Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Контроль на практичному занятті №
Тема № 3: Гіповітамінози. Профілактика рахіту. Гіпервітаміноз Д. Гіпокальціємічний синдром.

Методичне обгрунтування теми:на базі набутих знань з дисциплін: Основи медсестринства; Догляд за хворими; Анатомія людини; Фармакологія студенти повинні навчитися проводити медсестринський процес на основі збору анамнезу, проведення об’єктивного медсестринського обстеження, медсестринської діагностики; надавати невідкладну допомогу, проводити навчання батьків пацієнта само- та взаємодопомоги в догляді за хворою дитиною.; профілактичні заходи на різних етапах розвитку дитини.

 

№п/п Дисципліна Тема
Основи медсестринства (загальний догляд). Догляд за здоровою та хворою дитиною Медсестринський процес
Анатомія Будова кісткової системи
Фармакологія Вітаміни

 

Актуальність теми:Вітаміни беруть участь в обміні речовин. Недостатня забезпеченність вітамінами призводить до розладів обміну речовин, зміни функціонального стану органів і систем, особливо у дітей. Діти, хворі на рахіт, частіше хворіють на анемію, пневмонію та ін. Тому профілактика є надзвичайно важливою. Спазмофілія виникає на тлі рахіту і гіпервітамінозу Д та може призводити до станів, що загрожують життю дитини.

 

Після самостійного опрацювання теми студенти повинні знати:

· Гіпокальціємічний синдром. Гіпервітаміноз Д. Визначення, етіологія, класифікація

· Медсестринський процес у разі гіпокальціємічного синдрому, гіпервітамінозу Д

· Медсестринське обстеження, виявлення дійсних проблем пацієнта, встановлення медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань.

· Реалізація плану медсестринських втручань. Оцінювання результатів виконання плану медсестринських втручань та їх корекція.

· Надання невідкладної допомоги під час ларингоспазму та еклампсії відповідно до протоколів лікування.

· Диспансерний нагляд. Неспецифічна й специфічна профілактика рахіту.

 

Після самостійного опрацювання теми студенти повинні вміти:

· Виконувати медсестринський процес при гіпокальціємічному синдромі, гіпервітамінозі,

· Проводити медсестринське обстеження пацієнта, визначати його наявні проблеми та встановлювати медсестринські діагнози.

· Планувати медсестринські втручання та їх реалізовувати.

· Здійснювати навички догляду за пацієнтом зі зниженим апетитом, пітливістю, збудженням, судомами, диспепсичними явищами тощо.

· Виконувати лікарські призначення.

· Надавати невідкладну допомогу під час ларингоспазму та еклампсії відповідно до протоколів лікування

План самопідготовки:

-ознайомтесь з темою, планом заняття;

-ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми.

-вивчить по підручнику дану тему;

-ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття;

-проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, виконайте завдання;

Матеріали контролю вихідного та кінцевого рівня знань та вмінь студентів складаються з питань та завдань, надані в робочому зошиті.

Література для самопідготовки.

С.К.Ткаченко «Педіатрія» К, М, 2009р. ст.201-203, 207-210,212-213.

 

1. Методичні вказівки щодо самопідготовки:

Завдання

- прочитайте та законспектуйте текст (в зошит для самостійної роботи).

- складіть питання до тексту.

 

2. Завдання: При вивченні теоретичного матеріалу, зверніть увагу на такі питання тексту:

 

Основні завдання Вказівки
- причини гіповітамінозів, гіпервітамінозу Д, - спазмофілії.  
- І етап медсестринського процесу. визначте окремо: скарги, анамнез, дані об’єктивного обстеження.
- основні клінічні ознаки.      
-визначте медсестринські діагнози      
- складіть план лабораторних досліджень при спазмофілії. повторити норми показників ЗАК, ЗАС , рівень фосфору та кальцію в крові.
- складіть план спостереження та догляду за пацієнтом при спазмофілії. зверніть увагу на вигодовування дитини, режим дня, побутові умови.
- надайте дитині невідкладну допомогу при ларингоспазмі та еклампсії визначте першочергові дії та алгоритми невідкладної допомоги даних станів.
- профілактика рахіту специфічна та неспецифічна; антенатальна та постнатальна.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.