Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема:13 «Гломерулонефрит. »Методичне обргунтування теми: на базі набутих знань з дисциплін: анатомія, патоморфологія, догляд за хворими, студент повинен знати особливості будови сечової системи дитини, фактори, які можуть призвести до розвитку гломерулонефриті, особливості догляду за хворою дитиною.

 

Актуальність теми: гломерулонефрит – це захворювання, які займає одне з провідних місць у структурі хвороб сечової системи серед дітей і займає одне з перших місць у структурі причин хронічної ниркової недостатності. Тому проблема гломерулонефрита повинна бути завжди на першому плані в діагностиці, лікуванні, диспансеризації дітей.

 

Після самостійного опрацьовування теми, студент повинен знати:

· Гломерулонефрит. Визначення, етіологія, класифікація.

· Медсестринський процес при цій патології — медсестринське обстеження, визначення дійсних і супутніх проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів,

· планування медсестринських втручань: підготовка пацієнта до лабораторних досліджень (загального клінічного аналізу сечі, за методами Зимницького, Нечипоренка, бактеріологічна діагностика, визначення чутливості до антибіотиків); підготовка пацієнта до проведення інструментальних обстежень (рентгенологічного, цистоскопії, радіоізотопної реографії, УЗД тощо).

· Особливості спостереження та догляду за пацієнтом.

· Виконання лікарських призначень.

· Особливості імунізації. Санаторно-курортне лікування. Диспансеризація.

 

Після самостійного опрацьовування теми, студент повинен вміти:

· виявляти наявні проблеми пацієнтів з гломерулонефритом

· критерії оцінювання стану пацієнта після медсестринського обстеження

· складати та реалізувати план медсестринських втручань

· підготувати пацієнта та взяти сечу для дослідження за методикою Зимницького

· підготувати пацієнта до інструментальних методів обстежень (рентгенологічного, радіоізотопної реографії, УЗД)

· доглядати за пацієнтом з патологією нирок (антропометрія, визначення водного балансу, вимірювання артеріального тиску)

· виконувати лікарські призначення,

· проводити дієтотерапію.

 

План самопідготовки:

- Ознайомтесь з темою, планом заняття;

- Ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми;

- Вивчить по підручнику, лекції дану тему;

- Ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття;

- Проконтролюйте себе, дайте відповідь на питання самоконтролю, виконайте завдання.

Література для самопідготовки:

С.К. Ткаченко «Педіатрія» Київ 2009 р с. 324-334.

І.Ю.Андрієвський «Педіатрія в модулях» Київ 2008р с. 187-198.

Наказ МОЗ № 436 від 31.08.2004р.

 

Ключові слова по даній темі:

Анасарка –поширений набряк підшкірної клітковини.

Гематокритне число - відношення об'єму формених елементів крові до об'єму плазми. Г.Ч. дає уявлення про загальний об'єм еритроцитів, характеризує ступінь гемоконцентрації.

Діурез –кількість сечі, що виводиться з організму за певний період часу. Діурез хвилинний – середній діурез за одну хвилину; показник, що використовується при розрахунках кількісних показників функції нирок. Діурез добовий – діурез за одну добу.

Ізостенурія – виділення сечі з постійною питомою вагою, частіше всього спостерігається при зниженні концентраційної здібності нирок.

Імунодепресивний стан – тимчасове чи постійне пригнічення системи імунітету, що розвивається під впливом зовнішніх впливів на організм.

Ніктурія – виділення більшої частини добової кількості сечі вночі, а не вдень.

Олігурія – зменшене виділення сечі. Олігурія ренальна – пов’язана з патологічними змінами в нирках. Олігурія екстраренальна – не пов’язана з патологічними змінами в нирках, наприклад, при захворюваннях серця, печінки, лихоманках.

Еклампсія – тяжка форма пізнього токсикозу вагітних, що проявляється, як правило, судомними нападами, артеріальною гіпертензією та (або) набряками. Еклампсія без судом – варіант еклампсії, що характеризується розладами свідомості, артеріальною гіпертензією, набряками і значними змінами сечі за відсутності судомних нападів.

 

Методичні вказівки щодо самопідготовки:

- Прочитайте текст на стор 324 і складіть табличку екзогенних, ендогенних чинників розвитку захворювання; вкажіть чинники , які сприяють розвитку хвороби.

- Прочитайте стор 329-330 та складіть план проведення дієтотерапії дитині, хворій на гломерулонефрит.

- Дайте відповідь на ключові слова по темі:

Діурез –

Анасарка –

Олігурія –

Изостенурія –

Ніктурія –

 

При вивченні теоретичного матеріалу, зверніть увагу на такі питання тексту:

 

№ п/п Основні завдвння Вказівки
  Вивчити: Причини даного захворювання   Зверніть увагу, як на екзогенні, так і ендогенні чинники, а також наявність в анамнезі стрептококової інфекції.
Механізм розвитку нефриту Зверніть увагу на обов’язкову наявність комплексу антиген-антитіло
За якими характеристиками проведена класифікація гломерулонефрита  
Описати симптоми, які частіше проявляють в початковому періоді Зверніть увагу, що частіше –це ознаки інтоксикації
Які клінічні прояви характерні для нефритичного синдрому.  
Проведіть клініко-лабораторну диференційну діагностику нефритичного і нефротичного синдромів.
показник нефритичний нефротичний
набряки   АТ обличча     поширені   N

 

Які клінічні прояви характерні для ізольованого сечового синдрому  
Складіть план лабораторних та інструментальних досліджень вивчить алгоритм забору сечі для дослідження по Зимницькому, на показники здорової дитини
Відмінні ознаки підгострого гломерулонефриту  
Описати причини переходу гострого гломерулонефриту в хронічний  
Провести діагностику нефротичної і гематуричної форми ХГН.
Ознаки нефротичний гематуричний
набряки   АТ в сечі:     Єр     циліндри помітні, накопичення рідини в серозних порожнинах   N до 10г/добу   поодинокі велика кількість короткочасні  
 
 

 


до 1г/добу

 

стійка гематурія

 

виявляються

 

Дати характеристику змішаній формі ХГН .  
Скласти план дієтотерапії дитині, хворій на ГГН  
Перерахуйте нефротичні антибіотики  
Складіть схему лікування ГГН Зверніть увагу на дозування
Дати визначення нефротичному синдрому  
За якими клінічними симптомами і лабораторними діагностують нефротичний синдром  
Особливості дієтотерапії при нефротичному синдромі.  

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.