Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Половина дочок i синiв

B. Тiльки дочки

C. Тiльки сини

D. Всi дiти

E. Всi дiти будуть здоровi

 

128. У лабораторiї група дослiдникiв експериментально отримала без’ядерцевi мутантнi клiтини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу?

A. Рибосомна РНК

B. Транспортна РНК

C. Лiпiди

D. Моносахариди

E. Полiсахариди

 

129. При регенерацiї епiтелiю слизової оболонки порожнини рота (розмноження клiтин) вiдбулася реплiкацiя (авторепродукцiя) ДНК за напiвконсервативним механiзмом. При цьому нуклеотиди нової нитки ДНК є комплементарними до:

A. Материнської нитки

B. Змiстовних кодонiв

C. Ферменту ДНК-полiмерази

D. Iнтронних дiлянок гену

E. Ферменту РНК-полiмерази

 

130. При диспансерному обстеженнi хлопчику 7-ми рокiв встановлено дiагноз - синдром Леша-Найхана (хворiють тiльки хлопчики). Батьки здоровi, але у дiдуся за материнською лiнiєю таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання?

A. Рецесивний, зчеплений iз статтю

B. Домiнантний, зчеплений iз статтю

C. Автосомно-рецесивний

D. Автосомно-домiнантний

E. Неповне домiнування

 

131. При диспансерному обстеженнi хлопчику 7-ми рокiв встановлено дiагноз - дальтонiзм. Батьки здоровi, кольоровий зiр у них у нормi, але у дiдуся по материнськiй лiнiї така ж аномалiя. Який тип успадкування цiєї аномалiї?

A. Рецесивний, зчеплений зi статтю

B. Домiнантний, зчеплений зi статтю

C. Неповне домiнування

D. Аутосомно-рецесивний

E. Аутосомно-домiнантний

 

132. Чоловiк, що страждає на спадкову хворобу, одружився iз здоровою жiнкою. У них було 5 дiтей, три дiвчинки i два хлопчика. Усi дiвчатка успадкували хворобу батька. Який тип спадкування цього захворювання?

A. Домiнантний, зчеплений з X хромосомою

B. Аутосомно-рецесивний

C. Аутосомно-домiнантний

D. Зчеплений з Y -хромосомою

E. Рецесивний, зчеплений з X- хромосомою

 

133. У хворого в органiзмi знижений вмiст iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка. Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?

A. Трансляцiя

B. Транскрипцiя

C. Реплiкацiя

D. Активацiя амiнокислот

E. Термiнацiя

 

134. До медико-генетичної консультацiї звернулося подружжя з питанням про вiрогiднiсть народження у них дiтей,хворих на гемофiлiю. Подружжя здорове, але батько дружини хворий на гемофiлiю. В цiй родинi на гемофiлiю можуть захворiти:

A. Половина синiв

B. Сини та дочки

C. Тiльки дочки

D. Половина дочок

E. Всi дiти

 

135. На прийом до лiкаря прийшла хвора зi скаргами на розлад травлення,розлитий бiль у животi. При обстеженнi виявлено рiзке зниження вмiсту гемоглобiну в кровi. З анамнезу вiдомо, що, пiд час перебування на Далекому Сходi, вона часто вживала в їжу малосольну риб’ячу iкру. Аналогiчнийстан вiдзначений у деяких родичiв, що проживають з нею. Яке захворювання найбiльш вiрогiдне?

A. Дифiлоботрiоз

B. Ехiнококоз

C. Тенiоз

D. Трихiнельоз

E. Аскаридоз

 

136. Мати виявила у 5-рiчної доньки на перiанальних складках бiлих "черв’ячкiв", якi викликали у дитини свербiжi неспокiй, i доставила їх до лабораторiї. Пiд час огляду лiкар побачив бiлих гельмiнтiв 0,5-1 см довжиною, ниткоподiбної форми з загостреними кiнцями, у деяких кiнцi були закрученi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Ентеробiоз

B. Дифiлоботрiоз

C. Тенiоз

D. Аскаридоз

E. Опiсторхоз

 

137. У хворого 27-ми рокiв виявлено патологiчнi змiни печiнки i головного мозку. У плазмi кровi виявлено рiзке зниження, а в сечi - пiдвищення вмiсту мiдi. Встановлено дiагноз – хвороба Вiльсона. Активнiсть якого ферментув сироватцi кровi необхiдно дослiдити для пiдтвердження дiагнозу?

A. Церулоплазмiн

B. Карбоангiдраза

C. Ксантиноксидаза

D. Лейцинамiнопептидаза

E. Алкогольдегiдрогеназа

 

138. У новонародженої дитини на пелюшках виявленi темнi плями, що свiдчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обмiну якої речовини це пов’язане?

A. Тирозин

B. Галактоза

C. Метiонiн

D. Холестерин

E. Триптофан

 

139. При медичному оглядi у вiйськкоматi був виявлений хлопчик 15-ти рокiв, високого зросту, з євнухоїдними пропорцiями тiла, гiнекомастiєю, з ростом волосся на лобку за жiночим типом. Вiдмiчається вiдкладання жиру на стегнах, вiдсутнiсть росту волосся на обличчi, високий голос; коефiцiєнт iнтелекту знижений. Виберiть карiотип,що вiдповiдає даному захворюванню:

A. 47, XXY

B. 45, XO

C. 46, XX

D. 46, XY

E. 47, XXX

 

140. У дитини 1,5 рокiв спостерiгається вiдставання в розумовому i фiзичному розвитку, посвiтлiння шкiри i волосся, зниження вмiсту в кровi катехоламiнiв.При додаваннi до свiжої сечi декiлькох крапель 5% розчину трихлороцтового залiза з’являється оливково-зелене забарвлення. Для якої патологiї обмiну амiнокислот характернi данi змiни?

A. Фенiлкетонурiя

B. Алкаптонурiя

C. Тирозиноз

D. Альбiнiзм

E. Ксантонурiя

 

141. У жiнки народилась мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрiшньоутробну загибель?

A. Токсоплазмоз

B. Лейшманiоз

C. Малярiя

D. Амебiаз

E. Лямблiоз

 

142. Вивчається робота оперону бактерiї. Вiдбулося звiльнення гена оператора вiд бiлка репресора. Безпосередньо пiсля цього в клiтинi почнеться:

A. Транскрипцiя

B. Трансляцiя

C. Реплiкацiя

D. Процесiнг

E. Репресiя

 

143. Хворий звернувся до лiкаря уролога зi скаргами на бiль пiд час сечовипускання. У сечi, що отримана на аналiз у денний час, були виявленi яйця з характерним шипом. З анамнезу вiдомо, що хворий недавно повернувсяз Австралiї. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.