Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема №15 : Природжені вади серця і судин.Методичне обгрунтування теми:на базі набутих знань з дисциплін: анатомія та фізіологія людини, загальний догляд за хворими, терапія, фармакології студенти повинні знати побудову серця, кровообіг плода та новонародженої дитини, вміти здійснювати догляд за хворими з ознаками серцевої недостатності, визначати симптоми серцевої недостатності.

Актуальність теми:Природжені вади серця й судин є однією зпоширених аномалій розвитку. Вони становлять 30% від числа всіх вад. За даними ВООЗ, серед новонароджених кількість дітей з вродженими вадами серця становить близько 1%. В Україні щорічно народжується 4,5-6 тис. дітей з патологією серця. Надзвичайно важливими є своєчасна діагностика цієї патології і проведення відповідної хірургічної корекції. Якщо лікування не проводиться, то на 1-му році життя помирає близько 55% дітей, а до 5 річного віку 85%. Отже, тяжкий перебіг захворювання, виникнення незворотніх ускладнень, що інвалідизують дитину, висока смертнісь визначають актуальність раннього виявлення природжених вад, серця, точної діагностики й своєчасного хірургічного лікування.

Після самостійного опрацювання теми, студент повинен знати:

· Про частоту природжених вад серця та судин

· Несприятливі чинники, які впливають на ембріон і зумовлюють виникнення природжених вад серця;

· Класифікацію природжених вад серця та судин

· Медсестринський процес у разі природжених вад серця та судин.

Після самостійного опрацювання теми, студент повинен вміти:

- Виявляти дійсні проблеми пацієнта з природженими вадами

- Оцінювати стан пацієнта після мед сестринського обстеження

- Підготувати пацієнта до інструментальних методів обстеження

- Реалізовувати медсестринський процес при природжених вадах серця та судин

План самопідготовки:

-ознайомтесь з темою, планом заняття;

-ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми.

-вивчить по підручнику, посібнику, лекції з педіатрії дану тему;

-ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття;

-проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, виконайте завдання;

Матеріали контролю вихідного та кінцевого рівня знань та вмінь студентів складаються з питань та завдань, які надані в робочому зошиті.

Література для самопідготовки:

С.К. Ткаченко «Педіатрія» 2009р, ст. 285-290, 450-451, 444-445

В.С.Тарасюк «Медсестринство в педіатрї»,2001, ст.146 - 151

Методичні вказівки:

1 ЗавданняПрочитайте та вивчить текст за наданою літературою.

2 ЗавданняПри вивченні теоретичного матеріалу, зверніть увагу на такі питання.

№ п/п Основні завдання Вказівки
  Вивчити: Визначте поняття природжені вади серця й судин  
Етіологію ПВСС Значення вн/утробних інфекцій у розвитку ПВСС. Фактори ризику.
Визначте анатомічні особливості будови серця й судин у дитячому віці. Які зміни серцево-судинної системи відбуваються при адаптації новонародженого до зовнішнього середовища під час народження
Фази клінічного перебігу. Зверніть увагу на стан дитини, механізми адаптації та наслідки кожної фази.
Які об’єктивні обстеження потрібно провести дитині при підозрі на ПВСС  
Дайте клінічну характеристику ПВС зі збідненням та збагаченням малого кола кровообігу Згадайте кровообіг у великому та малому кругах.
Дайте клінічну ПВС зі збідненням великого кола кровообігу Які дефекти найбільш часто зустрічаються у дітей
Клініко-інструментальні методи діагностики ПВСС Дайте характеристику пульсу, ЧСС, дихання, А/Т в залежності від віку дитини
Основні принципи лікування ПВСС Зверніть увагу на дозування лікарських препаратів Можливо підготувати реферат з використанням кольорових илюстрацій
Алгоритм невідкладної допомоги при критичних станах Консервативне та оперативне лікування в залежності від фази перебігу . Радикальне та паліативне лікування.
Підготуйте тези бесіди з батьками з профілактики ПВСС у дітей  

 

3 ЗавданняДайте відповіді на запитання:

1. Дайте визначення ПВСС -

2. В чому полягають анатомічні дефекти серця й судин -

3. Перерахуйте причини, що впливають на розвиток ПВСС -

4. Прерахуйте основні клінічні ознаки ПВСС -

5. Яка частота серцевих скорочень у новонароджених дітей, 1 року, 5 років життя -

6. Як оцінити А/Т у дитини -

7. Які зміни серцево-судинної системи відбуваються під час народження дитини

8. Де відбувається мале коло кровообігу -

9. Де відбувається велике коло кровообігу -

10. В якому колі кровообігу відбувається газообмін (насичення крові киснем) -

11. В якому колі кровообігу відбувається перехід кисню в тканини -

12. Які фази виділяють в клінічному перебігу ПВСС –

13. Перерахуйте інструментальні методи діагностики, які чітко визначають структурні зміни -

14. Назвіть критичні стани, які потребують невідкладної допомоги -

15. Які прояви критичної ПВСС в новонароджених і грудних дітей є абсолютним показанням до термінової консультації кардіохірурга -

16. Які об’єктивні обстеження потрібно провести дитині при підозрі на ПВСС - ______

 

4 ЗавданняРозв’яжіть ситуаційні задачі:

1. дитина 2 міс., у тяжкому стані. Виражений періоральний і акроціаноз. Дихання стогнуче, до 70 на 1 хв. Під час перкусії відзначається вкорочення перкуторного звуку паравертебрально, під час аускультації – багато крепітуючих хрипів. Грубий систолічний шум.

Що з дитиною?

Порушення в якому колі кровообігу відбувається в даному випадку?

2. Дитина 6 років, не може бігати, швидко втомлюється, часто скаржиться на головний біль, шум у вухах, носові кровотечі. При огляді: гіпотонія і гіпотрофія м’язів ніг, верхній плечовий пояс розвинутий відповідно до віку. Ps на променевій та стегновій артеріях – слабкий. А/Т на руках – 120 /80 мм.рт.ст. на ногах 60/0 мм. рт.ст.

Аускультація серця – вислуховується систолічний шум у другому міжребровому проміжку та в міжлопатковій ділянці.

Яка вроджена вада серця у дитини?

3. У дитини 1 року відзначається постійний ціаноз шкіри від часу народження, відставання у фізичному розвитку, деформація пальців рук – годинникові скельця, барабанні налички. Під час аускультації – грубий систолічний шум, на Ro–грамі – збільшення правих відділів серця.

Яка природжена вада серця у дитини?

Завдання

Заповніть графологічну таблицю, методів інструментальної діагностики ПВСС

 

 


6 ЗавданняЗаповніть таблицю фармакологічних засобів, які потрібно використовувати при виникненні критичних станів при ПВСС

 

Назва лікарського препарату Доза , спосіб введення
   
   
   
   
   
   

 

7 ЗавданняВивчить алгоритми практичних навичок і перевірте свої знання, заповніть таблицю.

№ п/п Питання, щодо виконання практичного навику Відповідь
Де вимірюється пульс у дитини в залежності від віку?  
 
 
Протягом якого часу визначається пульс у дітей?  
Які середні вікові показники пульсу у дитини 1 року, 5 років, 8 років  
 
 
За якою формулою визначається А/Т у дітей старше 1 року.  
 
Який А/Т у новонародженої дитини  
Які вимоги треба виконувати при проведенні обліку випитої та виділеної рідини?  
 
 
Як враховувати кількість випитої рідини?  
 
Яка кількість рідини відноситься до екстраренальних втрат?  
 
 

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.