Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

III. Структура та доступність змісту· послідовність структурування навчального матеріалу;

· рівномірність розподілу матеріалу між розділами;

· відповідність складності та обсягу матеріалу підручника можливостям його засвоєння учнями відповідної вікової групи на належному рівні і за встановлений час;

· методична організація тематичних циклів (модулів) підручника: співвідношення всіх компонентів, взаємозв’язок, логічність, способи досягнення мети і завдань навчання, функціональність видів діяльності;

· зорієнтованість навчального матеріалу на учня.

IV. Навчально-методичний апарат

· співвідношення кількості вправ до обсягу текстів та інформативного матеріалу;

· наявність засобів формування складових комунікативної компетентності:

ü мовної: вправи та завдання, що забезпечують формування фонетичних, граматичних, лексичних, орфографічних навичок і вмінь;

ü мовленнєвої: наявність автентичних матеріалів і різножанрових текстів сучасної тематики і проблематики;

ü соціокультурної: наявність матеріалу, пов’язаного з формуванням соціокультурної компетентності;

ü загально-навчальної: наявність матеріалу для організації самостійної та автономної роботи учня;

· наявність у підручнику вправ на розвиток аналітичних умінь (порівняння, вибірковий аналіз, розпізнавання та виділення головного, встановлення взаємозв’язків, групування, класифікація, узагальнення, систематизація).

V. Придатність до самостійного користування

· чіткість та доступність формулювання завдань та їх відповідність віковим особливостям учнів;

· наявність у підручнику засобів, які сприяють усвідомленому оволодінню навчальним матеріалом, операціями та діями з ним (інструкції, правила, схеми, таблиці тощо);

· наявність вправ, що дають можливість учням працювати в парах, групах, відображаючи практику реального спілкування;

· достатність і доцільність апарату орієнтування (зміст, виноски, символи тощо);

· наявність необхідного довідкового матеріалу (словник, алфавітний чи тематичний покажчики, коментарі, пояснення, підписи до ілюстрацій тощо);

· наявність рубрики домашнього завдання;

· наявність засобів самоконтролю та самооцінки рівня компетенції.

Основна література

1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. – 2004. – № 1. – С. 3 – 7.

2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови: 2-12 класи, 5-12 класи (2-га іноземна мова). – К.: Перун, 2005. – 208 с.

3. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 55-65, 78-88.

4. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних , педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – С. 110-122, С. 90-100.

5. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – С. 40-48, 55-58.

Допоміжна література

1. Биркун Л.В. Our English.

2. Карп’юк О.Д. English.

3. Несвіт А.М. We learn English.

 

II. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ МОВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Тема 2: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Мета: оволодіти методичними вміннями, необхідними для навчання англійської вимови в середній школі.

Теоретичні питання

1. Введення фонетичних явищ (звуків, інтонаційних структур).

2. Види вправ для навчання вимови.

3. Способи підтримання фонетичних навичок учнів на середньому та старшому ступенях навчання.

Практичні завдання

1. Ознайомтеся з вимогами Програми для загальноосвітніх навчальних закладів до оволодіння англійською вимовою по класах.

2. Ознайомтеся з фрагментами введення іншомовних звуків та розробіть власний фрагмент уроку, де Ви будете вводити та здійснювати первинні вправи для формування фонетичної навички одного із звуків: [w], [æ], [ə:]. Підготуйтеся проводити цей фрагмент.

3. Проаналізуйте, яким чином в підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється формування фонетичної компетентності:

· О. Карп’юк English 2 ex. 3, p. 95.

· О. Карп’юк English 3 ex. 4, p. 7, ex. 4, p. 9.

· А. Несвіт We learn English 5 p. 16, 24, 53.

Заповніть таблицю:

№ вправи Інструкція Тип вправи Вид вправи
       

 

Які висновки можна зробити?

4. Розробіть вправу для формування рецептивних фонетичних навичок. Підготуйтесь проводити фрагмент уроку.

5. Ознайомтеся з фрагментами проведення фонетичної розминки та розробіть власний фрагмент уроку, де Ви будете виконувати з учнями мовленнєву розминку із звуками [q] та [ð] на прикладі віршика:

This is a father.

This is a mother.

This is a sister.This is a brother.

Farther, mother,

Sister, brother,

Hand in hand with one another.

Підготуйтеся проводити цей фрагмент.

CLASSROOM ENGLISH

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.