Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема № 2 : Гемолітична хвороба новонароджених. Пологові травми. Природжені вади розвитку та спадкові захворювання новонароджених. 

Методичне обгрунтування теми:

Дисципліна Тема
Медична біологія біологія індивідуального розвитку
Анатомія і фізіологія людини періоди ембріогенезу, групи крові
Медсестринство в акушерстві внутрішньоутробний розвиток плода
Медгенетика спадкові хвороби
Медсестринська справа допомога при переливанні крові
Медсестринство в хірургії визначення груп крові, гемотрансфузії

Актуальність теми:

Піклування про здоров’я майбутньої дитини повинно здійснюватися ще до її народження, оскільки життя людини починається не з дня її появи на світ, а з перших днів внутрішньоутробного розвитку. Стан дитини при народженні і її повноцінність у майбутньому залежать від здоров’я батьків, від особливостей вагітності і умов її перебігу. Украй важливими є забезпечення сприятливих умов для внутрішньоутробного розвитку плода та його народження, правильне ведення пологів та своєчасний облік та лікування пологових травм.

В патології новонароджених гемолітична хвороба новонароджених посягає вагоме місце. Частота гемолітичної хвороби новонароджених складає від 1:150 до 1: 400 відносно кількості пологів. Ця патологія характеризується інтенсивним підвищенням рівня непрямого білірубіну, що призводить до ураження центральної нервової системи та інших органів, а також до стійкої інвалідизації або загибелі немовлят.

Після самостійного опрацювання теми студент повинен знати:

- фази розвитку плода, їх характеристика

- захворювання, що виникають під час внутрішньоутробного розвитку плода

- шкідливі чинники, що впливають на розвиток плода

- ушкодження шкіри, м’язів, кісток, періферійних нервів, що виникають під час пологів.

- Визначення, етіологію, класифікацію гемолітичної хвороби новонароджених

- Медсестринський процес при гемолітичній хворобі новонароджених.

- Поняття про природженні вади розвитку та спадкові захворювання.

Після самостійного опрацювання теми студент повинен вміти:

- виявляти дійсні проблеми пацієнта та встановлювати медсестринські діагнози при природжених вадах розвитку, спадкових захворюваннях, та пологових травмах, гемолітичній хворобі новонароджених;

- виконувати медсестринський процес при пологових травмах та гемолітичній хворобі новонароджених.

- планувати та реалізувати плани медсестринських втручань.

- годувати дитину з ложечки, чашечки, через зонд.

- виконувати всі види ін’єкцій.

- виконувати лікарські призначення.

- дотримувати правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки під час роботи з кров’ю, медичною апаратурою, проведення маніпуляцій, обстеження дитини тощо.

План самопідготовки:

-ознайомтесь з темою, планом заняття;

-ознайомтесь з методичними рекомендаціями щодо самостійної підготовки до теми.

-вивчить по підручнику, посібнику, лекції з медсестринства в педіатрії дану тему;

-ознайомтесь з інструкцією виконання практичних навичок до заняття;

-проконтролюйте себе, дайте відповіді на питання самоконтролю, виконайте завдання;

Матеріали контролю вихідного та кінцевого рівня знань та вмінь студентів складаються з питань та завдань, надані в робочому зошиті.

Література для самопідготовки.

1. С.К.Ткаченко «Педіатрія», К.: «Медицина», 2009р. с.172-174, 198-201

2. М.Б.Шегедин «Медсестринство в педіатрії» Вінниця «Нова книга» 2009 с.25 – 27.

3. Наказ МОЗ України № 255 від 27.04.2006 р. «Жовтяниці новонароджених. Клінічний протокол надання неонатологічної допомоги дітям»

4. Н.О.Курдюмова «Практикум з педіатрії в модулях» Київ «Медицина» 2009 с.24 – 25, 90 - 91.

Методичні вказівки щодо самопідготовки:

1.Завдання:

1. Прочитайте текст, законспектуйте.

2. Складіть питання до прочитанного тексту.

а.

б.

в.

г.

д.

2. Завдання: Підготуйте тези бесіди для жінок з резус-негативною кров’ю щодо планування народжування дітей.

3. Завдання:Заповніть таблицю «Основні групи захворювань внутрішньоутробного періоду».

Завдання Відповідь
гаметопатії  
ембріопатії  
фетопатії  

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.