Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 18-19. Сучасна українська колумністикаАвторська колонка як жанр та форма сучасної української публіцистики. Провідні колумністи сучасних вітчизняних видань. Збірка авторських колонок Андрія Бондаря «Морквяний лід». Публіцистика Віталія Портнікова (збірки авторських колонок «Богородиця в Синагозі», «Тюрьма для янголів»). Збірка авторських колонок Віталія Жежери «Господні комарики». Специфіка авторських колонок Андрія Кокотюхи. Особливості кулінарної колумністики Світлани Пиркало: збірка «Кухня егоїста». Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галіни Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка

Тема 20. Своєрідність політичної сатири в сучасній українській публіцистиці

Фейлетон як репрезентант політичного контенту на сторінках української преси. Сатирична публіцистика Олександра Ірванця. Жанрова палітра художньо-публіцистичних жанрів візуальної журналістики: плакат, пародійний плакат, карикатура, комікс. Специфіка та функції політичної карикатури як різновида графічної сатири.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Модуль № 1

Поняття та основні етапи розвитку

Сучасної української публіцистики

Тема 1. Публіцистика як вершинна форма журналістської майстерності

Генезис та еволюція публіцистичного відображення. Публіцистика як вид творчості. Особливості інтерпретації в літературі та публіцистиці. Авторська позиція в публіцистиці. Авторське «Я» як «МИ». Публіцистичний образ: форми вияву та змісту. Специфіка образу у контексті публіцистичного відображення. Функція публіцистики. Можливості художньої публіцистики на сучасному етапі формування суспільної думки. Публіцистичне слово в Україні: історична ретроспектива. Місце і роль публіцистики у сучасних виданнях.

Тема 2. Світоглядна публіцистика в системі сучасної журналістики

Тенденції розвитку журналістики і сучасна публіцистика. Концептуальна публіцистика і світоглядна публіцистика: проблема дефініцій. Письменницька публіцистика в парадигмі сучасної журналістики

 

Тема 3. Есеїстика в сучасній українській публіцистиці

Історія есе як жанру в європейській та вітчизняній публіцистиці. Особливості есеїстичної публіцистики. Специфіка роботи над есе. Есе в українській публіцистиці. Проникнення ознак есе в інші журналістські жанри (відкритий лист, стаття «від першої особи»). Постійні колонки «публіцистичної сповідальної прози» (колумністика). Місце есе в системі друкованих видань

Модуль № 2

Комунікаційні стратегії сучасної публіцистики

Тема 4. Публіцистична творчість сучасних запорізьких авторів

Періодика запорізького регіону: сучасний стан. Способи вираження авторської позиції в авторській колонці. Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галини Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка. Особливості авторського «я» у нарисах. Авторський почерк у жанрі рецензії

 

Тема 5. Подорожній дискурс в сучасній українській публіцистиці

Сучасний подорожній нарис в українській пресі. Подорожній нарис на шпальтах популярних вітчизняних видань. Програми про подорожі в українському телепросторі: («Орел и решка», «Світ навиворіт» тощо). Подорожня есеїстика Юрія Андруховича «Моя Європа», «Лексикон інтимних міст». Жанрове багатство подорожньої публіцистики Володимира Супруненка.

 

Тема 6. Своєрідність політичної сатири в сучасній українській публіцистиці

Фейлетон як репрезентант політичного контенту на сторінках української преси. Сатирична публіцистика Олександра Ірванця. Жанрова палітра художньо-публіцистичних жанрів візуальної журналістики: плакат, пародійний плакат, карикатура, комікс. Специфіка та функції політичної карикатури як різновида графічної сатири.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Модуль № 1

Поняття та основні етапи розвитку

Сучасної української публіцистики

Тема 1. Специфіка публіцистичної творчості

План

1. Публіцистика/журналізм/журналістика: розмежування понять.

2. Гносеологічні корені публіцистичного образу.

3. Образ автора у публіцистичному творі.

4. Предмет і метод публіцистичної творчості.

5. Публіцистичність як виражальна якість та спосіб осмислення навколишньої дійсності.

Література

1. Вартанов Г. І. Засоби масової інформації. Короткий словник термінів і понять / За ред. проф. А. А. Чічановського. – К. : Грамота, 2005. – 64 с.

2. Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики. – Х. : Прапор, 2009. – 384с.

3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Навчальний посібник. – Львів : ПАІС, 2000. – 180 с.

4. Лильо Т.Я. Комунікація. Ідентичність. Глобалізація. Монографія. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 134 с.

5. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

6. Лозовский Б.Н.Журналистика: краткий словарь / Б.Н. Лозовский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 116 с.

7. Лось Й. Світоглядна публіцистика як формуючий принцип суспільства / Ex professo. Збірник науковий праць / Дніпропетр. нац. у-т. – Вип. 3. – 2001. – C.107 –121.

8. Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 25. —2004. — С.18-44.

9. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: Антология в двух томах : учебное пособие по курсу «История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику». – М. : Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. – 435 с.

10. Свитич Л. Профессия: журналист : учебное пособие. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 255 с.

11. Скуленко М. Убеждающее воздействие публицистики (Основы теории). – К. : «Вища школа», 1985. – 175 с.

12. Смелкова З.С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учебное пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова. – М. : Флинта: Наука, 2002. – 320 с

13. Шлемкевич М. Новочасна потуга // Верхи життя і творчости . – Нью-Йорк-Торонто, 1958. – С.109-146.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.