Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Всього: Самостійна робота студентів – 46 годинМіністерство охорони здоров’я України

Криворізький медичний коледж,

Заснований на спільній власності територіальних

Громад сіл, селищ і міст Дніпропетровської області

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів

З дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

Спеціальність: «Сестринська справа»

III курсVІсеместр

студента(ки) групи

ПІБ


Робочий зошит складено у повній відповідності до програми з педіатрії затвердженої Управлінням освіти і науки МОЗ України в 2011 році для студентів спеціальності «Сестринська справа» згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної підготовки фахівців.

 

 

Робочий зошит розглянуто і схвалено на

засіданні ЦМК педіатричних дисциплін

протокол №7 від 04.06.2012р.

Голова ЦМК Нефедова Г.А.


Пояснювальна записка

 

«Мало мати знання, потрібно ще

Й уміти ними користуватися»

 

Аристотель

Розвиток і освіта одній людині не може бути подані або повідомлені. Будь хто, хто бажає до них прилучитись, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власною напруженістю.

В сучасних умовах в системі вищої освіти різко зросли роль і значення самостійної роботи студентів, що поступово перетворюється на провідну форму організації навчального процесу. В результаті самоосвітньої діяльності студентів відбувається процес придбання, структуризації та закріплення знань.

Сучасний компетентний фахівець повинен володіти новітніми інформаційними технологіями, мати комунікативні вміння, трансформувати отримані знання в інноваційні технології та працювати в команді, мати навички самостійного отримання знань і підвищення кваліфікації. Тому просте засвоєння студентами певної системи знань і професійних умінь є недостатнім. З’являється потреба здійснити поворот до навчання, що враховує індивівдуальні психологічні можливості кожного, хто навчається. Реалізація цієї мети припускає, що в сучасній вищій школі навчальний процес повинен набувати характеру самостійної праці студентів.

Самостійна робота студента займає значне місце у вивченні дисциплін, визначається навчальним планом і становить близько 1/3 обсягу навчального часу, відведеного на вивчення дисципліни.

Питання самостійного контролю включені в різноманітні форми та методи перевірки знань студентів:

- усне та письмовеопитування;

- тестові завдання;

- ситуаційні задачі;

- виступи з доповідями, бесіди, які сприяють виникненню наукової

дискусії.

Самостійно опрацьований матеріал виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який вивчався під час навчальних аудиторних занять. Крім того, самостійна робота формує самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок,але й як рису характеру, яка грає суттєву роль у структурі особистості сучасного висококваліфікованого спеціаліста.

Підвищити якість самостійної роботи студентів допоможуть рекомендації, що наведені нижче. При виконанні самостійної роботи студенту необхідно керуватися трьома правилами: прочитати, зрозуміти, застосувати.


Тематичний план

З дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

Для спеціальності «Сестринська справа»

Студентів ІІІ курсу

VІ семестр

Самостійна робота

 

№ п/п Тема Кільк. годин № практ. заняття
Сепсис новонароджених.
  Гемолітична хвороба новонароджених. Пологові травми. Природжені вади розвитку та спадкові захворювання новонароджених.    
Гіповітамінози. Гіповітаміноз D. Профілактика рахіту. Гіпокальціємічний синдром.  
Лімфатичний та нервово-артритичний діатези.
Невідкладна допомога при гострих алергійних станах у дітей.
Хронічні розлади травлення у дітей раннього віку.
Хвороби жовчного міхура і жовчних шляхів.
Дуоденіт. Коліт. Ентероколіт.
Стоматити. Гельмінтози.
Захворювання верхніх дихальних шляхів (риніт, отит, фарингіт). Тонзиліти. Невідкладна допомога при гіпертермічному синдромі, гострому стенозуючому ларинготрахеїті.
Пневмонія новонароджених та недоношених дітей.
Етапи лікування бронхіальної астми. Невідкладна допомога при задишці, ядусі.
Гломерулонефрит.
Гостра ниркова недостатність. Хронічні захворювання нирок. Невідкладна допомога при нирковій кольці, в разі гострої затримки сечі та гострій нирковій недостатності.
Природжені вади серця та судин
Вегетосудинна дисфункція. Невідкладна допомога при гострій судинній недостатності

Всього: Самостійна робота студентів – 46 годин


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.