Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістикиПлан

1. Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика

2. Концептуальна публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій

3. Письменницька публіцистика в парадигмі сучасної журналістики

Завдання.З'ясуйте,які ЗМІ подають приклади матеріалів світоглядної публіцистики?

Література

1. Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : Монографія / Л.Є. Василик. – Чернівці: Рута, 2010. – 416 с.

2. Василик Л.Є. Концептуальна публіцистика як виразник націо-нальної ідентичності // Журналістика. – 2010. – Вип. 9 (34). – С.41-49.

3. Василик Л.Є. Концептосфера національної ідентичності у публі-цистиці сучасних літературно-художніх видань // Теле- та радіо-журналістика. – 2010. – Вип. 9. – С. 16-21.

4. Заверталюк Н. Письменницька публіцистика в Україні 20-х – 70-х рр. ХХ ст. Проблеми. Жанри. Майстерність. Автореферат дисерт. … докт. філол. наук. – К., 1992. – 29 с.

5. Лось Й. Публіцистика й тенденції розвитку світу: Навчальний посібник. У 2-х ч.: Ч.1. – Львів, 2007. – 376 с.

6. Лось Й. Бачити великі істини (Публіцистика і тенденції розвитку світу) // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2001. – Вип.21.

7. Полянський І. Світоглядна і розлідувальна публіцистика України: концептуальний погляд на їх функціональну спроможність // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2004. – Вип.25. – С.130-135.

8. Погрібний А. Феномен письменницької публіцистики / А.Погрібний // Літературні явища і з'яви (Статті. Портрети. Силуети. Наближення) . – Ніжин : Поліграф, 2007. – С. 61 – 73.

9. Починок Ю. Світоглядна публіцистика як засіб протидії масовій культурі / Ю. Починок // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту ім.Лесі Українки. – 2010. – Вип. 21. – С. 158 – 162.

10.Свалова М. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б.Олійника) / M. Свалова // Рідний край. – 2009. – № 1. – С. 104-107. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Almpolt_2009_1_20.pdf

11.Титаренко М. Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу// Вісник Львівського університету. Серія журналістика. – 2006. – Вип.28. – С.118-134.

12. Титаренко М. Дволикий Янус: світоглядна та ідеологічна публіцистика // Вісник. Львівськ. ун-ту. – Серія журн. 2011. – Вип. 35. – С. 83–100.

13. Чернявська Л.В. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2011. – № 2. – С. 113 – 116.

Тема 3. Характеристика основних тенденцій публіцистичної творчості у контексті історичних подій

План

1. Боротьба за свободу преси в добу лібералізації суспільства («хрущовської відлиги»).

2. Комуністично-радянські преса і радіо як виразники зміцнення тоталітарної системи у повоєнний час.

3. Антинаціональний характер комуністично-радянської преси в Україні.

4. Провідні прокомуністичні і прорадянські журналісти;

5. Василь Симоненко як журналіст.

Література

1. Афанасьева А. Л. Гиперболизация в советской прессе (вторая половина 50-х – начало 80-х годов) // Вестник Московского университета. – Сер. 10. Журналистика. – 2000. – № 5. – С. 46-58.

2. Василь Симоненко як журналіст... // Літературна Україна. – 2002. – № 35 – 36 (10 жовтня). – С. 3.

3. Новоплянский Д. И. «Сколько вы за месяц разоблачили врагов народа?» О поведении журналиста в трудных обстоятельствах: Беседа с Д. И.Новоплянским (Записал В. Бычков) // Журналист. – 1991. –№ 3. – С. 54 –57.

4. Кургузов О. Правдивое и парадное: [Заметки о рубрике Всесоюзного радио «Рассказы о коммунистах»] // Журналист. – 1986. № 4. – С. 9–11.

5. Історія партійно-радянської преси України. – К.: Вища школа, 1989. – С. 236–246.

6. Павлюк І. Українська письменницька публіцистика часу «застою» в УРСР / І. Павлюк / Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 32. – С. 188 – 200.

7. Сорока М. В'ячеслав Чорновіл: Шістдесятники: звідки вони? // Пам'ять століть. –1997. – № 2. – С. 32–36.

8. Харламов М. А. Эфир времен Хрущева // Журналист. – 1989. – № 6. –С. 35 –39.

9. Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М. М.Романюка. – Львів, 1999. – 472 с.

 

Тема 4. Оскарження і звинувачення політики радянського тоталітаризму в публіцистиці І.Багряного

План

1. Політична, громадсько-видавнича діяльність І.Багряного в еміграції.

2. Памфлет «Чому я не хочу вертатись в СССР?» як перший у світовій літературі твір про терор проти власного народу.

3. Віршований памфлет І.Багряного «Антон Біда – герой труда» (1956), його нищівний викривальний зміст.

4. Оцінка І.Багряним громадських позицій О.Корнійчука, М.Бажана та інших «придворних» письменників у віршах-памфлетах «Правдороб», «Миколі Бажанові» та ін.

5.Прес-конференції письменника, його інтерв’ю іноземним кореспондентам і радіостанціям з питань становища української літератури в СРСР.

Завдання.Укладіть бібліографію наукових праць про життя, світогляд і творчість І.Багряного.

Література

1. Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. – К. : Смолоскип, 1996. – 856 с.

2. Багряний І. Чому я не хочу вертатись в СССР? // Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. – К. : Смолоскип, 1996. – С.22-31.

3. Багряний І. Антон Біда – герой труда. Повість про Ді-Пі (Відповідь людоловам) // Багряний І. Золотий бумеранг. – К. : Вид-во «Рада», 1999. – С.187-352.

4. Багряний І. Миколі Бажанові (памфлет-пародія). Правдороб (памфлет на Олександра Корнійчука) // Багряний І. Золотий бумеранг. – К.: Вид-во «Рада», 1999. – С.516-517; С.523-526.

5. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість: (Про публіцистику І. Багряного) // Багряний І. Публіцистика. – К., 1996.

6.Лавріненко Ю. Іван Багряний – політичний діяч і письменник // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. (у трьох книгах). Книга друга. – К. : Рось, 1994. – С. 612 – 617.

7. Шугай О. Голгофа Івана Багряного // Багряний І. Золотий бумеранг. – К. : Вид-во «Рада», 1999. – С.638-657.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.