 с.

10. Дзюба І. Починаймо з поваги до себе: Статті, доповіді. – К.: Просвіта, 2002. – 57с.

11. Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури // Слово і час. – 2008. – №9. – С.23-30.

12. Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект / Ю.Залізняк // Вісник Львівськ. ун-ту. Серія: Журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С. 197 – 208.

13. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 - 80-х років. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.

14. Стус В. Відкритий лист до Івана Дзюби//Твори: У 4 т. 9 кн. – Львів: Просвіта, 1994. – Т. 4. – С. 441- 443.

Тема 6. Публіцистика Є.Сверстюка як зразок європейської есеїстики: роздуми автора про шляхи розвитку нації

План

1. Постаті українських діячів культури в осмисленні Є.Сверстюка («Феномен Шевченка», «Прощання з Маддоною», «Василь Стус – летюча зірка української літератури» та ін.).

2. Історіософські погляди Є.Сверстюка і його ставлення до національно-визвольного руху та історичної пам’яті («Блудні сини України», «Свобода слова і культура думки», «Духовні джерела відродження», «Шістдесятники і Захід» та ін.).

Завдання. Підготувати повідомлення про життєвий шлях, дисидентські погляди та громадянську діяльність Є.Сверстюка.

Література

1. Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – 256 с.

2. Сверстюк Є. Феномен Шевченка // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.175-187.

3. Сверстюк Є. Прощання з Мадонною // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.196-206.

4. Сверстюк Є. Я любила вік лицарства // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – С.189-195.

5. Сверстюк Є. Василь Стус – летюча зірка української літератури // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.212-220.

6. Сверстюк Є. Блудні сини України // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.12-18.

7. Сверстюк Є. Свобода слова і культура думки // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К.: Т-во „Знання” України, 1993. – С.40-45.

8. Сверстюк Є. Духовні джерела відродження // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.46-50.

9. Сверстюк Є. Шістдесятники і Захід // Сверстюк Є. Блудні сини України. – К. : Т-во «Знання» України, 1993. – С.23-33.

10. Сверстюк Є. Повернення до пережитків минулого // Сучасність. – 1997. –№1. – С.59-64.

11. Сверстюк Є. Високий дух офіри // Літературна Україна. – 2007. – 28 червня.

12. Сверстюк Є. На святі надій: Вибране. – К., 1999. – 781 с.

13. Сверстюк Є. Собор у риштованні. – Париж: Перша українська друкарня у Франції; Балтимор: українське вид-во «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1970. – 171 с.

14. Сверстюк Є. Роля і покликання інтелігенції // Правда полинова. – К. : Києво-Могилянська академія, 2009. – С.116 – 120.

 

Тема 7. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики 80-х рр. ХХ ст.

План

1. Унікальність української публіцистики епохи перебудови.

2. Аналіз ідейно-тематичних особливостей публіцистичних творів у журналах «Київ» та «Вітчизна» (1985–1990).

3. Розвінчання догм соціалістичного реалізму.

4. Чорнобильська тематика у публіцистиці: документальна стрічка Ліни Костенко «Тризна», її фотопубліцистика про Чорнобиль; публіцистичний доробок В.Яворівського: «Обережно! Радіоктивна правда», «Третя світова – Чорнобильська», - питання чорнобильської трагедії; чорнобильний мотив у публіцистиці «пізнього» Олеся Гончара

5. Послаблення цензури. Публіцистика угруповання «Бу-Ба-Бу»

Література

1. Желіховська Н. С. Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття (на матеріалах журналів «Київ» і «Вітчизна»)» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. н. із соц. комунік. : спец. 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – К., 2008. – 18 с.

2. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя: сторінки призабутої спадщини. – К., 1990. – 446 с.

3. Здоровега В. Й. У майстерні публіциста. – Львів : Вид-во Львів. університету, 1969. – 178 с.

4. Кость С. Журналiстський процес 1900 – початку 50-х рр.: основнi риси й особливостi // Українська перiодика: Історiя i сучаснiсть: Доп. та повiд. третьої Всеукр. наук.-теорет. конф. 20-23 грудня 1995 р. Львiв, 1995.

5. Михайлин І. Л. Історія української журналістики: Підручник. – Кн. 1-ша: Період становлення: Від журналістики в Україні до української журналістики. – Харків : ХІФТ, 2000. – 279 с.

6. Москаленко А. З. Теорія журналістики: Підручник. – К.: Експрес-об’ява, 1998. – 334 с.;

7. Москаленко А. 3. Журналістика в умовах гласності / [А.З. Москаленко, В. А. Качкан, Г. Мащенкота ін.]. – К. : Либідь, 1991. – 192 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.