Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 19. Публіцистика в парадигмі сучасної журналістики

10. Жанрова парадигма сучасної публіцистики

11. Світоглядна публіцистика в системі інформаційного суспільства

12. Поетика публіцистичного твору

13. Сучасні тенденції розвитку публіцистики

14. Специфіка публіцистики 1960-1980-х рр.

15. Специфіка телевізійної публіцистики

16. Публіцистика на сторінках часописів «Київ», «Сучасність»: теми, проблеми, жанри

17. Особливості радіопубліцистики

18. Особистість публіциста

19. Нарис як жанр публіцистики

20. Есе як жанр публіцистики

21. Публіцистика і журналістика: спільне й відмінне

22. Антиглобалізаційна тематика сучасної української публіцистики

23. Світоглядна та концептуальна публіцистика: проблеми дефініцій

24. Поняття національної ідеї та здійснення націєтворчої функції у сучасній українській публіцистиці

25. Публіцистика в системі глобалізаційних тенденцій

26. Особливості радіопубліцистики

27. Проблемно-тематичний діапазон публіцистичних передач українського радіо

28. Особливості письменницької публіцистики

29. Публіцистика Ліни Костенко

30. Публіцистика Івана Багряного. Характеристика памфлету «Чому я не хочу вертатись до СРСР?»

31. Публіцистична творчість запорізьких журналістів (Богдана Василенка, Галини Стіциної, Володимира Москаленка та ін.)

32. «Інтернаціоналізм і русифікація» Івана Дзюби

33. Осмислення дійсності у публіцистиці Олеся Гончара

34. Публіцистика Оксани Забужко

35. Публіцистика Оксани Пахльовської

36. Провідна тематика публіцистики межі ХХ-ХХІ ст.

37. Трансформація жанрової системи сучасної української публіцистики

38. Чорнобильська тематика в сучасній українській публіцистиці

39. Світоглядні засади публіцистики шістдесятників

40. Своєрідність публіцистики Євгена Сверстюка

41. Жанрова парадигма публіцистики сучасних аналітичних видань

42. Специфіка публіцистичного бачення дійсності. Образ автора в публіцистиці

ТЕСТОВІ ЗавданНЯ для модульного

Контролю №1

1) Про те, що публіцистика починається там, де є думка, говорив:

А. Віталій Коротич;

Б. Анатолій Овечкіну;

В. Анатолій Аграновський;

Г. Остап Вишня.

 

2) Слова, що «Добре пише не той, хто добре пише, а той, хто добре мислить» належать:

А. Віталію Коротичу;

Б. Анатолію Овечкіну;

В. Анатолію Аграновському;

Г. Остапу Вишні.

 

3) Світоглядна публіцистика з виразною національною інтенцією стала домінантою:

А. Корреспондента;

Б. Українського тижня;

В. Фокуса;

Г. Дзеркала тижня.

 

4) Ідея, що «…тільки смерть дає цілковиту свободу…» озвучується в есеї:

А. Павла Загребельного «IST GERETTET»;

Б.Богдана Жолдака «Символ віри»;

В. Сергія Жадана «Свобода звучить пафосно»;

Г. Юрія Винничука «Казки про свободу».

5)Автором публіцистичної збірки «Блудні сини України» є:

А. Юрій Андрухович;

Б. Євгеній Сверстюк;

В. Тарас Прохасько;

Г. Сергій Плачинда.

6)Автором статті «То звідки ж взялася «Звізда Полин»?», надрукованої в «Літературній Україні» є:

А. Володимир Яворівський;

Б. Олесь Гончар;

В. Іван Дзюба;

Г. Іван Світличний.

 

7) Автором памфлету «Чому я не хочу вертатись до СРСР?» є:

А. Євген Сверстюк;

Б. Іван Дзюба;

В. Іван Багряний;

Г. Микола Хвильовий.

 

8)Публіцистична творчість запорізьких журналістів Галини Стіциної, Володимира Москаленка, Володимира Шака представлена у виданні:

А. «Мрія»;

Б. «Запорізька правда»;

В. «Запорозька Січ»;

Г. «МИГ».

9)Автором статті «Інтернаціоналізм чи русифікація» є:

А. Євген Сверстюк;

Б. Іван Дзюба;

В. Іван Багряний;

Г. Микола Хвильовий.

10)До якої літературної організації належав Іван Багряний:

А. Гарт;

Б. Ланка;

В. Плуг;

Г. МАРС

11)Який публіцистичний твір Івана Багряного став всесвітньовідомим:

А. «Думки про літературу»;

Б. «Чому я не хочу вертатись до СРСР?»

В. «Дніпро впадає в Чорне море»;

Г. «Антон Біда – герой труда».

 

12) 1948 року на еміграції Іван Багряний створив:

А. Українську Революційно-демократичну партію;

Б. Українську Головну Визвольну Раду;

В. Українське видавництво;

Г. Мистецький Український Рух.

 

13) Про який документ йдеться у висловлюванні Івана Дзюби: «…його пристрасна розповідь про страждання українських робітників, селян, інтелігенції (як і інших народів) у більшовицькому «раю» та про свої власні поневіряння, – стає в 40-і роки одним іх тих документів, які допомогли змінити ставлення західної громадськості до проблеми «переміщених осіб»:

А. Про статтю Євгена Сверстюка «Собор у риштуванні»;

Б. Про памфлет Івана Багряного «Чому я не хочу вертатись до СРСР?»;

В. Про збірку Євгена Сверстюка «Блудні сини України»;

Г. Про статтю Сергія Жадана «Свобода звучить пафосно».

 

14) Яку історичну подію можна вважати точкою відліку «хрущовської відлиги», що уможливила появу шістдесятництва:

А. Закінчення Другої світової війни;

Б. ХХ з’їзд КПРС;

В. Початок «холодної війни»;

Г. Квітневий пленум КПРС.

15) У якому з варіантів правильно названо головну світоглядну засаду шістдесятників:

А. Націоналізм;

Б. Націонал-комунізм;

В. Гуманізм;

Г. Тоталітаризм.

 

16)Слова про те, що «власне, шістдесятництво – це той самий феномен великої віри, що рятував людство в критичні моменти історії» належать:

А. Миколі Вінграновському;

Б. Євгену Сверстюку;

В. Івану Дзюбі;

Г. Івану Багряному.

 

17) Автором статті «Шістдесятники і Захід» є:

А. Євген Сверстюк;

Б. Іван Дзюба;

В. Ліна Костенко;

Г. Василь Симоненко.

 

18) З яким режисером Ліна Костенко знімає документальний фільм «Тризна» про чорнобильську зону:

А. З Юрієм Іллєнком;

Б. З Ролланом Сергієнком;

В. З Володимиром Войтенком;

Г. З Анатолієм Борсюком.

 

19) Автором статті «Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала» є:

А. Оксана Забужко;

Б. Оксана Пахльовська;

В. Ліна Костенко;

Г. Світлана Пиркало.

 

20) Автором статті «Обережно! Радіоктивна правда» є:

А. Володимир Яворівський;

Б. Олесь Гончар;

В. Євген Сверстюк;

Г. Сергій Плачинда.

21) У газеті «МИГ» авторську колонку веде:

А. Юлія Мостова;

Б. Віталіна Московцева;

В. Галина Соловйова;

Г. Галіна Стіцина.

22) У виданні «Суббота плюс» авторську колонку веде:

А. Володимир Москаленко;

Б. Богдан Василенко;

В. Микита Паршин;

Г. Галіна Стіцина.

 

23) «Колонку Трындычихи» у газеті «Запорізька Січ» веде:

А. Леонід Романовичев;

Б. Богдан Василенко;

В. Володимир Москаленко;

Г. Микита Паршин.

 

24) Автором історичних і портретних нарисів у місцевому виданні «МИГ» є:

А. Леонід Романовичев;

Б. Богдан Василенко;

В. Володимир Москаленко;

Г. Володимир Шак.

 

25) Віталіна Московцева – відомий нарисовець, журналіст газети:

А. «МИГ»;

Б. «Запорізька Січ»;

В. «Запорізька правда»;

Г. «Суббота плюс».

26) У газеті «МИГ», як і в «Запоріжській Січі», також можна знайти рецензії:

А. Віталіни Московцевої;

Б. Анастасії Пісарєвої;

В. Галини Стіциної;

Г. Галини Соловйової.

27) Автором статті «Третя світова – Чорнобильська» є:

А. Олесь Гончар;

Б. Володимир Яворівський;

В. Іван Дзюба;

Г. Ліна Костенко.

 

28) «Блудні сини України» – збірка есеїв, літературно-критичних статей і виступів відомого дисидента-шістдесятника:

А. Євгена Сверстюка;

Б. Івана Дзюби;

В. Івана Світличного;

Г. Василя Симоненка.

 

29) Збірка Оксани Забужко, у якій репрезентовано публіцистичні візії поетів (Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко) має назву:

А. Хроніки від Фортінбраса;

Б. Репортаж із 2000-го року;

В. З мапи книг і людей;

Г. Феміністичні роздуми.

 

30) Феміністичний контекст публіцистики Оксани Забужко представлений у збірці:

А. Хроніки від Фортінбраса;

Б. Репортаж із 2000-го року;

В. З мапи книг і людей;

Г. Феміністичні роздуми.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.