Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мовленнєва розминка з використанням джазових наспівівМета:налаштувати учнів на іншомовне спілкування, удосконалювати граматичні навички вживання Present Simple Tense.

Етап, методичний прийом Зміст роботи
1. Дотекстовий етап. Бесіда вчителя з класом.     Постановка комунікативного завдання до слухання джазових наспівів. 2. Текстовий етап. Аудіювання учнями джазових наспівів.     3. Післятекстовий етап. Відповідь на супровідне запитання.   Друге слухання з одночасним хоровим проговорюванням. Третє слухання з одночасним проговорюванням репліки-реакції. Четверте слухання з одночасним проговорюванням реплік у ролях. Читання джазових наспівів у ролях. Вибірковий контроль. T.: How are you today? P.1: Thank you? I’m well. T.: And you? P.2: I’m not well. T.: Do you have the blues? What does “to have the blues” stand for? Cl.: хандрити. T.: Right you are. Do you have the blues? P.2.: Yes, I do. T.: We are going to listen to jazz chants about John. Listen to them and answer the question: Why does John’s wife have the blues? Jazz Chants: Where does John live? He lives near the bank. Where does he work? He works at the bank. Why does he spend all day, all night, all day, all night at the bank, at the bank, at the great big bank? Because he loves his bank more than his wife And he loves his money more than his life. T.: Why does John’s wife have the blues? P.1.: John’s wife has the blues because he spends all his time at the bank. P.2: John’s wife has the blues because he loves his bank more than his wife. T.: Listen to jazz chants again and practise them together with the speaker in a low voice.   T.: Listen and respond in a loud voice.   T.: Ask questions and answer them in pairs together with the speaker in a loud voice.     T.: Split into pairs and practise the jazz chants in roles.   T.: That’ll do. Let’s listen to … .

 

Основна література

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С.90-101.

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 192-214.

4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – С. 192-215.

Допоміжна література

1. Близнюк О.І., Жилко Н.М. Веди урок англійською мовою: Посібник для вчителя. – Ніжин, 2003. – 62 с.

2. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 136 с.

3. Карп’юк О.Д. Англійська мова: Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Лібра Терра», 2009. – 160 с.

4. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 5-го класу загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2008. – 224 с.

Тема 3: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для введення та

первинного закріплення лексичного матеріалу.

Теоретичні питання

1. Суть навчання лексики.

2. Методична типологія лексики, її суть і практичне значення.

3. Способи введення і первинного закріплення лексичних одиниць.

Практичні завдання

1. Ознайомтеся з вимогами Програми для загальноосвітніх навчальних закладів вимоги щодо оволодіння лексикою англійської мови по класах.

2. Визначте характер труднощів засвоєння лексичних одиниць: to leave, to join, difficult, to be ill, to enjoy oneself (smth.), than, to teach, man, little, people, her, go, sea, speak, to be late, to happen, hair.

3. Ознайомтеся з фрагментами введення іншомовних слів та розробіть власний фрагмент, під час якого Ви будете вводити і закріплювати слова по одній із тем:

а) “Appearance” (О. Karpiuk, English 2, Unit 6, Lesson 2, p. 86-87).

б) “Clothes”(О. Karpiuk, English 3, Unit 4, Lesson 2, p. 75).

в) “Entertainment programme” (О. Karpiuk, English 7, Unit 7, Lesson 1, p. 139).

 

CLASSROOM ENGLISH

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.